MBA⁺

 

Up-to-date kompetencer efter MBA'en

Brochure

ADVARSEL

MBA'en kan påvirke din opfattelse af, hvad der skal til for at være topleder i det turbulente forretningsmiljø og hvilken lederuddannelse, der kan føre dig til tops. Du vil blive provokeret og udfordret. Du vil også blive inspireret til at reflektere over, hvordan du bliver CEO NOW – toplederen, der navigerer og leder virksomheden med udgangspunkt i fremtiden, men handler i nuet. Er du interesseret i at læse om vores koncept, holdninger og principper, så hent vores brochure.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Ex.: Direktør, Driftschef, Personaleleder
Jeg har en del kollegaer, som har fået godt udbytte af at gå hos Business Institute, så jeg lyttede til dem og valgte bestyrelsesuddannelsen – og det valg har jeg bestemt ikke fortrudt.
Man har lyst til at engagere sig. Jeg oplevede nærmest et tomrum efter uddannelsens afslutning. Jeg savner det input, som undervisningen og de medstuderende gav mig.
Ansøg

Up-to-date kompetencer efter MBA'en

MBA+ er målrettet dig, der allerede har en MBA fra Business Institute eller fra en anden udbyder. MBA+ er for dig, der ønsker en relevant uddannelse på masterniveau, som kan udvide din faglighed i en anden retning end din nuværende MBA, samt udvikle din samlede MBA profil.

Business Institute har, som den eneste udbyder i Danmark, integreret tre forskellige MBA uddannelser under ét: MBA in Leadership Psychology, MBA in Corporate Sustainability og MBA in Strategic Thinking. Med din nuværende MBA uddannelse har du, efter et indflyvningsmodul, direkte adgang til 3. semester på Business Institutes MBA program.

En struktur, der giver mening!

DEL 1 EXECUTIVE CERTIFICATE

Del 1 består af 4 moduler af hver 2 dages varighed, som afvikles på torsdage fra kl. 9.00 til 22.00 og fredage fra kl. 8.30 til 16.30. Du deltager på 3. semester sammen med det igangværende MBA hold på enten Strategic Thinking, Leadership Psychology eller Corporate Sustainability. Undervisningen foregår hovedsageligt på dansk, mens litteratur er på både engelsk og dansk.

Forudsætningen for at opnå Certificate in Strategic Thinking, Leadership Psychology eller Corporate Sustainability er, at du består alle fire moduler på 3. semester.

I løbet af 3. semester tager du stilling til, hvorvidt du vil fortsætte på 4. semester.

MBA⁺ in Corporate Sustainability

Arbejd strategisk med bæredygtighed

Uddannelse i Corporate Sustainability efter din første MBA

Efter din første MBA-uddannelse har du mulighed for et kompetenceløft med MBA⁺.

MBA⁺ i Corporate Sustainability er for ledere, der vil indtage rollen som visionær praktiker og omskabe produkter og forretningsprocesser. De nye MBA’ere vil stå i forreste linje med deres grænsebrydende tilgang til professionelt lederskab og føre etablerede organisationer ind i en ny fremtid, hvor forretningsmodeller, brands, teknologier og produktionsprocesser bliver devalueret og innoveret på rekordtid.

Denne Executive MBA⁺ sætter fokus på, hvordan man som leder kan blive morgendagens organisationsfornyer med afsæt i den globale bæredygtigheds-dagsorden. Ledere, der formår at excellere i Corporate Sustainability vil indtage rollen som visionære ledere, der omskaber produkter, services og forretningsprocesser inden for virksomhedens univers i balance med de nyeste trends og begreber indenfor bæredygtighed.

Læser du uddannelsen på fem måneder får du et certifikat. Vælger du herefter at skrive endnu et speciale, opnår du dermed din anden MBA-grad.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Ex.: Direktør, Driftschef, Personaleleder
MBA'en viste sig allerede fra starten at være løsningsskabende i min hverdag.

MBA⁺ in Strategic Thinking

Udvikl din evne til strategisk tænkning og analyse

Uddannelse i Strategic Thinking efter din første MBA

Efter din første MBA-uddannelse har du mulighed for et kompetenceløft med MBA⁺.

MBA⁺ i Strategic Thinking er for en ny generation af erhvervsledere, der vil mestre evnen til at udvikle nye strategier for offentlige og private virksomheder midt i et globalt paradigmeskifte. På uddannelsen lærer deltagerne at finde den skiftende puls på nationale og internationale markeder, og de udvikler deres evne til at spotte og skabe nye muligheder for vækst og fremskridt.

Denne Executive MBA⁺ lærer dig at tænke strategisk, så du kan lede mennesker i et uforudsigeligt erhvervsklima. Vi har fokus på forretningstænkning, analyse, refleksion og beslutningsoplæg, så deltagerne hele tiden bringes til at omsætte teori til hverdagens praksis og derigennem lærer at se og forstå de overordnede sammenhænge.

Læser du uddannelsen på fem måneder, får du et certifikat. Vælger du herefter at skrive endnu et speciale, opnår du dermed din anden MBA-grad.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Ex.: Direktør, Driftschef, Personaleleder
Virkeligheden i dag er bare en anden end den var for ti-tyve år siden, alting forandrer sig med større hastighed, og derfor skal vi også kunne lede vores virksomheder på en anden måde.

MBA⁺ in Leadership Psychology

Skab resultater gennem dine medarbejdere

Uddannelse i Leadership Psychology efter din første MBA

Efter din første MBA uddannelse har du mulighed for et kompetenceløft med MBA⁺.

