Interviews

Interviews Teo Dev June 7, 2022

Interviews

Oplev hverdagen hos BI og hør studerendes fortællinger

Overvejer du en lederuddannelse hos Business Institute?

Lær mere om vores studerendes læringsrejser her på siden!

Hver læringsrejse hos Business Institute er unik. Denne side er derfor dedikeret til at lade tidligere og nuværende studerende fortælle om deres oplevelser, udfordringer og erkendelser gennem deres tid hos os.

Vi ved, at der er mange overvejelser og refleksioner før, under og efter et studie, og da vi har fanget vores studerende på forskellige tidspunkter i deres læringsrejse, vil historierne også afspejle dette.

Vi håber, at deres historier vil være en inspiration for alle, som overvejer at  gå i gang med en lederuddannelse.

Interviews

Læs interviews med studerende fra vores forskellige ledelsesuddannelser nedenfor

Write subtitle here.
Write title here
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Traditioner og transformationer – er der en balance?

Læs interview

Traditioner og transformationer – er der en balance?

Thomas Thorsøe interesserer sig for mennesker. Relationer, kompetenceudvikling og organisatorisk samspil står hans hjerte nært. Som Human Resource Direktør i Flügger er Thomas kaptajn i en traditionsrig organisation, som står midt i en omfattende transformation. Derfor har han valgt at læse MBA² in Leadership Psychology, som giver ham vigtige ledelsesmæssige værktøjer.

 

Læs Thomas’ historie her:

Jeg hedder Thomas, er 47 år gammel og HR-direktør. I mit arbejde beskæftiger jeg mig med, hvordan vi bedst udnytter de ressourcer, som er tilgængelige i organisationen, og hvordan vi sikrer altid at have de rette kompetencer. Lige nu er virksomheden på en af sine vigtigste strategiske rejser, hvor vi flytter fokus fra produkter til kunder. Det lyder måske enkelt, men det er en radikalt anderledes måde at drive virksomhed på. Forudsætningen for at lykkes med strategien er, at hele organisationen er med. Derfor er det også en stor organisatorisk rejse for virksomheden, hvor vi både skal udvikle og løfte kompetencer samt arbejde med mennesker i forandring. Som HR direktør er jeg bindeled mellem direktionen og strategien på den ene side og alle vores medarbejdere på den anden. At gennemføre en forandringsproces i en vidtforgrenet international virksomhed er en stor opgave, og det er vigtigt for mig at være uddannelsesmæssigt ajourført, så jeg kan løse den optimalt.

 

Hvorfor MBA in Leadership Psychology og Useful Education?

Jeg har tidligere taget en MBA in Strategic Thinking hos Business Institute, som har været meget vigtig for min karriere. Da jeg blev kontaktet af en rådgiver fra Business Institute, som fortalte, at jeg med min tidligere uddannelse fra stedet kunne læse MBA² i Leadership Psychology på halv tid, slog jeg til med det samme. Henvendelsen kom på det helt rigtige tidspunkt i forhold til virksomhedens nye strategi, så selvom jeg vidste, at det ville blive hårdt arbejde, kunne jeg også se de store fordele, som kunne opnås med den ekstra indsats.

Uddannelsen i Leadership Psychology har været fantastisk. Jeg er blevet udfordret i mit daglige lederskab til hele tiden at tænke på nye måder. Jeg har fået nogle meget værdifulde redskaber, som jeg dagligt bruger til at gennemføre forandringsprocesser i organisationen. Som sparringspartner for mine kollegaer i direktionen er jeg også blevet løftet til et nyt niveau gennem uddannelsen. Eksempelvis i forhold til gruppedynamikker.

 

Business Institute har begge ben plantet på jorden. Faktisk synes jeg, at Business Institute underspiller sin rolle på en meget tiltalende måde – uden de store armbevægelser, men alligevel på et ekstremt højt niveau. Der er en afslappet atmosfære, men det er samtidigt et meget ambitiøst uddannelsesmiljø.

 

Jeg er også blevet mere skarp på, hvordan vi med større indsigt kan styrke resultaterne og effekten af at lede i den rette kontekst, hvilket har særligt stor betydning under en strategisk transformation. Det kan lyde lidt uhåndgribeligt, men det er det slet ikke. Den praktiske anvendelighed er virkelig sat i fokus. Helt konkret lavede vi en case på Flügger i forbindelse med emnet Leadership Pipeline, hvor jeg fik indsigt i, hvordan jeg kan arbejde mere optimalt i forhold til prioritering af tid og organisatorisk ledelse generelt. Det har givet mig virkeligt meget i forhold til de dialoger, jeg har med vores landechefer og funktionsdirektører i dagligdagen.

Uddannelsen i Leadership Psycology har været en meget spændende rejse. Jeg er blevet stimuleret til at tænke og arbejde meget mere med individet i fokus. Det har både gjort mig til en bedre leder i dagligdagen over for mine medarbejdere samtidig med, at jeg er blevet en stærkere sparringspartner for mine kollegaer i direktionen. Jeg er flere gange blevet overrasket og udfordret, og jeg synes, at uddannelsen som helhed har været en rigtig god oplevelse.

