MyMBA

 

Fleksibel MBA for ledere i en travl hverdag

Brochure

ADVARSEL

De Nye Mestre kan påvirke din opfattelse af, hvad der skal til for at være topleder i det turbulente forretningsmiljø og hvilken lederuddannelse, der kan føre dig til tops. Du vil blive provokeret og udfordret. Du vil også blive inspireret til at reflektere over, hvordan du bliver CEO NOW – toplederen, der navigerer og leder virksomheden med udgangspunkt i fremtiden, men handler i nuet. Er du interesseret i at læse om vores koncept, holdninger og principper, så hent vores brochure.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Uddannelsen giver mig mulighed for selv at skabe mit helt eget uddannelsesforløb, og jeg kan gøre det i mit helt eget tempo.
Det var den helt rigtige løsning for mig. Jeg kan selv bygge det hele op; komprimere uddannelsen, når der er tid til det, og strække den ud, når tiden er knap.
Ansøg

Den fleksible MBA

MyMBA giver dig mulighed for at designe præcis den uddannelse, der matcher både organisationens strategi og dine egne behov. Vores ambition er at skabe visionære praktikere, der lærer præcist det, de behøver, for at skille sig ud fra mængden og sætte en ny dagsorden.  

Du får adgang til en uddannelsesplatform med 24 forskellige MBA moduler. På den måde kan du frit designe det MBA program, som præcist passer til dig. Når du designer din MyMBA tager du afsæt i de fire ledelsesdiscipliner, som Business Institute tilbyder: 

Ét eller flere fag?

MyMBA giver dig mulighed at tage et enkelt fag eller en hel MBA uddannelse, du bestemmer selv indhold og omfang.

På denne måde kan du vælge at opdatere din viden inden for enkelte fag, eller du kan vælge at gå hele vejen og tage en hel MBA - valget er dit.

Strategic Thinking

Udvikl din evne til strategisk tænkning og analyse

Strategisk ledelse i en foranderlig verden

MBA'en i Strategic Thinking er for en ny generation af erhvervsledere, der vil mestre evnen til at udvikle nye strategier for offentlige og private virksomheder midt i et globalt paradigmeskifte. På uddannelsen lærer deltagerne at finde den skiftende puls på nationale og internationale markeder, og de udvikler deres evne til at spotte og skabe nye muligheder for vækst og fremskridt.

Denne Executive MBA lærer dig at tænke strategisk, så du kan lede mennesker i et uforudsigeligt erhvervsklima. Vi har fokus på forretningstænkning, analyse, refleksion og beslutningsoplæg, så deltagerne hele tiden bringes til at omsætte teori til hverdagens praksis og derigennem lærer at se og forstå de overordnede sammenhænge.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Virkeligheden i dag er bare en anden end den var for ti-tyve år siden

Leadership Psychology

Skab resultater gennem dine medarbejdere

Professionel humanisme inden for topledelse

MBA'en i Leadership Psychology er intens og banebrydende, og den bygger bro mellem management-tænkning og ledelsespsykologi. Det er i krydsfeltet mellem disse vidensfelter, at MBAen er blevet skabt; et sted hvor psykologi innovativt forbindes med ledelse, strategi, organisation og HR.
Leadership Psychology er for dig der vil skabe resultater gennem andre mennesker i en tid, hvor arbejdsstyrken og samarbejdspartnerne aldrig har været mere opsplittede.

Denne Executive MBA er et opgør med det industrielle menneskesyn, hvor man blot betaler for hænder og hjerne. Den er indledningen til en ny tid, hvor menneskers individualitet, engagement og kreativitet inddrages.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Jeg indså hurtigt at MBA i Leadership Psychology var et perfekt match for mig

Corporate Entrepreneurship

Arbejd strategisk med innovation og forandring

Professionelt lederskab uden for ’the corporate comfort zone’

MBA’en i Corporate Entrepreneurship er for ledere, der vil indtage rollen som visionær praktiker og omskabe produkter og forretningsprocesser. De nye MBA’ere vil stå i forreste linje med deres grænsebrydende tilgang til professionelt lederskab og føre etablerede organisationer ind i en ny fremtid, hvor forretningsmodeller, brands, teknologier og produktionsprocesser bliver devalueret og innoveret på rekordtid.

