Uddannelser i Danmark

og spørgsmål hertil

MBA spørgsmål

Hvor og hvornår foregår undervisningen?

Et MBA modul består af to sammenhængende dage og foregår altid torsdag 9-22 og fredag 8.30-16.30. Uddannelsen forløber over 2 år og indeholder i alt 14 mødegange fordelt på fire semestre 

Undervisningen foregår hos FOKUS Folkeoplysning, hvor mangfoldighed, samskabelse og hubmiljø præger dagligdagen. 
I samme bygning ligger KaffeFairen social økonomisk virksomhed, der arbejder for at fremme beskæftigelse og unges mulighed for uddannelse – alt sammen i Business Institutes ånd - og det er her du indtager alle dine måltider.  
Adressen er: Strandvejen 19, 9000 Aalborg. 

KaffeFair og FOKUS ligger centralt i Aalborg, tæt på centrum og Aalborgs fantastiske havnefront. Der er 200 meter til togstationen Aalborg Vestby og ca. 10 minutters kørsel fra Aalborg Lufthavn. Er du i bil, så benyt P-huset på Badehusvej, Badehus 5, 9000 Aalborg, det ligger blot få minutter fra undervisningslokationen.  

 

Optagelseskrav

Adgangskravet for at læse MBA er en uddannelse svarende til minimum bachelorniveau samt mindst 3 års ledelseserfaring. Det er dog altid dit samlede kompetenceniveau, der afgør om du kan søge om optagelse på MBA uddannelsen. Hvis du er i tvivl, om du kan søge optagelse, så tag en dialog med vores Career Advisor, som gerne hjælper dig videre i din proces. 

 

Opgaver på MBA studiet

Hvert modul på 1. semester afsluttes med en refleksionsopgave på maksimalt 10 sider. Disse opgaver udarbejdes individuelt med dialoger i teamsDu påbegynder refleksionsopgaven mens du er til undervisning, og færdiggør den efter modulundervsiningen. 

1. semester afsluttes med en tværfaglig semesteropgave. 

Hvert modul på 2. semester afsluttes med en refleksionsopgave på maksimalt 10 sider. Disse opgaver udarbejdes individuelt med dialoger i teams. 2. semester afsluttes med en større CBA opgave på maksimalt 40 sider og et Executive Summary på maksimalt 5 sider. Opgaven udarbejdes i teams. 

På 3. semester afleveres alle modulopgaver som eksamensopgaver. Disse kan udarbejdes individuelt eller i teams. 

Endeligt afsluttes hele MBA uddannelsen med en Master Thesis på 4. semester. Omfanget af denne opgave er maksimalt 75 sider samt et Executive Summary på 15 sider. MBA afhandlingen udarbejdes typisk individuelt, men under særlige forhold kan den skrives i samarbejde med en af dine medstuderende. 

Tidsforbrug

Du skal i gennemsnit regne med at bruge 10-15 timer inklusiv undervisning, læsning og opgaveløsning. Dog kan tidsforbruget variere afhængig af, hvor læsevant du er og dit ambitionsniveau.  

 

Hvem studerer MBA?

Hos Business Institute er der stor mangfoldighed på vores MBA hold. Det betyder, at deltagerne kommer fra små og store virksomheder og organisationer og både offentlige og private ledere deltager. Fælles for dem er, at de alle er erhvervsledere, der ønsker at styrke deres faglige og personlige kompetencer på et højt niveau. Deltagerne er typisk: 

  • Mellem 30 og 60 år 
  • 60% mænd og 40% kvinder 
  • Både ledere fra den offentlige og private sektor 
  • Oftest bosat i Danmark, fra hele landet 
  • Bred mangfoldighed mht. virksomhedsstørrelse, funktionsområde og ledelsesniveau 

 

Sprogkundskaber

Undervisningen foregår hovedsageligt på dansk. Dog vil enkelte moduler foregå på engelsk, da vi både har danske og udenlandske undervisere tilknyttet vores fakultet. Opgaveskrivning på MBA foregår på dansk. Litteraturen vil veksle mellem dansk og engelsk. Vi ønsker at benytte den bedste litteratur og de mest kompetente undervisere, og derfor kommer dele af litteraturen og enkelte undervisere fra udlandet.

