MBA

 

Én MBA – Tre ledelsesdiscipliner

Brochure

MBA – New Game, New Rules

MBA'en kan påvirke din opfattelse af, hvad der skal til for at være topleder i det turbulente forretningsmiljø og hvilken lederuddannelse, der kan føre dig til tops. Du vil blive provokeret og udfordret. Du vil også blive inspireret til at reflektere over, hvordan du bliver CEO NOW – toplederen, der navigerer og leder virksomheden med udgangspunkt i fremtiden, men handler i nuet. Er du interesseret i at læse om vores koncept, holdninger og principper, så hent vores brochure.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
MBA’en har i høj grad bidraget til, at jeg er blevet mere bevidst om, hvordan jeg ser mig selv som leder, men også som menneske.
Jeg oplever ofte at ledere, uden uddannelse, kan have svært ved at udarbejde analysen, finde gode alternativer og præsentere deres forslag.
Ansøg

New Game – New Rules – New MBA’s 

Klassiske ledelsesværktøjer og management-teorier forældes i øjeblikket lige så hurtigt som mobiltelefoner på det kinesiske marked; til gengæld vokser efterspørgslen markant på professionelle ledere, der kan udvikle og styre organisationer ind i den nye kaotiske fremtid.

Som leder er det derfor vigtigt både at have en forståelse for strategi, ledelse og radikale forandringer. Dit uddannelsesforløb fungerer i klassisk forstand således, at du år 1 bliver introduceret til vores tre ledelsesdiscipliner. År 2 giver dig så mulighed for fordybelse i de enkelte retninger. Valget af retning bør tage afsæt i både din aktuelle, men også forventede, fremtidige ledelsesrolle.

  • Vælg MBA in Leadership Psychology, hvis du skal skabe resultater gennem andre mennesker og ønsker du indsigt i, hvordan du indgår i et værdiskabende samspil med dine medarbejdere
  • Vælg MBA in Corporate Entrepreneurship, hvis din virksomhed er i gang med eller forventes at skulle arbejde med strategisk innovation, hvor der stilles store krav til graden af forandring internt og eksternt
  • Vælg MBA in Strategic Thinking, hvis du ønsker at udvikle din evne til strategisk tænkning og analyse, herunder at få udbygget din analytiske værktøjskasse


Uanset hvilken retning, du vælger, så får du adgang til vores læringsplatform, Useful Learning, der er designet til at give dig fremdrift i dit uddannelsesforløb. Du får adgang til tidsoptimerende videoer, opsummeringer m.m., der alle har til formål at klæde dig bedst muligt på til en akademisk uddannelse.

En Full Blown MBA i dit tempo

Verden er uforudsigelig. Det tager vi højde for! Vores MBA giver dig uvurderlige kompetencer til at navigere i paradokser, men det er afgørende for os (og for din læring), at det foregår i et tempo, der tager højde for uforudsigelighederne i dit liv. 

Det betyder helt konkret, at du har mulighed for at designe MBA’en, så den til enhver tid passer til din situation.

MBA’en tager som udgangspunkt to år at gennemføre, men du kan med ro i sindet forlænge den helt op til seks år – og det vil altid være med udgangspunkt i praksisnære perspektiver, der giver dig anvendelig viden fra dag ét.

Vores ambition er at skabe visionære ledere, der lærer netop det, de behøver, for at skille sig ud fra mængden, tage ansvar og sætte en ny dagsorden. Det er et markant brud med et uddannelsessystem, som i generationer har forsøgt at gøre ledere ens – og derfor er det essentielt, at sammensætningen af din MBA passer til dine behov og dit tempo.

Det kalder vi Useful Education.

 

MBA retning

Strategic Thinking

Strategisk ledelse i en foranderlig verden

Strategisk ledelse i en foranderlig verden

MBA'en i Strategic Thinking er for en ny generation af erhvervsledere, der vil mestre evnen til at udvikle nye strategier for offentlige og private virksomheder midt i et globalt paradigmeskifte. På uddannelsen lærer deltagerne at finde den skiftende puls på nationale og internationale markeder, og de udvikler deres evne til at spotte og skabe nye muligheder for vækst og fremskridt.

Denne Executive MBA lærer dig at tænke strategisk, så du kan lede mennesker i et uforudsigeligt erhvervsklima. Vi har fokus på forretningstænkning, analyse, refleksion og beslutningsoplæg, så deltagerne hele tiden bringes til at omsætte teori til hverdagens praksis og derigennem lærer at se og forstå de overordnede sammenhænge.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Virkeligheden i dag er bare en anden end den var for ti-tyve år siden

MBA retning

Leadership Psychology

Professionel humanisme indenfor topledelse

Professionel humanisme inden for topledelse

MBA'en i Leadership Psychology er intens og banebrydende, og den bygger bro mellem management-tænkning og ledelsespsykologi. Det er i krydsfeltet mellem disse vidensfelter, at MBAen er blevet skabt; et sted hvor psykologi innovativt forbindes med ledelse, strategi, organisation og HR.
Leadership Psychology er for dig der vil skabe resultater gennem andre mennesker i en tid, hvor arbejdsstyrken og samarbejdspartnerne aldrig har været mere opsplittede.

