MBA²

 

Up-to-date kompetencer efter MBA'en

Brochure

ADVARSEL

MBA'en kan påvirke din opfattelse af, hvad der skal til for at være topleder i det turbulente forretningsmiljø og hvilken lederuddannelse, der kan føre dig til tops. Du vil blive provokeret og udfordret. Du vil også blive inspireret til at reflektere over, hvordan du bliver CEO NOW – toplederen, der navigerer og leder virksomheden med udgangspunkt i fremtiden, men handler i nuet. Er du interesseret i at læse om vores koncept, holdninger og principper, så hent vores brochure.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Jeg har en del kollegaer, som har fået godt udbytte af at gå hos Business Institute, så jeg lyttede til dem og valgte bestyrelsesuddannelsen – og det valg har jeg bestemt ikke fortrudt.
Man har lyst til at engagere sig. Jeg oplevede nærmest et tomrum efter uddannelsens afslutning. Jeg savner det input, som undervisningen og de medstuderende gav mig.
Ansøg

Up-to-date kompetencer efter MBA'en

MBA² er designet til fremtiden problemløsere, der ønsker en moderne og bæredygtig profil.

Hos Business Institute er vores ambition at uddanne visionære og ansvarlige ledere, der lærer netop det, de behøver, for at skille sig ud fra mængden, tage ansvar og sætte en ny bæredygtig dagsorden. Vi har designet fire ledelsesretninger, der giver dig mulighed for at specialisere dig i lige netop det, der her og nu er afgørende for, at du er blandt de allerbedste problemløsere og samtidig får en uddannelse, der giver dig en moderne og bæredygtig profil.

En læringsplatform, der giver mening!

Uanset hvilken retning, du vælger (se retninger nedenfor), så får du adgang til en hel læringsplatform, der er designet til at give dig fremdrift i dit uddannelsesforløb. Du får adgang til tidsoptimerende videoer, opsummeringer mm, der alle har til formål at klæde dig bedst muligt på til en akademisk uddannelse.

Du får adgang til tidsoptimerende videoer, opsummeringer mm, der alle har til formål at klæde dig bedst muligt på til en akademisk uddannelse.

Det kalder vi Useful Education.

MBA² in Corporate Entrepreneurship

Arbejd strategisk med innovation og forandring

Uddannelse i Corporate Entrepreneurship efter din første MBA

Efter din første MBA uddannelse har du mulighed for et kompetenceløft med MBA².

MBA² i Corporate Entrepreneurship er for ledere, der vil indtage rollen som visionær praktiker og omskabe produkter og forretningsprocesser. De nye MBA’ere vil stå i forreste linje med deres grænsebrydende tilgang til professionelt lederskab og føre etablerede organisationer ind i en ny fremtid, hvor forretningsmodeller, brands, teknologier og produktionsprocesser bliver devalueret og innoveret på rekordtid.

Denne Executive MBA² giver lederne nye forretningskritiske kompetencer og udvikler deres evne til at praktisere ledelse af mennesker i radikal transformation og skabe succesrig virksomhedsdrift i et turbulent forretningsmiljø.

Læser du uddannelsen på fem måneder får du et certifikat. Vælger du herefter at skrive endnu et speciale, opnår du dermed din anden MBA-grad.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
MBA'en viste sig allerede fra starten at være løsningsskabende i min hverdag.

MBA² in Strategic Thinking

Udvikl din evne til strategisk tænkning og analyse

Uddannelse i Strategic Thinking efter din første MBA

Efter din første MBA-uddannelse har du mulighed for et kompetenceløft med MBA².

MBA² i Strategic Thinking er for en ny generation af erhvervsledere, der vil mestre evnen til at udvikle nye strategier for offentlige og private virksomheder midt i et globalt paradigmeskifte. På uddannelsen lærer deltagerne at finde den skiftende puls på nationale og internationale markeder, og de udvikler deres evne til at spotte og skabe nye muligheder for vækst og fremskridt.

Denne Executive MBA² lærer dig at tænke strategisk, så du kan lede mennesker i et uforudsigeligt erhvervsklima. Vi har fokus på forretningstænkning, analyse, refleksion og beslutningsoplæg, så deltagerne hele tiden bringes til at omsætte teori til hverdagens praksis og derigennem lærer at se og forstå de overordnede sammenhænge.

Læser du uddannelsen på fem måneder, får du et certifikat. Vælger du herefter at skrive endnu et speciale, opnår du dermed din anden MBA-grad.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Virkeligheden i dag er bare en anden end den var for ti-tyve år siden, alting forandrer sig med større hastighed, og derfor skal vi også kunne lede vores virksomheder på en anden måde.

MBA² in Leadership Psychology

Skab resultater gennem dine medarbejdere

Uddannelse i Leadership Psychology efter din første MBA

Efter din første MBA uddannelse har du mulighed for et kompetenceløft med MBA².

MBA² i Leadership Psychology er intens og banebrydende, og den bygger bro mellem management-tænkning og ledelsespsykologi. Det er i krydsfeltet mellem disse vidensfelter, at MBA'en er blevet skabt; et sted hvor psykologi innovativt forbindes med ledelse, strategi, organisation og HR.

Leadership Psychology er for dig, der vil skabe resultater gennem andre mennesker i en tid, hvor arbejdsstyrken og samarbejdspartnerne aldrig har været mere opsplittede. Denne Executive MBA² er et opgør med det industrielle menneskesyn, hvor man blot betaler for hænder og hjerne. Den er indledningen til en ny tid, hvor menneskers individualitet, engagement og kreativitet inddrages.

