Useful Education

I mere end 25 år har Business Institute uddannet Danmarks fremsynede erhvervsledere. Som Jyllands førende MBA udbyder er vi eksperter i at gøre dygtige ledere endnu bedre. Vi forholder os til den nyeste viden og sidder ikke fast i det gamle - og vigtigst af alt forholder vi os til virkeligheden, så vores deltagere får en uddannelse, de kan anvende fra dag ét.

1: Knowledgebroker

Ny viden er krumtappen i enhver uddannelse og forudsætningen for, at mennesker udvikler et visionært udsyn på lederskab. Som akademisk uddannelsesinstitution er Business Institute en central formidler af ny viden – en knowledgebroker – der sikrer, at du hurtigt kan danne dig et overblik over de globale og tidsaktuelle tendenser. Denne vidensformidling foregår gennem vores alsidige vidensunivers:

  • "Indsigt”: Artikler og rapporter, som giver dig evnen til klart at se og forstå eksterne forhold
  • ”Book Skims”: resuméer af management litteratur sat i ledelsesmæssig sammenhæng
  • ”Testunivers”: Business tests på individ- og organisationsniveau
  • ”Events”: adgang til begivenheder, som flytter grænser i dit mindset

2: Wandering & Wondering

Vi har et unikt undervisningsprincip, som vi kalder "Wandering and Wondering". Vi vil have dig til at gå på opdagelse i hele det univers, der omgiver dig, og se verden med friske øjne. Vi vil lære dig at undres og reflektere konstruktivt, hvad enten det drejer sig om undervisningsstoffet eller den virkelighed, som du agerer i til dagligt. Disse selvstændige refleksioner fungerer som starten på en mental, kreativ og innovativ rejse, der forløser nye ledelses- og forretningsidéer. 

3: Building Bridges

Gennem uddannelsen vil du opleve, at Business Institute via vejledning, inspiration, provokation og workshops bygger bro mellem praktiske ledelsesmæssige udfordringer og teoretisk indlæring. Vores uddannelsesprincip er: ingen teoretisk indlæring uden, at der sker en destillering af stoffet til praktisk problemløsning.

4: Tracking & Testing

For at optimere deltagernes individuelle udvikling, har vi designet styringsværktøjet "Tracking & Testing", hvor alle fremskridt bliver målbare - ikke blot de akademiske. Vi ønsker ikke at udvikle "ledelses-kloner", som blot lever op til vore pensumkrav.  Vi ønsker, at hver eneste deltager bliver så god en leder, han eller hun overhovedet kan blive, med afsæt i sin egen personlighed. Programmet er et værktøj til målretning af den enkeltes uddannelsesforløb samt et personligt refleksionsværktøj. Det består af en personlig refleksionsdel og af samtaler med en professionel sparringspartner, som afholdes løbende gennem uddannelsesforløbet. 

Gå til Insights

Visionære praktikere - hvad menes der med det?

Business Institute tiltrækker ambitiøse ledere på jagt efter indsigt og nye tanker. Ledere, der ikke ønsker ny viden af akademisk interesse, men behøver nye visioner og kompetencer i deres daglige arbejde i erhvervslivet. Derfor ser vi heller ikke deltagerne isoleret fra hverdagen. Vi forventer tværtimod, at de bringer hverdagens udfordringer med ind i uddannelsen, så alt, hvad vi arbejder med, får kritisk relevans for deltagerne og deres virksomheder. 

Og der er behov for det. Ekstreme forandringer blæser ind over erhvervslivet og får selv gamle og solide virksomheder til at knage i fugerne; og det ikke længere nok én gang for alle at fylde værktøjskassen op med ledelsesteorier og modeller. Moderne ledelse kræver, at du konstant revurderer sammenhængen mellem teorierne, ser hvor deres begrænsninger ligger og løbende kobler nye teorier på din ledelsesmæssige platform. 

Business Institute gennemfører konstant research, der afdækker de udfordringer, der står højest på danske og internationale lederes dagsorden, og lige nu er den største opgave at få eksekveret de strategier, de har lagt for innovation og vækst. Med andre ord, skal der snakkes mindre og handles mere, men det skal være handlingsbaseret på klare langsigtede mål. Ingen teori, model og analyse er en krone værd uden efterfølgende implementering. Alt skal kunne omsættes til konkrete handlinger. Deraf ordret visionære praktikere.