 

Hvordan er Business Institute som sted?

Jeg er blevet mere opmærksom på hvilke faktorer, der gør sig gældende i mit samarbejde med direktionen, og hvordan man risikerer at modarbejde hinanden på kryds og tværs. Underviserne er utroligt skarpe, både i teorierne og i forhold til den praktiske anvendelighed. Mange studerende er praktikere, og derfor er det vigtigt, at underviserne formår at gøre teorien forståelig og brugbar i virkeligheden – og det gør de.

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

De fleste, som overvejer at læse en MBA har i forvejen en travl dagligdag. Derfor er det ekstremt motiverende, at undervisningen hos Business Institute er så anvendelig allerede fra første undervisningsdag. Undervisningsformen har givet mig inspiration til at arbejde videre med teorier i praksis. Niveauet er højt, og læringen skaber meget værdi.Hvis du bare gerne vil have papiret, skal du ikke læse en MBA hos Business Institute. Hvis du til gengæld vil have substans, et ekstremt højt niveau og en solid teoretisk ramme er en MBA fra Business Institute det eneste rigtige for dig.

Fremtidsperspektiverne for Thomas Thorsøe er at bruge sine forretningsmæssige og organisationspsykologiske kompetencer til at videreudvikle virksomhedens HR strategi, så den i endnu højere grad driver en præstationsfremmende agenda i virksomheden. Thomas er overbevidst om, at hans to MBA uddannelser har gjort ham mere agil og forandringsdrivende samt har videreudviklet hans strategiske evner til at sparre med ledere på alle niveauer i organisationen, lige fra ejer til butikschef. Hans mantra om, at ”en organisation i udvikling kræver medarbejdere i udvikling” er altid øverst på agendaen, når han taler med ledere rundt i organisationen, hvad enten den overordnede strategiske retning er stabilitet eller innovation.

Thomas’ ambition for fremtiden er at kunne bruge sine kundskaber i en bredere sammenhæng i form af bestyrelsesarbejde. Derfor overvejer han også at påbegynde Top Governance uddannelsen hos Business Institute, som netop er en bestyrelsesuddannelse, der sigter mod forbedring af samarbejdet i spændingsfeltet mellem direktion og bestyrelse. Vi glæder os til at se Thomas igen!

Update: Thomas er i dag ansat hos Kemp & Lauritzen A/S som HR direktør.

To år er lang tid – eller hvad?

Læs interview

To år er lang tid – eller hvad?

Kasper er god til tal. Det har han faktisk altid været. Derfor er det ikke overraskende, at Kasper en dag stod med en HD i finansiering og som formuecenterchef i Spar Nord Bank, Aalborg. Som sagt – Kasper er god til tal. Men hvad gør man så, når man som Kasper har en ambition om altid at dygtiggøre sig. Det er en udfordring, der sikkert har mange løsninger, men Kasper valgte at tage en MBA in Strategic Thinking hos Business Institute, og pludselig var Kasper god til meget mere end tal.

 

Læs Kaspers historie her:

“Jeg hedder Kasper Overgaard Bæk. Jeg er 38 år og arbejder i Spar Nord Bank i Roskilde som direktør for bankområdet. Før min MBA uddannelse havde jeg en HD i finansiering, og jeg syntes på mange måder, at min værktøjskasse var fyldt godt op. Jeg savnede dog en mere strategisk og ledelsesorienteret værktøjskasse oveni, og hertil var mange elementer fra MBA’en tiltalende i forhold til det, jeg gerne ville rent arbejdsmæssigt.”

 

Hvorfor MBA in Strategic Thinking og Useful Education?

Jeg læste en MBA in Strategic Thinking tilbage i 2010-2012, fordi indholdet af uddannelsen passede som fod i hose på de kompetencer, som jeg stod og manglede i min karriere.

Uddannelsens indhold udgjorde det, jeg manglede til at blive endnu bedre professionelt, og det motiverede mig meget. Først tænkte jeg: ‘To år er godt nok lang tid’. Men når man står i det, går det stærkt. Man er inspireret, og man fordyber sig. Vi arbejdede case-baseret, hvilket var årsagen til, at man kunne bruge indholdet i praksis med det samme.

Med uddannelsen som ballast blev jeg rustet til at kunne deltage i beslutningsprocesser, men også til bedre at kunne forstå og anskue beslutninger i organisationen, som blev taget af andre.

Min oplevelse af uddannelsesforløbet var helt klart, at indholdet er relevant, og at underviserne er ekstremt kompetente. Samtidig har de andre studerende på Business Institute en kvalitetsbevidst indstilling i forhold til at aflevere gennemarbejdede produkter og gøre sit ypperste. Det er virkelig givtigt for hele studieforløbet, at man færdes i et miljø, hvor både underviserne og de studerende påtager sig et ansvar for, at alles udbytte bliver maksimalt.”

 

Jeg er helt grundlæggende blevet stærkere i at knytte mine strategiske overvejelser sammen med mine driftsmæssige overvejelser. På den måde tror jeg, at jeg er blevet en bedre virksomhedsleder.

