Top Governance Arctic

 

Bestyrelsesuddannelsen for den visionære praktiker

Brochure

Top Governance Arctic

Top Governance uddannelsen i Grønland tager udgangspunkt i aktuelle erhvervsvilkår for det grønlandske erhvervsliv og samfund. Underviserne på uddannelsen er erfarne og kompetente professorer og lektorer fra højere læreanstalter samt erfarne erhvervsledere og rådgivere.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Man har lyst til at engagere sig. Jeg oplevede nærmest et tomrum efter uddannelsens afslutning. Jeg savner det input, som undervisningen og de medstuderende gav mig.
Jeg har en del kollegaer, som har fået godt udbytte af at gå hos Business Institute, så jeg lyttede til dem og valgte bestyrelsesuddannelsen – og det valg har jeg bestemt ikke fortrudt.
Ansøg

Top Governance bygger epokegørende bro over kløften mellem bestyrelse og direktion; uddannelsen tager ikke afsæt i traditionsbundne ledelsesmetoder, men i de behov topledere står overfor lige nu. Den giver deltagerne nye professionelle kompetencer og forståelse for holistisk ledelse af en moderne virksomhed. I denne sammenhæng er det underordnet, om de er medlemmer af en direktion eller bestyrelse. 

Top Governance uddannelsen accelererer deltagernes karrieremuligheder ved at sætte dem i stand til at skabe ny dynamik i udviklingen af grønlandske virksomheder, så teamet af direktører og bestyrelsesmedlemmer gnidningsløst forstår hinanden, udvikler nye strategier i fællesskab og effektivt føre disse ud i livet.  

Online infomøde

Kontakt os for et møde, når det passer dig

Vi optager helt frem til studiestart

Såfremt der er pladser

Ansøg nu

Studiestart 2022

Dato endnu ikke fastlagt

Ansøg nu

Jeg er blevet min egen ledelsesarkitekt

Michael SteensgaardAdministrerende Direktør og MBA2

Top Governance Arctic

Tidsforbrug

Tidsforbrug

Til hvert modul forventes en grad af forberedelse, der i gennemsnit resulterer i en arbejdsbelastning på cirka 8-10 timer ugentligt. Dette timetal varierer dog fra person til person, da enhver uddannelsesrejse er individuel og præget af den enkeltes personlige mål, forventninger og ønskede udbytte. Hvert fagmodul afsluttes med en personlig læringslog med refleksion omkring det tillærte fra fagmodulerne. Både første og andet semester afsluttes med et konkret beslutningsoplæg for egen virksomhed og en individuel eller fælles eksamen.

Alle mødegange foregår tirsdage (8.30-16.00), onsdage (08.30-16.00) og torsdage (8.30-16.00) i Nuuk, Grønland.

Top Governance Arctic

Optagelseskrav

Optagelseskrav

En uddannelse hos Business Institute er et ambitiøst og krævende studie, der også tager hensyn til det moderne arbejds- og familieliv. Forudsætningerne for at blive optaget på Top Governance Arctic uddannelsen er, at du har minimum fem års erhvervserfaring på strategisk niveau eller lignende. En eventuel dispensation fraovenstående behandles individuelt af Business Institute. Der gennemføres løbende visiterings- og optagelsessamtaler. Du er altid velkommen til at kontakte vores rektor eller studieleder for at høre om dine muligheder for optagelse på Top Governance Arctic uddannelsen.

Pris

70.000 DKK

ekskl. moms

Finansieringsmuligheder

Selvfinansiering 

Ved selvfinansiering betaler du selv for hele uddannelsen, og du har ikke mulighed for skattefradrag. 

Arbejdsgiverfinansiering 

Ved arbejdsgiverfinansiering, er det din arbejdsplads som afholder alle omkostninger til din uddannelse. Udover selve uddannelsesgebyret kan din arbejdsplads ligeledes afholde omkostninger til materialer, kost og logi; alt dette er inkluderet i vores komfortpakke (du kan læse nærmere om komfortpakkerne i informationsark for de enkelte uddannelser). 

Ved arbejdsgiverfinansiering er omkostningerne skattefrie. 

Bruttolønsfinansiering 

Med en bruttolønsordning betaler din arbejdsgiver omkostningerne til din uddannelse i første omgang. Herefter er det op til jeres individuelle aftale, hvor meget du som medarbejder skal afdrage. 

Du kan altså enten betale hele prisen gennem din bruttoløn, eller du og din arbejdsgiver kan deles om prisen. Hvordan I laver aftalen, er helt op til jer. 

I begge tilfælde, vil prisen på uddannelsen være skattefri for begge parter.

Du kan læse mere om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1920475 

Ansøg om optagelse på Top Governance Arctic

Ansøg nu