Denne Executive MBA er et opgør med det industrielle menneskesyn, hvor man blot betaler for hænder og hjerne. Den er indledningen til en ny tid, hvor menneskers individualitet, engagement og kreativitet inddrages.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Jeg indså hurtigt at MBA i Leadership Psychology var et perfekt match for mig

MBA retning

Corporate Entrepreneurship

Professionelt lederskab udenfor 'the corporate comfort zone'

Professionelt lederskab uden for ’the corporate comfort zone’

MBA’en i Corporate Entrepreneurship er for ledere, der vil indtage rollen som visionær praktiker og omskabe produkter og forretningsprocesser. De nye MBA’ere vil stå i forreste linje med deres grænsebrydende tilgang til professionelt lederskab og føre etablerede organisationer ind i en ny fremtid, hvor forretningsmodeller, brands, teknologier og produktionsprocesser bliver devalueret og innoveret på rekordtid.

Denne Executive MBA giver lederne nye forretningskritiske kompetencer og udvikler deres evne til at praktisere ledelse af mennesker i radikal transformation og skabe succesrig virksomhedsdrift i et turbulent forretningsmiljø.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
MBA'en var løsningsskabende i min hverdag

Online infomøde

22.11.21

Via Microsoft Teams - kl. 16:00
Tilmeld

Studiestart

01.09.22

i Aalborg
Ansøg nu

Start Up Bootcamps

Kom godt i gang med MBA'en

Næste bootcamp er i januar 2022

Du behøver ikke at vente på en MBA uddannelse for at skabe ny værdi; du kan allerede komme i gang nu

Som ekstra benefit ved tidlig tilmelding til dit MBA studie, sætter vi turbo på din evne til problemløsning gennem fire gratis Start Up Bootcamps. Sammen med andre kandidater arbejder du med konkrete ledelsesudfordringer fra din egen dagligdag.

Du kommer til at opleve workshops, der sætter fokus på praktisk problemløsning, der hele tiden er sat i forhold til din hverdag og dine udfordringer. Vi ønsker, at du allerede nu skal højne din interne værdi i virksomheden ved at kvalificere dig til at træffe endnu bedre beslutninger og til at føre dem ud i livet. Du bliver virksomhedens garant for fremsynet ledelse.

Læs mere om alle vores bootcamps i informationsarket, der kan hentes her på siden.

Hvem møder du som studerende

MBA

Tidsforbrug

Tidsforbrug

Tager du MBA'en den klassiske vej, har uddannelsen en tidshorisont på to år. Vælger du den fleksible vej, har du op til seks år til at færdiggøre din MBA. Lige meget hvilken vej du vælger, består uddannelsen af fire semestre med i alt 13 moduler. Hvert modul forløber over to sammenhængende dage i vores lokaler i Aalborg. Til hvert modul forventes en grad af forberedelse, der i gennemsnit resulterer i en arbejdsbelastning på cirka 10 timer ugentligt. Dette timetal varierer dog fra person til person, da enhver uddannelsesrejse er individuel og præget af den enkeltes personlige mål, forventninger og ønskede udbytte. 

Ligeledes vil du gennem studieforløbet opleve, at tidsforbruget kan variere, da eksamener typisk vil være mere tidskrævende.

 

Fleksibilitet – lige meget hvad

Hvad enten du vælger den klassiske eller fleksible vej, så tager Business Institutes MBA forløb hensyn til, at tid er en knap faktor for alle ambitiøse mennesker. Det skal kunne lade sig gøre at dygtiggøre sig som leder, samtidig med at familie og karriere skal passes; ligesom at livet nogle gange kan komme i vejen, hvorfor uddannelsen i perioder må sættes på pause. Det betyder, at du altid har mulighed for at tage orlov eller skifte over til den fleksible vej fra den klassiske.

Men det stopper ikke her. Vi hjælper dig til at finde nøglen til at arbejde fokuseret og effektivt. Vi har udarbejdet nye og lettere måder at tilgå pensum på og organiseret eksamensskrivning i Boot Camps som redskaber til at arbejde smartere – alt sammen for at muliggøre bedst muligt sammenhæng mellem arbejde, privatliv og MBA studiet.

MBA

Optagelseskrav

MBA optagelseskrav

En MBA uddannelse hos Business Institute er et ambitiøst og krævende studie, der også tager hensyn til det moderne arbejds- og familieliv. Forudsætningerne for at blive optaget på MBA er en længerevarende uddannelse og mindst tre års relevant ledelses- og erhvervserfaring på minimum mellemlederniveau. Der gennemføres løbende visiterings- og optagelsessamtaler. En eventuel dispensation fra ovenstående behandles individuelt af Business Institute. Kontakt gerne vores rektor eller studieleder  for at høre om dine muligheder for optagelse på MBA uddannelsen. 

Pris

195.000 DKK

ekskl. moms

Finansieringsmuligheder

Selvfinansiering 

Ved selvfinansiering betaler du selv for hele uddannelsen, og du har ikke mulighed for skattefradrag. 

Arbejdsgiverfinansiering 

Ved arbejdsgiverfinansiering er det din arbejdsplads, som afholder alle omkostninger til din uddannelse. Udover selve uddannelsesgebyret kan din arbejdsplads ligeledes afholde omkostninger til materialer, kost og logi; alt dette er inkluderet i vores komfortpakke, som du kan læse nærmere om i informationsarkerne for de enkelte uddannelser. 

Ved arbejdsgiverfinansiering er omkostningerne skattefrie. 

Bruttolønsfinansiering 

Med en bruttolønsordning betaler din arbejdsgiver omkostningerne til din uddannelse i første omgang. Herefter er det op til jeres individuelle aftale, hvor meget du som medarbejder skal afdrage. 

Du kan altså enten betale hele prisen gennem din bruttoløn, eller du og din arbejdsgiver kan deles om prisen. Hvordan, I laver aftalen, er helt op til jer. 

I begge tilfælde vil prisen på uddannelsen være skattefri for begge parter.

Du kan læse mere om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1920475 

Ansøg om optagelse på MBA

Ansøg nu