Gitte Elgaard

Virksomhed: Sobi - Swedish Orphan Biovitrum
Stilling: Produktchef og Brand Lead
Uddannelse: XBA

For Gitte var det noget af et skift, at gå fra traditionelt salg til medicinalindustriens informative markedsføring. Gennem denne forandring, indså Gitte at hun savnede en mere teoretisk base for sin fremtidige karriere. 

Læs Gittes historie her:

"Mit navn er Gitte Elgaard, og jeg er 51 år gammel. Til daglig arbejder jeg i medicinalvirksomheden Sobi. Jeg sidder i en division, hvor man har forskellige kasketter på, og flere forskellige produkter at tage hånd om. Udover min rolle som produktansvarlig for vores produkter i Danmark, udfylder jeg også en bredere nordisk rolle som Brand Lead. I mit daglige virke er jeg således produktansvarlig på det danske marked samtidig med, at jeg udfylder en koordinerede rolle mellem Sobi og ekstern samarbejdspartner og branding af produkter, primært i Norden."

Hvorfor XBA og Useful Education?

"Den bagvedliggende motivation for min uddannelse var, at jeg havde lyst til at underbygge min faglige erfaring med en mere akademisk tilgang til opgaverne. Jeg har en salgsorienteret baggrund, hvilket i medicinalindustrien kan være lidt et mismatch; man sælger ikke, man informerer. Det medvirkede blandt andet til, at da jeg skulle lave brand plans for første gang og diskutere med ledelsen, så følte jeg, at jeg manglede noget mere teoretisk viden og en mere strategisk tilgang til opgaverne.

Før min XBA uddannelse havde jeg kig på forskellige alternative uddannelsesmuligheder, som alle var meget branchespecifikke for netop medicinalbranchen. Men jeg kunne mærke på mig selv, at jeg havde et behov for at gøre noget andet – altså at komme uden for medicinalbranchen."

Jeg har personligt oplevet, at jeg er blevet meget mere reflekterende, og denne tilgang har hjulpet mig i arbejdet med den strategiske tilrettelæggelse. Jeg synes, at man skal læse en XBA, hvis man som mig er operationelt tænkende og har brug for nyt og relevant teori.

Undervisningsformen:

"Hos Business Institute arbejder man i grupper, og det gør, at man som person bliver nødt til at håndtere og arbejde med nogle udfordringer, som man også møder i det virkelige arbejdsliv. Der vil altid opstå diskussioner i grupperne på grund af forskellige meninger, synspunkter og holdninger, men sådan er det jo også i den virkelige verden, så den øvelse er faktisk meget sund og givende.

Den frustration, som vi nogle gange blev udsat for i gruppen, var kun midlertidig. Man finder hurtigt ud af, at man hver især har en hel masse at byde ind med. Gruppearbejdet giver rigtigt meget. Det er lige før, at jeg vil sige, at frustrationen og diskussionerne, som vi fra tid til anden havde i gruppen, faktisk gjorde os bedre som team. Når jeg ser tilbage på det, vil jeg være rigtig ked af at sidde og lave de forskellige opgaver individuelt – gruppearbejdet giver rigtig meget på XBA uddannelsen.

Jeg oplevede efter hvert undervisningsmodul at få en følelse af begejstring over hele tiden at få noget input, som virkelig var spændende, relevant og nyt. Her var det fint tilrettelagt med de tilbagevendende modulopgaver, som får dig til at vende tilbage til stoffet, så man ikke springer for hurtigt videre til det næste interessante emne, uden at reflektere over de tidligere. Uddannelsesformen, hvor man vender tilbage til de forskellige undervisningselementer og bruger dem i sine opgaver, passede rigtig godt til mit temperament og måde at lære på."