generelle sporgsmal

generelle sporgsmal Teo Dev June 22, 2022

Generelle spørgsmål

til vores uddannelser. Hvis du har mere uddybende spørgsmål, kan du altid kontakte vores rektor eller studieleder.

Finansieringsmuligheder

Selvfinansiering 
Ved selvfinansiering betaler du selv for hele uddannelsen, og du har ikke mulighed for skattefradrag. 

 

Arbejdsgiverfinansiering 
Ved arbejdsgiverfinansiering, er det din arbejdsplads som afholder alle omkostninger til din uddannelse. Udover selve uddannelsesgebyret kan din arbejdsplads ligeledes afholde omkostninger til materialer, kost og logi; alt dette er inkluderet i vores komfortpakke (du kan læse nærmere om komfortpakkerne i informationsark for de enkelte uddannelser). 

Ved arbejdsgiverfinansiering er omkostningerne skattefrie. 

 

Bruttolønsfinansiering 
Med en bruttolønsordning betaler din arbejdsgiver omkostningerne til din uddannelse i første omgang. Herefter er det op til jeres individuelle aftale, hvor meget du som medarbejder skal afdrage. 

Du kan altså enten betale hele prisen gennem din bruttoløn, eller du og din arbejdsgiver kan deles om prisen. Hvordan I laver aftalen, er helt op til jer. 

I begge tilfælde, vil prisen på uddannelsen være skattefri for begge parter.

Du kan læse mere om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1920475 

Hvor ofte er der optag på uddannelserne?

MBA – klassisk
Der er studiestart én gang årligt i august/september måned. Find dato for næste studiestart på uddannelsessiden for MBA. 

 

MBA – fleksibel
Der er løbende optagelse ift. modulstart.

 

MBA⁺
Der er studiestart én gang årligt i august/september måned. Find dato for næste studiestart på uddannelsessiden for MBA⁺

 

Arctic
På vores uddannelser i Grønland er der løbende studiestart. De specifikke datoer for studiestart på hver uddannelse kan findes på uddannelsessiderne. 

 

Du kan altid søge om optagelse helt frem til studiestart, såfremt der er ledige pladser på holdet. 

Kan jeg få merit for tidligere uddannelse?

Dette er altid en individuel vurderingssag. Kontakt venligst vores rektor eller Career Advisor for en dialog om det. 

Hvornår skal jeg betale?

MBA – klassisk
Komfortpakke og halvdelen af uddannelsesgebyret betales efter tilmelding og gælder som din endelige bekræftelse på, at du ønsker at gøre brug af din studieplads. Beløbet kan ikke refunderes. Det resterende beløb betales ved start på 2. semester. 

Der er altid mulighed for at lave individuelle aftaler.

 

MBA – fleksibel
Ved tilmelding betales de enkelte fagmoduler og beløbet kan ikke refunderes. 

 

MBA⁺
Det samlede beløb betales efter tilmelding og gælder som din endelige bekræftelse på, at du ønsker at gøre brug af din studieplads. Beløbet kan ikke refunderes. 

Hvordan ansøger jeg?

Du ansøger om optagelse gennem vores hjemmeside ved at udfylde ansøgningsskemaet, som findes på alle uddannelsessider. Du kan også finde ansøgningsskemaet i topmenuen under ’Ansøg Nu’. Når du har udfyldt ansøgningsskemaet, modtager du en bekræftende mail med uddybende information om opstart af studiet plus relevant materiale.  

Hvor lang tid går der, før jeg får svar på min ansøgning?

Der går maksimalt 5 hverdage, før du kan forvente svar.

Hvad er komfortpakker?

For at gøre uddannelsesforløbet nemt og bekvemt for deltagerne, tilbyder vi en komfortpakke, som søger for alt det praktiske omkring dit uddannelsesforløb. Med denne pakke kan du fokusere på uddannelsen, for vi tager os af alt det praktiske.  

Komfortpakken indeholder: Alt materiale du får brug for på din uddannelse, herunder bøger, artikler, mm. Derudover får du fuld forplejning i form af morgenbrød, frugt, frokost, lækre kaffer og delikate snacks. Der vil være aftensmad, når du deltager i uddannelser, som strækker sig hen over aftenen.

Skal jeg have erhvervserfaring for at tage en uddannelse hos Business Institute?

Ja, relevant erhvervserfaring er et krav for succesfuld gennemførelse og udbytte af vores uddannelser. Læs mere om relevant erhvervserfaring under hver uddannelse. 

Generelle spørgsmål til vores uddannelser og institut

Hvad er MBA?

MBA er forkortelsen for ’Master of Business Administration’, og er den mest anerkendte lederuddannelse inden for blandt andet strategi, marketing, personlig ledelse, HR og økonomi. En MBA er en masteruddannelse og kan sammenlignes med en lang videregående uddannelse. MBA uddannelsen er nomineret til 60 ECTS-point og den tager i klassisk forstand 2 år på deltid. Den kan dog også tages på fleksibel vis, hvor det må tage op til 6 år at færdiggøre. 

Adgangskravet for at læse MBA er en uddannelse svarende til minimum bachelorniveau samt mindst 3 års ledelseserfaring. Det er dog altid dit samlede kompetenceniveau, der afgør, om du kan søge om optagelse på MBA uddannelsen. Hvis du er i tvivl, om du kan søge optagelse, så tag en dialog med vores studieleder, som gerne hjælper dig videre i din proces. 

Hvorfor er Business Institute ikke akkrediteret i traditionel forstand?

I Danmark er det kun offentlige institutioner, som kan blive akkrediteret via Danmarks Akkrediteringsinstitution. Foruden den danske akkreditering findes der en række internationale akkrediteringer.

Business Institute har opnået den internationalt anerkendte akkreditering ACEEU (The Accreditation Council for Entrepreneurial & Engaged Universities). Du kan læse mere om akkrediteringen her: https://business-institute.dk/ombi/akkreditering/

Da vi ikke er en del af det offentlige uddannelsessystem, kan vi ikke uddele ECTS point, som kan anvendes til merit i det offentlige uddannelsessystem. 

Hvad er ECTS point?

ECTS point angiver det tidsmæssige omfang af en uddannelses enkelte moduler. ECTS point er altså en måleenhed, som udelukkende angiver arbejdsbyrden og ikke uddannelsens sværhedsgrad. Hvert modul tildeles et antal ECTS point, som udtrykker den arbejdsindsats, den studerende skal yde for at gennemføre det enkelte modul. 

Systemet er oprindeligt lavet med henblik på meritoverførsel mellem uddannelsesinstitutioner i Europa (ECTS – European Credit Transfer System). 
I Danmark kan der kun gives merit mellem visse offentlige uddannelsesinstitutioner.

Kontakt
Åbningstider

Kontor- og telefontider:
Man – fre: 9-13

Hovedkontor

Business Institute ApS
Tuborg Boulevard 4
2900 Hellerup