MBA – Niveau

På kurset ”Purpose-Driven Leadership” fokuseres på lederens egen rolle i at skabe sikker-nok-handlegrund i en kontekst præget af modstillinger og paradokser. Gennem en ’Purpose-Driven’ tilgang til ledelse arbejdes der med, hvordan du som leder kan påtage dig organisationens bæredygtigheds-dagsorden og dermed gøre det til din egen dagsorden.
Gennem kurset opnås en teoretisk indsigt i de nyeste globale teorier, der er funderet i en kontekst, hvor lederskabet er kendetegnet ved følgeskab, purpose, værdier og agilitet med store krav til lederens selvindsigt.

Purpose-Driven Leadership

Adresse: Strandvejen 19, 9000, Aalborg

Startdato: 02-11-2023 - kl. 09:00

Slutdato: 03-11-2023 - kl. 16:30


What’s in it for me:

  • Teoretisk indsigt indenfor autentisk lederskab
  • Evnen til at sikre handlekraft bag en strategiske og bæredygtig intention
  • Evnen til at sætte egen organisations ’purpose’ på dagsordenen

 

Tid og sted:

Afholdelsen af kurset foregår hos Fokus Folkeoplysning, Strandvejen 19, 9000 Aalborg.

Kurset afholdes på følgende datoer:

 

2023

02.11.2023 Kl. 09.00-18.00

03.11.2023 Kl. 08.30-16.30

 

2024

31.10.2024 Kl. 09.00-18.00

01.11.2024 Kl. 08.30-16.30

 

Forplejning:

Med i prisen får du alt materiale, herunder bøger og artikler. Derudover får du forplejning i form af morgenbrød, frokost, lækker kaffe og snacks.

 

Økonomi:

Det koster 12.500 kr. eksklusiv moms at deltage i kurset. Det dækker over undervisning, forplejning og materiale, samt et certifikat for gennemførelse.