 

Kasper Overgaard Bæk har lært at tænke ud af boksen og se en større helhed ved at inddrage flere teorier og synspunkter inden implementering. “Jeg er helt sikkert blevet mere skarp i min analyse af problemstillinger. Eksempelvis er jeg også blevet en stærk strategisk sparrings- og samarbejdspartner for flere af vores kunder – og det er helt sikkert værdifuldt. I forhold til værdi for egen virksomhed, har de fået en topmotiveret medarbejder. Uddannelsen har løftet mig til et nyt organisatorisk niveau med det resultat, at jeg nogle år efter uddannelsesforløbet blev udnævnt til direktør i Roskilde.

Helt konkret er jeg blevet en bedre sparringspartner, en mere kompetent kollega og en bedre leder. Når jeg ser tilbage på forløbet er det helt sikkert, at jeg er blevet stærkere analytisk og bedre til at reflektere over problemstillinger. Jeg er blevet en bedre samarbejdspartner, og jeg har fået en bedre forståelse af dét at drive virksomhed på et strategisk niveau.”

 

Hvordan er Business Institute som sted?

“Business Institute stemmer fuldstændigt overens med de værdier, som vi selv arbejder med, i virksomheden jeg befinder mig i. Atmosfæren er nærværende og rummelig, og man bliver godt modtaget.

Man føler sig lynhurtigt som en del af huset uden bare at være et nummer i rækken af tilfældige studerende.

Der er sparring og råd at hente både i forhold til uddannelse og karriere, men også hvis man har nogle udfordringer privat, er der plads og respekt for mennesket. Det var enormt vigtigt, da jeg selv stod med en relativt nystiftet familie – ikke at jeg fik brug for hensynet, men bevidstheden om, at alle aspekter betyder noget er med til at støtte den personlige udvikling, som man også kommer igennem. Det er ikke kun lærebøger og akademisk empiri – det er også enormt behageligt.”

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

“Du skal læse en MBA uddannelse hos Business Institute af flere årsager. Dels grundet den helt unikke atmosfære, som hersker hos Business Institute. Dels grundet kvaliteten af undervisningen. Efter min vurdering er kvaliteten af hvert enkelt modul helt i top, og du får virkelig noget værdifuldt med hjem fra Business Institute – både fagligt og personligt. Den sidste ting, jeg vil nævne, kan lyde banalt, men det var noget, som jeg virkelig satte stor pris på – undervisningen og opgaverne foregår primært på dansk. Jeg arbejder i en virksomhed, hvor koncernsproget ikke er engelsk, og derfor var det en fornøjelse at kunne bruge ekstra kræfter på det faglige i opgaverne i stedet for det sproglige aspekt.

Man får også et rigtig godt netværk, og jeg nyder stadig godt af mit. Her oplever jeg en lyst til at holde det ved lige – og ikke kun fra min egen side. Business Institute giver et rigtigt godt sammenhold, netværk og faglighed, som for mig har været banebrydende og enormt værdifuld.

For lidt mere end seks måneder siden, da Kasper Overgaard Bæk landede i en direktørstol, blev han konfronteret med en helt ny organisatorisk rolle. Her drager han på daglig basis nytte af de kompetencer, som han har fået hos Business Institute, og han bruger dem til at løse de daglige udfordringer. Han trives i det job, som for nu er hans rette plads i organisationen, men på længere sigt åbner Kasper muligheden for en Top Governance uddannelse, som er det næste skridt på uddannelses- og karrierestigen. Vi glæder os naturligvis til at se Kasper igen til den tid!

Sygeplejerske og jernstøberier – kan de lære af hinanden?

Læs interview

Sygeplejerske og jernstøberier – kan de lære af hinanden?

Offentlige institutioner og Universitetshospitaler kan være en tung dreng at danse med; men Lone tog udfordringen op da hun skrev sit speciale om større agilitet hos Aarhus Universitetshospital

 

Livslang læring er et must – og det bliver mere og mere aktuelt

At tage en MBA uddannelse ved siden af sit job er hårdt arbejde, og man kommer ikke sovende til det. Men det er en af de bedste ting, jeg har gjort for mig selv i mit ledelsesliv, og var det hele værd. 

Hvilken vej Lone Hauritz skulle vælge at supplere sin erhvervserfaring med var ikke svær: “MBA specialets mål var at øge læringsværdien til brug for det fremtidige ledelsesarbejde samt inddrage udvalgte ledere på AUH i processen. Det var intentionen, at specialet kunne bruges til at inspirerer til det videre ledelsearbejde i organisationen. Den teoretiske tilgang gav et værdifuldt ståsted til at styrke refleksionen, erkendelserne og løsningen af de ledelsesmæssige udfordringer”.

Lone har altid været drevet af at uddanne sig for kontinuerligt at kunne dygtiggøre sig i et krævende lederjob med konstante omstillinger, ændrede mål, mindre økonomisk råderum og øgede krav om effektivitet. Dette kræver mange ting, men bl.a. innovation, agilitet og viden samt evner til at håndterer paradokserne er nogle af dem. Drivkraften til at tage endnu en lederuddannelse, som supplement til sin erhvervserfaring, lå derfor ikke fjern.