MBA⁺ i Leadership Psychology er intens og banebrydende, og den bygger bro mellem management-tænkning og ledelsespsykologi. Det er i krydsfeltet mellem disse vidensfelter, at MBA'en er blevet skabt; et sted hvor psykologi innovativt forbindes med ledelse, strategi, organisation og HR.

Leadership Psychology er for dig, der vil skabe resultater gennem andre mennesker i en tid, hvor arbejdsstyrken og samarbejdspartnerne aldrig har været mere opsplittede. Denne Executive MBA⁺ er et opgør med det industrielle menneskesyn, hvor man blot betaler for hænder og hjerne. Den er indledningen til en ny tid, hvor menneskers individualitet, engagement og kreativitet inddrages.

Læser du uddannelsen på fem måneder, får du et certifikat. Vælger du herefter at skrive endnu et speciale, opnår du dermed din anden MBA-grad.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne
Ex.: Direktør, Driftschef, Personaleleder
Jeg indså hurtigt, at MBA i Leadership Psychology var et perfekt match for mig.

DEL 2 MBA

Del 2 bygger videre på del 1 i form af deltagelse på 4. semester, som er specialesemesteret. Her deltager du på to moduler og fordyber dig i et inspirerende og selvvalgt emne, tilegner dig viden på højeste niveau og formidler denne viden i en afhandling.

Del 2 er altså for dig, som ønsker at gå hele vejen og dermed få endnu en MBA grad. Hver del er af et halvt års varighed og den samlede arbejdsbelastning er 30 ECTS point.

Forudsætningen for at opnå en MBA in Strategic Thinking, Leadership Psychology eller Corporate Sustainability er, at du som minimum opnår karakteren 2 i specialet.

Online infomøde

29.03.23

Via Microsoft Teams - kl. 16:00
Tilmeld

Vi optager helt frem til studiestart

Såfremt der er pladser

Ansøg nu

Studiestart

24.08.23

i Aalborg
Ansøg nu

Hvem møder du som studerende

MBA⁺

Tidsforbrug

Tidsforbrug

Der er to muligheder, når du tager en MBA⁺: 

1. At tage et enkelt semester, der resulterer i et diplom; dette tager cirka seks måneder.

2. At tage to semestre, der resulterer i endnu en MBA grad; dette tager cirka 10 måneder.

Hvert modul forløber over to sammenhængende dage i vores lokaler i Aalborg. Til hvert modul forventes en grad af forberedelse, der i gennemsnit resulterer i en arbejdsbelastning på cirka 10-15 timer ugentligt.

Dette timetal varierer dog fra person til person, da enhver uddannelsesrejse er individuel og præget af den enkeltes personlige mål, forventninger og ønskede udbytte. Ligeledes vil du gennem studieforløbet opleve, at tidsforbruget kan variere, da eksamener typisk vil være mere tidskrævende.

Med tiden på din side

Business Institutes MBA⁺ forløb tager hensyn til at tid er en knap faktor for alle ambitiøse mennesker og, at det skal kunne lade sig gøre at dygtiggøre sig som leder samtidig med at familie og karrierer skal passes. Vi har derfor fleksible løsninger undervejs i studiet, hvis hverdagen presser sig på, og du har behov for en pause fra studiet.

Men det stopper ikke her. Vi hjælper dig til at finde nøglen til at arbejde fokuseret og effektivt. Vi har udarbejdet nye og lettere måder at tilgå pensum på, og organiseret eksamensskrivning i Bootcamps, som redskaber til at finde nøglen til at arbejde fokuseret – alt sammen for at muliggøre at arbejde og privatliv hænger bedst muligt sammen med dit MBA⁺ studie.

MBA⁺

Optagelseskrav

Optagelseskrav

Forudsætningerne for at blive optaget på en MBA⁺ er en MBA uddannelse eller tilsvarende uddannelse fra Business Institute eller lignende uddannelsesinstitutioner samt mindst tre års relevant ledelses- og erhvervserfaring på minimum mellemlederniveau. Der gennemføres løbende visiterings- og optagelsessamtaler. En eventuel dispensation fra ovenstående behandles individuelt af Business Institute. Kontakt gerne vores rektor eller studieleder for at høre om dine muligheder for optagelse på MBA⁺ uddannelsen. 

Pris

76.500 DKK

inklusiv komfortpakke

Finansieringsmuligheder

Selvfinansiering 

Ved selvfinansiering betaler du selv for hele uddannelsen, og du har ikke mulighed for skattefradrag. 

Arbejdsgiverfinansiering 

Ved arbejdsgiverfinansiering, er det din arbejdsplads som afholder alle omkostninger til din uddannelse. Udover selve uddannelsesgebyret kan din arbejdsplads ligeledes afholde omkostninger til materialer, kost og logi; alt dette er inkluderet i vores komfortpakke (du kan læse nærmere om komfortpakkerne i informationsark for de enkelte uddannelser). 

Ved arbejdsgiverfinansiering er omkostningerne skattefrie. 

Bruttolønsfinansiering 

Med en bruttolønsordning betaler din arbejdsgiver omkostningerne til din uddannelse i første omgang. Herefter er det op til jeres individuelle aftale, hvor meget du som medarbejder skal afdrage. 

Du kan altså enten betale hele prisen gennem din bruttoløn, eller du og din arbejdsgiver kan deles om prisen. Hvordan I laver aftalen, er helt op til jer. 

I begge tilfælde, vil prisen på uddannelsen være skattefri for begge parter.

Du kan læse mere om bruttolønsordningen på Skats hjemmeside: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1920475 

Ansøg om optagelse på MBA⁺

Ansøg nu