Læser du uddannelsen på fem måneder, får du et certifikat. Vælger du herefter at skrive endnu et speciale, opnår du dermed din anden MBA-grad.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Jeg indså hurtigt, at MBA i Leadership Psychology var et perfekt match for mig.

MBA² in Top Governance

Indfri de store krav i bestyrelsessammenhængen

Bestyrelsesuddannelsen for den visionære praktiker

Top Governance bygger epokegørende bro over kløften mellem bestyrelse og direktion; uddannelsen tager ikke afsæt i traditionsbundne ledelsesmetoder, men i de behov topledere står overfor lige nu. Den giver deltagerne nye professionelle kompetencer og forståelse for holistisk ledelse af en moderne virksomhed. I denne sammenhæng er det underordnet, om de er medlemmer af en direktion eller bestyrelse. 

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
For mig handlede uddannelseforløbet ikke om at få endnu et eksamensbevis – det handlede om at blive inspireret og klogere på nye områder.

Tag næste skridt i karrieren

Vores MBA2 er målrettet dig, der ønsker at få et kompetenceløft efter din første MBA uddannelse. Du får mulighed for at udvide din faglighed i en ny retning og dermed udvikle din nuværende MBA profil.

Læs en af vores fire specialeretninger og få certifikat efter cirka fem måneder. Vælger du herefter at skrive endnu et speciale opnår du dermed din anden MBA grad. Det har mulighed for at vælge mellem fire retninger:

Online infomøde

22.11.21

Via Microsoft Teams - kl. 16:00
Tilmeld

Vi optager helt frem til studiestart

Såfremt der er pladser

Ansøg nu

Studiestart

25.08.22

i Aalborg
Ansøg nu

Hvem møder du som studerende

MBA²

Tidsforbrug

Tidsforbrug

Der er to muligheder, når du tager en MBA²: 

1. At tage et enkelt semester, der resulterer i et diplom; dette tager cirka seks måneder.

2. At tage to semestre, der resulterer i endnu en MBA grad; dette tager cirka 10 måneder.

Hvert modul forløber over to sammenhængende dage i vores lokaler i Aalborg. Til hvert modul forventes en grad af forberedelse, der i gennemsnit resulterer i en arbejdsbelastning på cirka 10-15 timer ugentligt.

Dette timetal varierer dog fra person til person, da enhver uddannelsesrejse er individuel og præget af den enkeltes personlige mål, forventninger og ønskede udbytte. Ligeledes vil du gennem studieforløbet opleve, at tidsforbruget kan variere, da eksamener typisk vil være mere tidskrævende.

Med tiden på din side

Business Institutes MBA² forløb tager hensyn til at tid er en knap faktor for alle ambitiøse mennesker og, at det skal kunne lade sig gøre at dygtiggøre sig som leder samtidig med at familie og karrierer skal passes. Vi har derfor fleksible løsninger undervejs i studiet, hvis hverdagen presser sig på, og du har behov for en pause fra studiet.

Men det stopper ikke her. Vi hjælper dig til at finde nøglen til at arbejde fokuseret og effektivt. Vi har udarbejdet nye og lettere måder at tilgå pensum på, og organiseret eksamensskrivning i Bootcamps, som redskaber til at finde nøglen til at arbejde fokuseret – alt sammen for at muliggøre at arbejde og privatliv hænger bedst muligt sammen med dit MBA² studie.

MBA²

Optagelseskrav

Optagelseskrav

Forudsætningerne for at blive optaget på en MBA² er en MBA uddannelse eller tilsvarende uddannelse fra Business Institute eller lignende uddannelsesinstitutioner samt mindst tre års relevant ledelses- og erhvervserfaring på minimum mellemlederniveau. Der gennemføres løbende visiterings- og optagelsessamtaler. En eventuel dispensation fra ovenstående behandles individuelt af Business Institute. Kontakt gerne vores rektor eller studieleder for at høre om dine muligheder for optagelse på MBA² uddannelsen. 

Pris

60.500 DKK

ekskl. moms

Finansieringsmuligheder

Selvfinansiering 

Ved selvfinansiering betaler du selv for hele uddannelsen, og du har ikke mulighed for skattefradrag. 

Arbejdsgiverfinansiering 

Ved arbejdsgiverfinansiering, er det din arbejdsplads som afholder alle omkostninger til din uddannelse. Udover selve uddannelsesgebyret kan din arbejdsplads ligeledes afholde omkostninger til materialer, kost og logi; alt dette er inkluderet i vores komfortpakke (du kan læse nærmere om komfortpakkerne i informationsark for de enkelte uddannelser). 

Ved arbejdsgiverfinansiering er omkostningerne skattefrie. 

Bruttolønsfinansiering 

Med en bruttolønsordning betaler din arbejdsgiver omkostningerne til din uddannelse i første omgang. Herefter er det op til jeres individuelle aftale, hvor meget du som medarbejder skal afdrage. 

Du kan altså enten betale hele prisen gennem din bruttoløn, eller du og din arbejdsgiver kan deles om prisen. Hvordan I laver aftalen, er helt op til jer. 

I begge tilfælde, vil prisen på uddannelsen være skattefri for begge parter.

Du kan læse mere om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1920475 

Ansøg om optagelse på MBA²

Ansøg nu