Lone er meget optaget af ”Hvordan ledere i henholdsvis den offentlige – og private sektor kan lære, vidensdele og inspirere hinanden?” Derfor valgte Lone at tage en MBA in Leadership Psychology hos Business Institute.  

Modulerne fangede mig hurtigt, og hver gang vi havde haft et modul, var der en stejl læringskurve, da denne viden kunne omsættes i mit daglige arbejde.

 

Vi arbejdede på MBA uddannelsen i teams, hvor vi skrev eksamensopgaver om hinandens virksomheder. Det at arbejde i teams havde stor betydning for motivationen, vidensdeling og mulighed for sparring undervejs. Dette gjorde særligt uddannelsen til en meget stor fornøjelse og læringsværdien høj

 

Efter at have fået et teoretisk ståsted og værktøjskassen var fyldt godt op, skulle der afslutningsvis skrives MBA speciale. Lone var ikke i tvivl om, at specialet om AUH skulle skrives sammen med et af teammedlemmerne fra det private, som Lone havde fulgtes med under hele uddannelsen. “Jeg ville gerne arbejde sammen med Peter Frost Jepsen, der er CCO hos Vald. Birn, der er et af Nordeuropas største jernstøberier, og han sagde heldigvis JA.  Overskriften på specialet lød: ”Paradigmeskifte – Aarhus Universitetshospital på vej mod større agilitet”.

Lone Hauritz og hendes medstuderende lagde en strategi for opgaven, og de gik i gang med at lave analyser, interviews og test på 3 ledelsesniveauer, hvor datagrundlaget sammen med teorierne skabte den nødvendige validitet til, at denne kunne bruges på AUH efterfølgende. Hospitalets ledelse, og 14 afdelingsledelser, på samme niveau som Lone, blev interviewet. Her var fokus at analysere paratheden til at håndtere de udfordringer AUH stod over for samt i hvilken grad, der var den nødvendige agilitet.

 

Implementering af specialet

Specialets indhold havde stor interesse fra hospitalsledelsens side, hvor specialet blev fremlagt og drøftet. I dag er der en ny hospitalsledelse, men strategien og måden at lede organisationen på læner sig på mange områder op af de anbefalinger, vi fremlagde i specialet.

Specialet blev læst på AUH, men det var ikke det eneste sted. Direktøren hos Vald. Birn læste også specialet. “Vi havde i teamet, undervejs i uddannelsen, kunnet konkludere i samtlige af de opgaver, vi skrev sammen, at de ledelsesmæssige udfordringer – vi som ledere i den offentlige og private sektor har, og de ledelsesmæssige redskaber, der kan bruges som løsningsmodel, er de samme”. 

Blot er der i den offentlige sektor en ekstra dimension – nemlig den politiske.

 

Læs om Lones uddannelse ved at klikke her

Strategiske tanker i kæmpe koncerner

Læs interview

Strategiske tanker i kæmpe koncerner

Detailhandel er en massiv del af vores samfund og økonomi i dag; og det er et kæmpe maskineri der ligger bag. Casper kender alle tandhjulene bag.

 

Læs Caspers historie her:

Casper Bach Andersen er ansat hos ECE Projektmanagement i Tyskland, der opkøber, leder og bestyrer 199 storcentre i bl.a. Europa. Et af de storcentre, som ECE bestyrer i Danmark, er Rosengårdcenteret i Odense. 

Allerede i sine unge dage vidste Casper, hvad han ville. Casper har både gået på Sergentskole, Handelsskole og blev helt tilbage i år 1993 Trainee i Dansk Supermarked. I år 1997 blev Casper “Sales – and operations lead” i Føtex og startede allerede tidligt med at få ansvar. Allerede tre år efter, steg han i graderne og blev “Operations Manager” samme sted. 

Efter at have været en del af Føtex, søgte Casper nye udfordringer. Derfor blev han i år 2002 Manager i Stof og Stil, Norge. Arbejdet her var med til at søge nye grænser uden for Danmark. Efterfølgende begyndte Casper at arbejde hos en anden virksomhed, nemlig Intersport i Danmark. Her var Casper lagerchef og havde med sin tillærte viden formået at forstå branchens udfordringer.

I år 2003, et år efter, blev Casper virksomhedschef i Coop, hvilket gav ham ekstra baggage med i rygsækken. Efter en del erfaring, valgte Casper at søge nye veje. Derfor blev han, i år 2003, ansat som virksomhedsmanager og efterfølgende, i år 2004, Regions Manager med fokus på ledelse inden for HR og distanceledelse i virksomheden Dressmann A/S.

 

Ny koncern

I år 2007, ca. tre et halvt år efter, blev Casper en del af Lidl, hvor han med mange års erfaring inden for detail kunne bruge sine kompetencer. Her startede Casper som distriktschef, hvor hans primære arbejdsopgaver bestod af ledelse og budgettering for i alt syv butikker på Fyn og i Jylland.

