Top Governance Arctic

 

Bestyrelsesuddannelsen for den visionære praktiker

Brochure

ADVARSEL

De Nye Mestre kan påvirke din opfattelse af, hvad der skal til for at være topleder i det turbulente forretningsmiljø og hvilken lederuddannelse, der kan føre dig til tops. Du vil blive provokeret og udfordret. Du vil også blive inspireret til at reflektere over, hvordan du bliver CEO NOW – toplederen, der navigerer og leder virksomheden med udgangspunkt i fremtiden, men handler i nuet. Er du interesseret i at læse om vores koncept, holdninger og principper, så hent vores brochure.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
MBA’en har i høj grad bidraget til, at jeg er blevet mere bevidst om, hvordan jeg ser mig selv som leder, men også som menneske.
Jeg oplever ofte at ledere, uden uddannelse, kan have svært ved at udarbejde analysen, finde gode alternativer og præsentere deres forslag.
Ansøg

Top Governance bygger epokegørende bro over kløften mellem bestyrelse og direktion; uddannelsen tager ikke afsæt i traditionsbundne ledelsesmetoder, men i de behov topledere står overfor lige nu. Den giver deltagerne nye professionelle kompetencer og forståelse for holistisk ledelse af en moderne virksomhed. I denne sammenhæng er det underordnet, om de er medlemmer af en direktion eller bestyrelse. 

Top Governance uddannelsen accelererer deltagernes karrieremuligheder ved at sætte dem i stand til at skabe ny dynamik i udviklingen af grønlandske virksomheder, så teamet af direktører og bestyrelsesmedlemmer gnidningsløst forstår hinanden, udvikler nye strategier i fællesskab og effektivt føre disse ud i livet.  

Åbent hus

Endnu ikke planlagt

Ansøgningsfrist

Der kan ansøges helt frem til studiestart.
Ansøg nu

Studiestart

29.09.20

i Nuuk

Jeg er blevet min egen ledelsesarkitekt

Michael SteensgaardAdministrerende Direktør og MBA2

Top Governance Arctic

Tidsforbrug

Tidsforbrug

Til hvert modul forventes en grad af forberedelse, der i gennemsnit resulterer i en arbejdsbelastning på cirka 8-10 timer ugentligt. Dette timetal varierer dog fra person til person, da enhver uddannelsesrejse er individuel og præget af den enkeltes personlige mål, forventninger og ønskede udbytte. Hvert fagmodul afsluttes med en personlig læringslog med refleksion omkring det tillærte fra fagmodulerne. Både første og andet semester afsluttes med et konkret beslutningsoplæg for egen virksomhed og en individuel eller fælles eksamen.

Alle mødegange foregår tirsdage (8.30-16.00), onsdage (08.30-16.00) og torsdage (8.30-16.00) i Nuuk, Grønland.

Top Governance Arctic

Optagelseskrav

Optagelseskrav

En uddannelse hos Business Institute er et ambitiøst og krævende studie, der også tager hensyn til det moderne arbejds- og familieliv. Forudsætningerne for at blive optaget på Top Governance Arctic uddannelsen er, at du har minimum fem års erhvervserfaring på strategisk niveau eller lignende. En eventuel dispensation fraovenstående behandles individuelt af Business Institute. Der gennemføres løbende visiterings- og optagelsessamtaler. Du er altid velkommen til at kontakte vores rektor eller studieleder for at høre om dine muligheder for optagelse på Top Governance Arctic uddannelsen.

Pris

70.000 DKK

eks. moms.

Finansieringsmuligheder

Selvfinansiering 

Ved selvfinansiering betaler du selv for hele uddannelsen, og du har ikke mulighed for skattefradrag. 

Arbejdsgiverfinansiering 

Ved arbejdsgiverfinansiering, er det din arbejdsplads som afholder alle omkostninger til din uddannelse. Udover selve uddannelsesgebyret kan din arbejdsplads ligeledes afholde omkostninger til materialer, kost og logi; alt dette er inkluderet i vores komfortpakke (du kan læse nærmere om komfortpakkerne i informationsark for de enkelte uddannelser). 

Ved arbejdsgiverfinansiering er omkostningerne skattefrie. 

Bruttolønsfinansiering 

Med en bruttolønsordning betaler din arbejdsgiver omkostningerne til din uddannelse i første omgang. Herefter er det op til jeres individuelle aftale, hvor meget du som medarbejder skal afdrage. 

Du kan altså enten betale hele prisen gennem din bruttoløn, eller du og din arbejdsgiver kan deles om prisen. Hvordan I laver aftalen, er helt op til jer. 

I begge tilfælde, vil prisen på uddannelsen være skattefri for begge parter.

Du kan læse mere om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1920475 

Ansøg om optagelse på Top Governance Arctic

Ansøg