Studieordninger

Du kan nemt tilgå studieordninger for alle Business Institutes uddannelser. Studieordningerne strukturerer uddannelserne og giver et overblik over, hvilke krav der stilles til opgaver og til dig gennem studierne. Studieordningerne godkendes af Business Institutes akkrediteringsråd og af Business Institutes ledelse. Tilpasning af alle studieordninger sker via den udviklingsproces, som er beskrevet i vores Kvalitetshåndbog.