I år 2010 blev Casper salgschef i Lidl for hele 31 butikker på bl.a. Fyn, Jylland og Sydsjælland. Her var Caspers primære opgaver at implementere strategier og koncepter i distrikterne, samt at have ledelses- og budgetansvaret. Efter seks år valgte Casper at søge nye udfordringer inden for samme virksomhed, og blev derfor personale- og administrationschef, hvor han her havde ansvaret for to afdelinger med henblik på HR, budgettering og strategi. Samtidig med dette, blev Casper ekstern censor hos Tradium, hvilket han i dag stadig beskæftiger sig med. Efterfølgende fik han stillingen som ”Operations Executive HQ” i Lidl.

Efter i alt ti år og ti måneder hos Lidl Danmark, skulle der ske noget nyt. I forbindelse med arbejdet hos Lidl, begyndte Casper at tænke på, hvilke muligheder, der var for at uddanne sig yderligere. Derfor valgte han en MBA in Strategic Thinking hos Business Institute, hvor han samtidig blev ansat som CEO hos Rosengårdcenteret og som bestyrelsesmedlem. Allerede et år inden afslutningen på uddannelsen, blev Casper ansat hos ECE projektmanagement. Først startede han med at arbejde inden for “Center Management”, som omhandlede forretningen i Leipzig og Hamborg, hvorefter han i forbindelse med afslutningen på uddannelsen blev ansat som CEO inden for Odenseområdet hos ECE projektmanagement, hvilket er hans stilling i dag.

 

Stillingen i ECE giver et nyt strategisk, markedsførings- og ejendomsrettet perspektiv på detailhandlen og et endnu større fokus på ledelse af mange interessenter, og det er netop hér, at en MBA fra Business Institute kommer i spil.

 

Casper Bach Andersen har i dag formået at blive øverste ansvarlig ved hjælp af sine erfaringer samt en uddannelse hos Business Institute. Teori koblet med erfaringer gennem livet har hjulpet Casper til at være den, han er i dag.

Vi ønsker Casper alt held og lykke fremover, og vi håber, han bliver ved med at tage imod nye udfordringer!

Stål og store ambitioner

Læs interview

Stål og store ambitioner

Som 44-årig står Michael i dag med to MBA uddannelser, en bestyrelsesuddannelse og mange års erfaring som leder på arbejdsmarkedet. En bemærkelsesværdig indstilling og professionalisme. Motivationen bag det flotte CV har over tiden skiftet karakter og form. Hos Business Institute er vi stolte af, at Michael trods skiftende motivation trofast har benyttet sig af vores uddannelser til at styrke sin profil og viden.

 

Læs Michaels historie her:

Jeg hedder Michael Lund, og jeg er 44 år gammel samt direktør i Damstahl A/S. Før tiltrædelse af denne stilling sad jeg som direktør for stål og metaller i Sanistål A/S, og før det Group Sales Director i Dacapo Stainless. Tidligere har jeg gennem en 4-årig periode været medejer af en konsulentvirksomhed og haft en række bestyrelsesposter. Kernen i mit lederskab stammer dog fra mange års virke inden for grossistvirksomheder i stålbranchen. Jeg har altid haft den indstilling, som hedder ”at lære er at leve”, og derfor har jeg siddeløbende med min praktiske karriere uddannet mig. Den første MBA, jeg læste, MBA in Strategic Thinking, var motiveret af drømme og ambitioner om at løfte min karriere til nye højder. Siden da læste jeg en Top Governance uddannelse, da jeg sad i en stilling, hvor jeg og mine chefkollegaer ønskede at blive klogere på det spændingsfelt, som kan opstå mellem bestyrelse og direktion. Senest læste jeg en MBA uddannelse i Leadership Psychology grundet en lyst til læring kombineret med nysgerrighed.

Hvorfor MBA in Leadership Psychology og Useful Education?

Min seneste MBA uddannelse i Leadership Psychology var som sagt motiveret af en lyst til læring. Som tidligere nævnt har både ambitioner, drømme og konkrete problemstillinger været motivation for mig til at tage en uddannelse hos Business Institute, men den seneste var egentlig mest et spørgsmål om læring og fagligt input.

 

For mig handlede uddannelseforløbet ikke om at få endnu et eksamensbevis – det handlede om at blive inspireret og klogere på nye områder. Jeg vil beskrive undervisningsformen som genial. En central ting ved MBA’en har været, at jeg har kunnet identificere mig selv med de cases, som anvendes i undervisningen.

 

Jeg vil beskrive undervisningsformen som værende mere dialog end forelæsning, hvilket passede mig rigtigt godt. Jeg mener, at der opstår mere læring gennem interaktionen mellem de studerende og underviser end gennem en firkantet forelæsning. Som studerende på Business Institute er man fælles om at skabe læringen og værdien for hinanden.

Michael Lund ser uddannelsesforløbet hos Business Institute som et forløb bestående af tre trin; før-under-efter. Først forbereder man sig til de to dages undervisning gennem litteraturlæsning, så kommer man til undervisningsdagene og får andres input, og slutteligt runder man forløbet af med en skriftlig opgave, hvor stoffet kommer ind under huden. “Det gav mig et godt overblik, da hvert emne blev gjort færdigt inden påbegyndelse af noget nyt. Man får som sagt mulighed for at få stoffet ind under huden. Opgaveskrivningen gør teorien forståelig i et praktisk perspektiv, og derigennem kan man konkret anvende indholdet af uddannelsen i sin egen organisation på et tidligt tidspunkt”.

