Anne-Mette Bak Nielsen

Anne-Mette er praktiker. Sådan har det i hvert fald været siden hun blev uddannet maskiningeniør. Ingeniører kan godt lide, når der er et facit eller resultat, som er håndgribeligt eller målbart. Men nogle gange kommer praktisk begavelse til at stå alene, og hertil søger man teoretisk input og råd. Anne-Mette har læst en Top Governance for netop at få sat ord på de bagvedliggende processer samt styrket den berømte værktøjskasse.

 

Læs Anne-Mettes historie her:

Mit navn er Anne-Mette Bak Nielsen og jeg arbejder hos Væksthus Nordjylland, hvilket jeg har gjort de seneste tolv år. Jeg er uddannet maskiningeniør, og før jeg kom til Væksthus Nordjylland var jeg ti år i industrien, hvor jeg har siddet på stort set alle poster i små virksomheder. Jeg valgte at videreuddanne mig, da jeg synes, at jeg manglede noget teori til min praktiske viden. Min hverdag består i at sparre med små- og mellemstore virksomheder omkring, hvordan de bedst muligt udvikler deres virksomhed. Jeg har primært beskæftiget mig md teknologien, men jeg begynder mere og mere at få forretningsdelen med, hvilket også bidrog til relevansen af mere uddannelse.

 

Hvorfor Top Governance og Useful Education??

Forud starten på  bestyrelsesuddannelsen gik jeg og spekulerede i, om jeg skulle tage en Pre MBA (nu kaldet XBA) uddannelse. Jeg kom dog frem til, at den – uden det skal lyde negativt – virkede for praktisk orienteret. Jeg har masser praktisk erfaring, og det var egentlig ikke det jeg søgte. Jeg søgte i højere grad teori og indsigt i, hvorfor jeg gør som jeg gør. Jeg manglede konkrete værktøjer til at gøre den proces lettere og mere forståelig.

 

Ingeniøren i mig vil gerne have håndgribelige fakta, som kan måles i praksis, men det kommer ikke på samme måde som tidligere til at stå alene. Sammenspillet mellem den bløde og hårde side er blevet styrket. Derudover kan jeg fremhæve, at min værktøjskasse er blevet fyldt op med teoretiske redskaber, der understøtter mig i mit bestyrelsesarbejde.

 

Udover motivationen i forhold til teoretisk udbytte, gav bestyrelsesuddannelsen også mening for mig, idet jeg har siddet – og stadig sidder – med bestyrelsesarbejde. Derudover sidder jeg i et advisory board, og hertil passer værktøjerne og indholdet fra uddannelsen godt ind. Jeg ønskede, at blive klædt bedre på til selve bestyrelsesprocessen, da området er rigtigt spændende. I min hverdag hos Væksthuset drager jeg også nytte af værktøjerne, da hverdagen godt kan minde om et advisory board. Vi giver ikke råd som sådan, men vi stiller spørgsmål ved- og forsøger at hjælpe andre til bedst at udvikle deres virksomheder. Så hele kombinationen af mine interesser, praktiske arbejdsdag og indholdet på uddannelsen passede godt sammen. Jeg har taget meget med mig, som jeg kan bruge i mit praktiske arbejde.

For mig har hovedparten af uddannelsesindholdet været rigtig anvendelig i praksis. Der er selvfølgelig områder, som man helt naturligt er bedre til at forstå og se relevansen i, men overordnet har indholdet været rigtigt brugbart. Eksempelvis er området værdiansættelse noget, som jeg nok aldrig bliver ekspert i, men så er det jo heldigt, at andre både kan og vil netop det.

Jeg oplevede hurtigt at få nogle ”aha-oplevelser”, hvor jeg pludselig kunne sætte ord på, hvorfor vi gør bestemte ting på bestemte måder.

Jeg fik indsigt i den teoretiske baggrund for, hvorfor mange praktiske udfordringer og processer ser ud som de gør, og hvordan man kan forholde sig til dem. Da vi gik i gang med strategiarbejdet, herunder Business Model Canvas, fik jeg følelsen af virkelig praktisk anvendelighed. Den model har sat nogle ting på plads for mig.

Selve strategiprocessen – beskrivelsen af, hvordan en virksomhed ser ud lige nu, og hvordan flytter vi os derhen, hvor vi gerne vil – er blevet meget mere struktureret for mig. Jeg har arbejdet med KPI målinger og strategitræer tidligere, men jeg har fået det struktureret på en ny måde. Jeg er blevet mere procesorienteret end førhen, og det har givet mig meget. Jeg er uddannet ingeniør, og jeg vil sige, at med denne uddannelse er jeg blevet mere humanistisk i min tilgang.

Jeg har en del kollegaer, som har fået godt udbytte af at gå hos Business Institute, så jeg lyttede til dem og valgte bestyrelsesuddannelsen – og det valgt har jeg bestemt ikke fortrudt.

 

Hvordan er Business Institute som sted?

Jeg er blevet mere opmærksom på hvilke faktorer, der gør sig gældende i mit samarbejde med direktionen, og hvordan man risikerer at modarbejde hinanden på kryds og tværs. Underviserne er utroligt skarpe, både i teorierne og i forhold til den praktiske anvendelighed. Mange studerende er praktikere, og derfor er det vigtigt, at underviserne formår at gøre teorien forståelig og brugbar i virkeligheden – og det gør de.

 

Hvordan er Business Institute som sted?

Studieforløbet har været godt. Holdet havde en passende størrelse og vi kom godt ud af det med hinanden. Der var en god og fri tone på holdet, hvor alle kunne byde ind. Den ene gang om måneden med undervisning fungerede på en måde som et frirum, som man går og glæder sig til.

Uddannelsesstrukturen giver gode forudsætninger for at lære. En månedlig mødegang med mellemliggende opgaveskrivning og litteraturlæsning fungerer fint i praksis, hvor man får mulighed for at reflektere og sætte teorien i fokus. Tempoet og balancen mellem undervisning og arbejdslivet har været god, så jeg har haft mulighed for at lægge ny viden på løbende. Tempoet er rimelig konstant, så man nemt kan planlægge sig gennem eventuelle travle perioder. Presset er passende i forhold til, at de fleste også har et fuldtidsarbejde og familie derhjemme.

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

Hvis du vil have en uddannelse, som er fremtidssikret, som får dig til at reflektere, og som giver dig et godt sammenhold med dine medstuderende, skal du tage den hos Business Institute. Jeg har faktisk meget lyst til at tage en MBA uddannelse, men jeg har simpelthen ikke tiden til det. Desværre. Så skulle forløbet strækkes over fire år.

Anne-Mette Bak Nielsen er stadig praktiker, men Anne-Mette er praktiker med stor teoretisk indsigt. Sådan har det i hvert fald været siden hun blev færdig med bestyrelsesuddannelsen fra Business Institute. Med en ny, mere struktureret og tungere værktøjskasse end før arbejder Anne-Mette målrettet med udvikling af virksomheder – både som bestyrelsesmedlem og konsulent. Anne-Mette er, udover at være ingeniør, nu også blevet mere humanistisk, hvilket giver en bedre helhedsforståelse