 

Fagligt niveau på MBA studiet

Arbejdsbelastning: 60 ECTS. 
Akademisk niveau: Kandidat- /masterniveau. 
 
Læs mere om ECTS point under FAQ – Generelle spørgsmål”.

 

IT færdigheder

Det er en forudsætning, at du kan betjene en computer på dagligdagsniveau da elektronisk kommunikation er en inkorporeret del af studiet (mailkorrespondance, opgaveskrivning, Power Point præsentationer, generel information osv.).

 

Spørgsmål til XBA

Hvor og hvornår foregår undervisningen?

Et XBA modul består af to sammenhængende dage og foregår altid mandag fra 9-16 og tirsdag fra 8.30-16. Uddannelsen har en tidshorisont på seks måneder fordelt på otte undervisningsdage.

Undervisningen foregår hos FOKUS Folkeoplysning, hvor mangfoldighed, samskabelse og hubmiljø præger dagligdagen. 
I samme bygning ligger KaffeFair, en social økonomisk virksomhed, der arbejder for at fremme beskæftigelse og unges mulighed for uddannelse – alt sammen i Business Institutes ånd - og det er her du indtager alle dine måltider. 

Adressen er: Strandvejen 19, 9000 Aalborg. 

KaffeFair og FOKUS ligger centralt i Aalborg, tæt på centrum og Aalborgs fantastiske havnefront. Der er 200 meter til togstationen Aalborg Vestby og ca. 10 minutters kørsel fra Aalborg Lufthavn. Er du i bil, så benyt P-huset på Badehusvej, Badehus 5, 9000 Aalborg, det ligger blot få minutter fra undervisningslokationen.  

 

Hvem læser XBA?

Hos Business Institute er der stor mangfoldighed på vores XBA hold. Det betyder, at deltagerne kommer fra små og store virksomheder og organisationer og både offentlige og private ledere deltager. Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere med praktisk erhvervserfaring og ønsket om at gennemgå seks måneders uddannelse på bachelorniveau. Denne uddannelse er for dig, der ønsker et moderne og intensivt læringsforløb.  

Deltagerne er typisk: 

  • Mellem 25-50 år 
  • 55% mænd og 45% kvinder 
  • Hovedsageligt ledere fra den private sektor  
  • Stor mangfoldighed i type af virksomhed 
  • Selvstændige, nye og kommende ledere og ledere med nogen erfaring 

 

Tidsforbrug

Du skal i gennemsnit regne med at bruge 8-12 timer inklusiv undervisning, læsning og opgaveløsning. Dog kan tidsforbruget variere afhængig af, hvor læsevant du er og dit ambitionsniveau.  

Optagelseskrav

Forudsætningerne for at blive optaget på XBA uddannelsen er, at du har en kort eller mellemlang grunduddannelse og nogle års relevant erhvervserfaring. Det er dog altid dit samlede kompetenceniveau, der afgør om du kan søge om optagelse på XBA uddannelsen. Hvis du er i tvivl, om du kan søge optagelse, så tag en dialog med vores Career Advisor, som gerne hjælper dig videre i din proces. 

 

Fagligt niveau på XBA studiet

Arbejdsbelastning: 30 ECTS. 
Akademisk niveau: Bachelorniveau.

Læs mere om ECTS point under FAQ – Generelle spørgsmål”.

 

Sprogkundskaber

Undervisning og opgaveskrivning på XBA foregår på dansk. En mindre del af litteraturen vil være på engelsk, men langt størstedelen på dansk. Vi ønsker at benytte den bedste og nyeste litteratur tilgængelig på vores uddannelser, hvorfor enkelte fagbøger er på engelsk.

 

IT færdigheder

Det er en forudsætning, at du kan betjene en computer på dagligdagsniveau da elektronisk kommunikation er en inkorporeret del af studiet (mailkorrespondance, opgaveskrivning, Power Point præsentationer, generel information osv.). 