En af de helt centrale kompetencer, jeg har fået – både på et personligt og ledelsesmæssigt plan – er evnen til at prioritere. Jeg har lært at turde vende ryggen til noget, som er mindre vigtigt.

Derudover er jeg blevet mere reflekterende i min hverdag, og jeg har fået en større tiltro til at følge min mavefornemmelse, når det en gang i mellem går stærkt. Rent ledelsesmæssigt har uddannelserne været en løftestang til mit daglige arbejde hos Damstahl A/S. Teoretisk er jeg blevet velinformeret. Jeg har meget erfaring og teoretisk ballast at trække på, og derfor tør jeg i højere grad gå med min intuition.

Hvordan er Business Institute som sted?

Atmosfæren er i min optik intet mindre end fantastisk, og kan vel bedst beskrives som en kombination mellem noget højtideligt og afslappet. Højtideligheden skal forstås idet, at der er højt til loftet – også læringsmæssigt, da undervisningen ikke er stoppet ned i nogle dødsyge rammer. Det afslappede kommer både fra de studerende, men også fra underviserne og menneskerne i huset generelt. Miljøet er helt centralt for oplevelsen, og det bliver ikke bedre.

 

Som uddannelsessted er Business Institute i mine ord intet mindre end genial. Lige fra uddannelsesstrukturen, forløbet, atmosfæren i huset, underviserne osv. Der hviler en atmosfære, som kan være svær at beskrive selv efter tre uddannelsesforløb.

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

Du skal tage en uddannelse hos Business Institute grundet relevans og nærvær. Gennem mit uddannelsesforløb hos Business Institute er jeg modnet, og mine holdninger er blevet flyttet. Jeg er blevet skarpere på nogle helt fundamentale ting såsom: hvordan angriber jeg en kompleks problemstilling, hvordan analyserer jeg den og hvordan præsenterer jeg den. Sammenspillet mellem disse er blevet styrket gennem min tid hos Business Institute, og det er faktisk rigtig vigtigt. Det er simpelthen ikke nok kun at kunne analysere, hvis du ikke kan præsentere og adressere problemet. Jeg er på den måde fået en større helhedsforståelse for hele problemløsningsprocessen.

Særligt den sidste uddannelse i Leadership Psychology satte for mig et stort spørgsmålstegn ved den hardcore strategiske tankegang, som siger, at der kun er én rigtig vej eller fremgangsmåde. Ledelsesfeltet bliver til stadighed præget mere og mere af paradokstænkning, og her har Leadership Psychology givet et rigtig godt input. Som sådan er jeg blevet bedre til at bevæge mig i det spændingsfelt, der opstår, når man accepterer, at der ikke nødvendigvis kun er én mulig løsning på en problemstilling.

Michael Lund vil, på trods af mange år på skolebænken, ikke udelukke, at han vil vende tilbage og uddanne sig yderligere i fremtiden. Det næste stykke tid skal dog gå med vedligeholdelse af det netværk, som han blev en del af gennem sin seneste MBA uddannelse. Michael føler, at netværket fortjener at blive respekteret og holdt ved lige, og derfor vil han i den kommende fremtid dedikere mere tid til netop dette. Vi ønsker Michael al held og lykke i fremtiden!

Passion for at udvikle mennesker

Læs interview

Passion for at udvikle mennesker

Mette Madsen Dam er en moderne leder; kompetent, dedikeret og nærværende. Som medejer af konsulentvirksomheden Leadership Lighthouse forsøger Mette at videreføre disse egenskaber til topchefer i danske og internationale virksomheder: at være sig selv og at lede med nærvær og gennemslagskraft. For Mette er den ligeværdige og indsigtsfulde dialog med topcheferne essentiel, da det er hér, hun som konsulent virkelig kan gøre en forskel.

 

Mettes historie

Jeg hedder Mette Madsen Dam, og jeg læser MBA in Leadership Psychology. En stor del af mit arbejdsliv som konsulent i lederudvikling hos Aalborg Universitet går med at rådgive den øverste ledelse i mange forskellige virksomheder og organisationer. Overordnet består mit arbejde i at føre en detaljeret og ligeværdig dialog, stille de rigtige spørgsmål og guide lederne mod de rigtige løsninger. Uddannelsen i Leadership Psychology har været og er stadig utroligt berigende i forhold til netop dette.

 

Hvorfor Leadership Psychology og useful education?

Faktisk gik jeg efter en bestyrelsesuddannelse, men gennem samtaler med rektor, Lars Ib, indså jeg hurtigt, at MBA i Leadership Psychology var et perfekt match for mig.

Mine arbejdsområder er kompetence- og lederudvikling; altså udvikling af mennesker. Derfor læser jeg MBA in Leadership Psychology, da dét at komme helt ind på livet af andre – og samtidig være rustet med den nyeste viden – er omdrejningspunktet for mit arbejde. Forståelsen af de nyeste perspektiver, som anvendes indenfor leder- og kompetenceudvikling, er essentiel for mit professionelle virke.

