MBA Arctic

 

En moderne MBA til den grønlandske kontekst

Brochure

ADVARSEL

De Nye Mestre kan påvirke din opfattelse af, hvad der skal til for at være topleder i det turbulente forretningsmiljø og hvilken lederuddannelse, der kan føre dig til tops. Du vil blive provokeret og udfordret. Du vil også blive inspireret til at reflektere over, hvordan du bliver CEO NOW – toplederen, der navigerer og leder virksomheden med udgangspunkt i fremtiden, men handler i nuet. Er du interesseret i at læse om vores koncept, holdninger og principper, så hent vores brochure.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Man får lov at prøve teorien i praksis med det samme, og det har givet en masse sunde indspark til min praktiske hverdag.
Jeg er blevet stærkere til at eksekvere og implementere strategi, men jeg er også blevet bedre til at håndtere uforudsigelige problemstillinger.
Ansøg

Grønland er i en rivende udvikling. Gennem de år, vi har udbudt MBA uddannelser i Nuuk, har vi erfaret, at noget af det, der fylder mest på ledelsesgangene i de grønlandske virksomheder er evnen til at rekruttere de rette kompetencer, urbaniseringen og store indlandske strukturændringer bl.a. i form af nye lufthavne.

Business Institutes MBA Arctic er designet til at identificere og kvalificere den næste generation af det grønlandske lederpotentiale. Uddannelsesforløbet ruster ledere til at udvikle og fremtidssikre grønlandske interesser, men det giver også et innovativt og globalt mindset, der hjælper lederen til at se nye muligheder, sætte retning og eksekvere.

 

MBA Arctic er uddannelsen, som vender udfordringer til potentialer og tilfører den indsigt og energi, der skal til for at finde nye måder at drive virksomheder og organisationer på i et komplekst og foranderligt erhvervsmiljø. 
 
Med den tidssvarende akademiske opgradering kan du være med til at præge fremtiden både for dig selv og din arbejdsplads - allerede nu. 

 

Online infomøde

Kontakt os for et møde, når det passer dig

Vi optager helt frem til studiestart

Såfremt der er pladser

Ansøg nu

Studiestart

05.10.21

i Nuuk
Ansøg nu

Jeg har fået nogle meget værdifulde redskaber

Lone FlohrCEO og MBA

MBA Arctic

Tidsforbrug

Tidsforbrug

Undervisningen finder sted i Nuuk og foregår tirsdage-torsdage - i alt 12 gange jævnt fordelt på de to år, som uddannelsen strækker sig over. I de mellemliggende perioder fungerer Business Institutes virtuelle læringsrum som fjernundervisning. Her kan du sammen med de andre deltagere arbejde med skriftlige seminaropgaver samt udbygge din forståelse af det faglige stof. Undervisningen foregår hovedsageligt på dansk, men litteratur er både engelsk og dansk.

Gennemsnitligt bruger en MBA studerende 8-10 timer ugentligt på forberedelse og skriftlige opgaver. Dette timetal varierer dog fra person til person, da enhver uddannelsesrejse er individuel og præget af den enkeltes personlige mål, forventninger og ønskede udbytte. 

Med tiden på din side

Business Institutes MBA forløb tager hensyn til at tid er en knap faktor for alle ambitiøse mennesker og, at det skal kunne lade sig gøre at dygtiggøre sig som leder samtidig med at familie og karrierer skal passes. Vi har derfor fleksible løsninger undervejs i studiet, hvis hverdagen presser sig på, og du har behov for en pause fra studiet. 

Men det stopper ikke her. Vi hjælper dig til at finde nøglen til at arbejde fokuseret og effektivt. Vi har udarbejdet nye og lettere måder at tilgå pensum på for at muliggøre at arbejde og privatliv hænger bedst muligt sammen med dit MBA studie.

MBA Arctic

Optagelseskrav

Optagelseskrav

En MBA uddannelse hos Business Institute er et ambitiøst og krævende studie, der også tager hensyn til det moderne arbejds- og familieliv. Forudsætningerne for at blive optaget på MBA Arctic uddannelsen er en længerevarende uddannelse, og mindst tre års relevant ledelses- og erhvervserfaring på minimum mellemlederniveau. Der gennemføres løbende visiterings- og optagelsessamtaler. En eventuel dispensation fra ovenstående behandles individuelt af Business Institute. Kontakt gerne vores rektor eller studieleder for at høre om dine muligheder for optagelse på MBA Arctic uddannelsen.

Pris

280.000 DKK

ekskl. moms

Finansieringsmuligheder

Selvfinansiering 

Ved selvfinansiering betaler du selv for hele uddannelsen, og du har ikke mulighed for skattefradrag. 

Arbejdsgiverfinansiering 

Ved arbejdsgiverfinansiering, er det din arbejdsplads som afholder alle omkostninger til din uddannelse. Udover selve uddannelsesgebyret kan din arbejdsplads ligeledes afholde omkostninger til materialer, kost og logi; alt dette er inkluderet i vores komfortpakke (du kan læse nærmere om komfortpakkerne i informationsark for de enkelte uddannelser). 

Ved arbejdsgiverfinansiering er omkostningerne skattefrie. 

Bruttolønsfinansiering 

Med en bruttolønsordning betaler din arbejdsgiver omkostningerne til din uddannelse i første omgang. Herefter er det op til jeres individuelle aftale, hvor meget du som medarbejder skal afdrage. 

Du kan altså enten betale hele prisen gennem din bruttoløn, eller du og din arbejdsgiver kan deles om prisen. Hvordan I laver aftalen, er helt op til jer. 

I begge tilfælde, vil prisen på uddannelsen være skattefri for begge parter.

Du kan læse mere om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1920475 

Ansøg om optagelse på MBA Arctic

Ansøg nu