 

Kan jeg læse MBA efter XBA?

Ja, din XBA uddannelse giver adgang til alle Business Institutes MBA uddannelser.

 

Spørgsmål til MBA²

Hvor og hvornår foregår undervisningen?

Et MBA modul består af to sammenhængende dage og foregår altid torsdag 9-22 og fredag 8.30-16.30. Uddannelsen forløber over 1 år og indeholder i alt 6 mødegange fordelt på to semestre 

Undervisningen foregår hos FOKUS Folkeoplysning, hvor mangfoldighed, samskabelse og hubmiljø præger dagligdagen. 
I samme bygning ligger KaffeFair, en social økonomisk virksomhed, der arbejder for at fremme beskæftigelse og unges mulighed for uddannelse – alt sammen i Business Institutes ånd - og det er her du indtager alle dine måltider.  
Adressen er: Strandvejen 19, 9000 Aalborg. 

KaffeFair og FOKUS ligger centralt i Aalborg, tæt på centrum og Aalborgs fantastiske havnefront. Der er 200 meter til togstationen Aalborg Vestby og ca. 10 minutters kørsel fra Aalborg Lufthavn. Er du i bil, så benyt P-huset på Badehusvej, Badehus 5, 9000 Aalborg, det ligger blot få minutter fra undervisningslokationen.  

 

Optagelseskrav

Du kan læse MBA² uddannelse med en færdiggjort MBA uddannelse fra Business Institute eller anden uddannelsesinstitution. Nogle ledere læser videre få år efter deres første MBA, mens andre venter mange år før de vender tilbage til studierne, uanset hvor lang tid det er siden du læste din første MBA, er du velkommen på MBA². 

 

Hvem studerer typisk MBA²?

Hos Business Institute er der stor mangfoldighed på vores MBA hold. Det betyder, at deltagerne kommer fra små og store virksomheder og organisationer og både offentlige og private ledere deltager. Fælles for de der læser MBA² er, at de alle en MBA grad og mange års ledelseserfaring.  

På MBA² starter du direkte på 3. semester sammen med et igangværende MBA hold. 

 

Tidsforbrug

10-15 timer om ugen inklusiv undervisning, læsning og opgaveløsning. 

Opgaver på MBA² studiet

På 3. semester afleveres alle modulopgaver som eksamensopgaver. Disse kan udarbejdes individuelt eller i teams. 

Endeligt afsluttes hele MBA uddannelsen med en Master Thesis på 4. semester. Omfanget af denne opgave er maksimalt 75 sider samt et Executive Summary på 15 sider. MBA afhandlingen udarbejdes typisk individuelt, men under særlige forhold kan den skrives i samarbejde med en af dine medstuderende. 

Hvis du udelukkende ønsker at deltage på uddannelsen for at få en faglig opgradering, behøver du ikke skrive endnu en Master ThesisDu kan dermed afslutte dit studieforløb direkte efter 3. semester og få et certifikat for din læring. 

 

Fagligt niveau på MBA²

Arbejdsbelastning: 30 ECTS. Akademisk niveau: Kandidat-/masterniveau 

Læs mere om ECTS point under FAQ – Generelle spørgsmål. 

 

Sprogkundskaber

Undervisningen foregår hovedsageligt på dansk. Dog vil enkelte moduler foregå på engelsk, da vi både har danske og udenlandske undervisere tilknyttet vores fakultet. Opgaveskrivning på MBA foregår på dansk. Litteraturen vil veksle mellem dansk og engelsk. Vi ønsker at benytte den bedste litteratur og de mest kompetente undervisere, og derfor kommer dele af litteraturen og enkelte undervisere fra udlandet. 

 

IT færdigheder

Det er en forudsætning, at du kan betjene en computer på dagligdagsniveau da elektronisk kommunikation er en inkorporeret del af studiet (mailkorrespondance, opgaveskrivning, Power Point præsentationer, generel information osv.).