Flere aspekter af Human Ressource Management belyses på studiet med fokus på menneskelig adfærd og med afsæt i konkrete udfordringer. Det betyder, at indholdet nemt kan omsættes til praksis.

 

Den sociale ramme, der bliver skabt hos Business Institute, er fundamentet for et trygt og lærerigt miljø, som bare er rart at være i. Gruppearbejdet giver dig nye vinkler til dit arbejde, da alt er sat i perspektiv til din sammenhæng. Undervisningen har givet mig større pondus, viden og indsigt, som jeg dagligt bruger i dialog med mine kunder.

 

Uddannelsen har helt sikkert gjort mig klogere på mange aspekter af mit professionelle arbejde som konsulent i leder- og kompetenceudvikling samt specialkonsulent på Aalborg Universitet. For det første er de fag, som vi er blevet præsenteret for yderst relevante. For det andet er disciplinen at indgå i et gruppearbejde meget berigende. Man sidder sammen med tre-fire andre personer, der har en helt anden baggrund og forståelse end ens egen, og det tvinger dig til at anskue udfordringer og løsninger på nye måder. Det gør, at jeg har kunnet tage indholdet af undervisningen i anvendelse i mit daglige arbejde allerede fra dag ét.

 

Hvordan er Business Institute som sted?

Det er altid en rar oplevelse at komme hos Business Institute. Det føles familiært, og man får en oplevelse af sammenhold – både i forhold til de ansatte, men også til de andre studerende. Jeg er overbevidst om, at jeg kommer til at savne undervisningen og stedet, når det er overstået, for man glæder sig virkelig fra måned til måned.

Undervisningen har indtil nu budt på emner, som jeg havde kendskab til i forvejen, men Business Institute har præsenteret nye vinkler og nye perspektiver, som er til stor gavn for mig i mit arbejde.

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

At tage en MBA er alt sliddet værd. Fagligt har jeg fået en værktøjskasse med spændende værktøjer og en masse ny viden til mit daglige arbejde som konsulent i leder- og kompetenceudvikling samt specialkonsulent på Aalborg Universitet. Det har givet mig et stærkere fundament. Business Institute som uddannelsessted udviser et fagligt niveau, som er ekstremt højt, og der bliver undervist af virkelig kompetente mennesker, som evner at gøre teorier og det akademiske niveau relevant i de studerendes virkelighed.

Ydermere indeholder uddannelsen et internationalt perspektiv, som jeg godt kan lide.

Det kræver ekstremt hårdt arbejde at tage en MBA uddannelse, og dét at Business Institute formår at skabe en stærk social ramme, hvor man inspirerer hinanden på kryds og tværs, gør processen nemmere. Business Institute har i den grad levet op til alle mine forventninger og har klart mødt mine ambitioner på alle parametre.

MBA uddannelsen har givet Mette Madsen Dam en større gennemslagskraft både personligt og fagligt, og derfor har Mette allerede inden afslutning af sin nuværende uddannelse lyst til at læse videre på en MBA2. Vi glæder os naturligvis til at følge hendes videre rejse, skulle hun vælge turen her forbi!

Ny MBA i en traditionel branche

Læs interview

Ny MBA i en traditionel branche

I en tid, hvor den moderne forbruger dyrker deleøkonomien som religion, er flere etablerede brancher udsatte. Uber truer taxaindustrien og Airbnb er med rekordfart blevet verdens største udbyder af logi til den rejsende. At drive en succesfuld forretning i disse omgivelser kræver derfor dygtighed og snilde. Michael Steensgaard har bevist, at han besidder begge dele. Det er altid en fornøjelse, når dygtige mennesker vælger at udvide horisonten hos os på Business Institute.

 

Læs Michaels historie her:

“Jeg hedder Michael Steensgaard, og jeg er 46 år gammel. Gennem de seneste 21 år har jeg arbejdet i forskellige ledende stillinger indenfor hotel og rejsebranchen, heraf de sidste ti år som hoteldirektør. Jeg er i tidernes morgen uddannet netop indenfor hotel og restaurationsbranchen, hvor den ene stilling har taget den anden, og da jeg så endte som direktør for ti års tid siden kunne jeg mærke, at jeg manglede noget at bidrage med på et mere akademisk niveau. Derpå tog jeg en akademiuddannelse i ledelse, og efterfølgende en diplomuddannelse i international handel og markedsføring. Det var rigtigt gavnligt, men jeg savnede sparringen med andre erhvervsledere. Dét er hvad mine uddannelser hos Business Institute kunne give.”

Hvorfor MBA in Leadership Psychology og Useful Education?

“Som jeg nævnte før gav diplomuddannelsen mig mange gavnlige ting med i bagagen, men jeg manglede sparring, dialog og inputs fra andre erhvervsledere. Jeg havde en direktørkollega, som studerede MBA hos Business Institute, og hun talte rigtigt varmt om stedet, så jeg sprang ud i det.