Denne Executive MBA giver lederne nye forretningskritiske kompetencer og udvikler deres evne til at praktisere ledelse af mennesker i radikal transformation og skabe succesrig virksomhedsdrift i et turbulent forretningsmiljø.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
MBA'en var løsningsskabende i min hverdag

Top Governance

Indfri de store krav i bestyrelsen

Bestyrelsesuddannelsen for den visionære praktiker

Top Governance bygger epokegørende bro over kløften mellem bestyrelse og direktion; uddannelsen tager ikke afsæt i traditionsbundne ledelsesmetoder, men i de behov topledere står overfor lige nu. Den giver deltagerne nye professionelle kompetencer og forståelse for holistisk ledelse af en moderne virksomhed. I denne sammenhæng er det underordnet, om de er medlemmer af en direktion eller bestyrelse. 

For mig handlede uddannelseforløbet ikke om at få endnu et eksamensbevis – det handlede om at blive inspireret og klogere på nye områder

Åbent hus

21.10.20

Kl. 16:00
Tilmeld dig

Ansøgningsfrist

Send din ansøgning en måned før ønsket start
Ansøg nu

Studiestart

Når det passer dig

MyMBA

Tidsforbrug

Tidsforbrug

Med MyMBA bliver alle deltagere deres egne ledelsesarkitekter. Ud fra 24 forskellige moduler kan deltagerne designe deres egen fremtidige karrierer. Du kan håndplukke netop de 12 moduler, som giver mening i din ledelseskontekst. Et modul er to sammengængende mødedage. Dag et møder du fra kl. 09:00-22:00 og på dag to møder du ind kl. 08:30-16:30. Efter syv moduler og to eksaminer modtager du dit ’Certificate of Business Administration’. Efter yderligere fem moduler samt specialeeksamen er MBA’en hjemme, og kandidaten har den mest opdaterede lederuddannelse, der findes i den akademiske verden.

Med tiden på din side

Business Institutes MBA forløb tager hensyn til at tid er en knap faktor for alle ambitiøse mennesker og, at det skal kunne lade sig gøre at dygtiggøre sig som leder samtidig med at familie og karrierer skal passes. Vi har derfor fleksible løsninger undervejs i studiet, hvis hverdagen presser sig på, og du har behov for en pause fra studiet. Det betyder, at du altid har mulighed for at tage orlov eller at tage en del af studiet indenfor en mere fleksibel ramme med vores MyMBA.

Men det stopper ikke her. Vi hjælper dig til at finde nøglen til at arbejde fokuseret og effektivt. Vi har udarbejdet nye og lettere måder at tilgå pensum på, og organiseret eksamensskrivning i Bootcamps, som redskaber til at finde nøglen til at arbejde fokuseret – alt sammen for at muliggøre at arbejde og privatliv hænger bedst muligt sammen med dit MBA studie.

MyMBA

Optagelseskrav

Optagelseskrav

En MBA uddannelse hos Business Institute er et ambitiøst og krævende studie, der også tager hensyn til det moderne arbejds- og familieliv. Forudsætningerne for at blive optaget på MyMBA uddannelsen er en længerevarende uddannelse, og mindst tre års relevant ledelses- og erhvervserfaring på minimum mellemlederniveau. Der gennemføres løbende visiterings- og optagelsessamtaler.

En eventuel dispensation fra ovenstående behandles individuelt af Business Institute. Kontakt gerne vores rektor eller studieleder for at høre om dine muligheder for optagelse på MBA uddannelsen. 

Pris pr. modul

17.500 DKK

eks. moms.

Finansieringsmuligheder

Selvfinansiering 

Ved selvfinansiering betaler du selv for hele uddannelsen, og du har ikke mulighed for skattefradrag. 

Arbejdsgiverfinansiering 

Ved arbejdsgiverfinansiering, er det din arbejdsplads som afholder alle omkostninger til din uddannelse. Udover selve uddannelsesgebyret kan din arbejdsplads ligeledes afholde omkostninger til materialer, kost og logi; alt dette er inkluderet i vores komfortpakke (du kan læse nærmere om komfortpakkerne i informationsark for de enkelte uddannelser). 

Ved arbejdsgiverfinansiering er omkostningerne skattefrie. 

Bruttolønsfinansiering 

Med en bruttolønsordning betaler din arbejdsgiver omkostningerne til din uddannelse i første omgang. Herefter er det op til jeres individuelle aftale, hvor meget du som medarbejder skal afdrage. 

Du kan altså enten betale hele prisen gennem din bruttoløn, eller du og din arbejdsgiver kan deles om prisen. Hvordan I laver aftalen, er helt op til jer. 

I begge tilfælde, vil prisen på uddannelsen være skattefri for begge parter.

Du kan læse mere om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1920475 

Hvem møder du som studerende

Ansøg om optagelse på MyMBA

Ansøg nu