Patrick Olesen

Virksomhed: Danfoss A/S
Stilling: Senior Manager, Project Procurement
Uddannelse: XBA

Hvordan kombinerer man god ledelse, empati og distanceledelse? Vi fangede Patrick til en snak om hvordan han balancerer ledelse fra langt væk. 

Nærvær og menneskelig indlevelse som nøgle til distanceledelse


Myldretrafikkens rungen giver genlyd i den anden ende af telefonrøret. Patrick Olesen er lige stemplet ud og har kursen sat mod hjemmets arne. Han indleder opkaldet med en varm hilsen og indvilger i at dele med mig, hvad livet efter endt XBA uddannelse byder på.

I januar 2019 dimitterede Patrick med en XBA fra vores institut. Efterfølgende gik der ikke længe, før hans arbejdsliv skiftede gear. Han landede et nyt job som Senior Manager af Project Procurement hos Danfoss – i dansk tale det, som svarer til projektindkøbschef. Dagligdagen for ham i dag indebærer derfor at ruste et af Danfoss’ segmenter til fremtiden ved at gøre produkterne mere konkurrencedygtige, og her handler projekterne især om at ommodulere produkter til at kunne yde efter bedste evne uden at gå på kompromis med kvalitet og funktionalitet.

Patrick fortæller mig, at hans stilling stiller ham i spidsen af et team af fem projektledere. Fire af dem befinder sig i Danmark på forskellige lokationer og én af dem befinder sig i Polen. Og det er her, i rollen som teamleder, at han netop kan mærke, hvordan uddannelsen har løftet ham.

”Jeg er blevet mere bevidst omkring, hvilke typer af mennesker og profiler, jeg sidder overfor. Jeg handler i dag med mere omtanke for den enkelte, når jeg leder mine medarbejdere” fortæller han, og uddyber, at han gennem brug af konkrete teoretiske værktøjer kan identificere og placere hver enkelt medarbejder og handle derefter.

Man er nødt til at tage hensyn til det behov, hver enkelt medarbejder har, og dette er selvfølgeligt forskelligt alt efter, om der er tale om en nyerfaren medarbejder eller en, der har været ansat i flere år

Hvilken form for omtanke kræver det, når man udfører distanceledelse?


Først og fremmest kræver det, at medarbejderne profilmæssigt er uafhængige, målrettede og proaktive, fordi de i langt højere grad skal kunne løbe med boldene selv. Det betyder dermed også, at de overordnede mål og forventninger skal være tydelige fra start – et vigtigt ansvar, Patrick har på sine skuldre. Det er også i dette ansvar, at han forsøger at inddrage sine medarbejdere i udarbejdelsen af målene. Det er med til at styrke deres drive, når de har medbestemmelse, hvilket er essentielt, når han ikke er tæt på sine medarbejdere i det daglige.

Det er vigtigt at kunne slippe tøjlerne i forhold til, hvordan forventningerne skal indfris og hvordan målene skal opnås – naturligvis uden at gå på kompromis med organisationens regler og retning”.

Det er meget tydeligt for mig, at Patrick finder det vigtigt at skabe nærvær for sine medarbejdere. ”Gennem mindre, uformelle telefon- eller Skype-samtaler styrkes min relation til mine medarbejdere. Det skaber en gensidig tillid, hvor jeg kan få lov til at fornemme den aktuelle stemning og trivsel fra den enkelte, uden at der behøver at være noget konkret på agendaen”. Med et manglende fælles, fysisk nærvær og kontormiljø, der skaber en naturlig team-ånd, gør han det klart, at denne skal etableres på anden vis. Han forsøger derfor at styrke båndet mellem sine medarbejdere ved at uddele dem tværgående opgaver, hvor de kan sparre med hinanden.

Da min samtale med Patrick Olesen er ved at lakke mod enden, står jeg tilbage med et klart billede af, at han har forståelse for sine medmennesker og prøver at tilpasse sin lederrolle overfor den enkelte. Han afslutter selv med de følgende ord, inden den trafikale rungen atter overtager telefonforbindelsen:

At være en god leder handler om menneskelig indsigt – en generel empati. Når det drejer sig om flere medarbejdere, handler det om en intuition om ledelse og mennesker. Og her står man i mine øjne stærkere, hvis man både har en menneskelig indlevelse samtidig med, at man har en uddannelse oveni”.