En anden motivation for mig var, at efter at have startet en virksomhed op og kommet igennem den første fase, så bliver det igen hverdag. Her begyndte jeg at tænke på, hvordan jeg kunne bringe virksomheden videre til næste fase? Og netop til denne del søgte jeg indspark og erfaringer fra andre erhvervsledere. Hos Business Institute bliver man hurtigt inddelt i teams, som man arbejder sammen med, og det er vanvittigt brugbart. Netop her kunne jeg få den sparring, som jeg gik og savnede.

Jeg var ikke vant til at arbejde i teams, så der var lige en barriere, som skulle nedbrydes. Men jeg vil ikke have været foruden – det giver så meget.”

 

MBA’en har hjulpet mig videre i processen omkring min egen ledelsesstil. Jeg er blevet min egen ledelsesarkitekt, og jeg har fået fokus på de faldgrupper, som min virksomhed står overfor i dag. Jeg er helt klart blevet en bedre analytiker, jeg har fået stærke forretnings- og organisationspsykologiske kompetencer, og så er jeg blevet mere innovativ.

 

“Jeg kan i den grad fremhæve Business Institutes uddannelseskoncept Useful Education; nemlig at du får noget indhold, som virkelig er anvendeligt fra dag ét.”

Hvordan er Business Institute som sted?

“Som direktør hos DGI Huset Herning, er jeg virkelig imponeret over det gode værtskab, som man bliver mødt med hos Business Institute, hvilket særligt fanger mit øje, når jeg til daglig arbejder med en servicevirksomhed. Der bliver skabt et afslappet læringsmiljø med en service helt i top. Det medfører en unik stemning, som tilskynder engagement hos den studerende. Man har lyst til at engagere sig. Jeg oplevede nærmest et tomrum efter uddannelsens afslutning. Jeg savner det input, som undervisningen og de medstuderende gav mig. Jeg har kun topkarakterer til atmosfære, stemning og miljø. Jeg tror ikke, at du får det bedre andre steder.

Business Institute er et sted, hvor eksamensbeviset ikke er det vigtige – det vigtige er, at man som studerende får noget med, der kan bruges i praksis.”

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

“Man skal læse en MBA hos Business Institute, hvis man søger engagerede undervisere, som kommer med et materiale, der ikke er sat sammen af forældede, støvede teoribøger. Selvfølgelig bliver nogle klassiske teorier bragt i spil, som man af gode grunde ikke kan komme udenom. Underviserne har fingeren på pulsen, de ved hvad der rør sig, og materialet bliver bragt i spil på en nyskabende måde, som jeg tror adskiller sig fra andre MBA-udbydere.

Man lærer at transformere teori til praksis, i mit tilfælde hos DGI Huset i Herning, og man kommer til at færdes i et læringsmiljø, som bare er godt.”

Michael Steensgaard har videreudviklet sine kompetencer hos Business Institute, og han nyder stadig godt af det netværk, som blev opbygget gennem uddannelsen. Desuden afsluttede han sin MBA2 in Corporate Entrepreneurship i juni 2018.

Når specialet bliver til virkelighed

Læs interview

Når specialet bliver til virkelighed

Der kan være mange gode grunde til at folk vælger at uddanne sig, men for Peter var det tydeligt, at han ville blive bedre til at kunne forudsige morgendagens udfordringer. Ønskescenariet ville være, at få en bedre evne til at tilpasse sig, fokusere på nytænkning, lige så vel som det at have et øje for potentielle udfordringer i fremtiden.

 

Læs Peter’s historie her:

”Specialet har været et afsæt til videre formidling af strategier og har gjort disse eksekverbare” udtaler Peter Rasmussen.

I det lange løb vidste Peter, at en MBA in Strategic Thinking hos Business Institute også skulle ende ud i et speciale og allerede tidligt i processen havde Peter en ide om, hvad det skulle involvere. Peter var i sit studieforløb i gang med at købe sig ind i en virksomhed, og det var netop dét, som han ønskede at specialet skulle omhandle. I forbindelse med udarbejdelse af specialet lå fokus både på virksomheden, Peter var på vej til at købe sig ind i, og den teoretiske tilgang til virksomheden hos Business Institute.

Implementeringen af specialet i virksomheden krævede mere end blot idéer. Jeg har haft lige så stor interesse for virksomheden inden jeg startede på uddannelsen som efter færdiggørelsen af denne. Mit drive er en stor del af min identitet, og har været med til at få min plan til at lykkes.

Helt specifikt gik Peters overvejelser på, hvilke salgskanaler og produktgrupper, som der skulle fokuseres på. Samt hvor stor en del af forretningen, som skulle blive ”inhouse” eller outsources. Derfor blev dette omdrejningspunktet for specialet.

 

Implementering af speciale

Specialet gav Peter en god indsigt i, hvilke mulige udfordringer han kunne komme ud for, ved at blive partner i virksomheden. Efter nøje overvejelser stod det klart for ham, at han skulle være en del af selskabet.

 

Bestyrelsen fik lov til at læse specialet igennem, og der blev diskuteret vision med henblik på, hvad vi i virksomheden havde kapital til at gøre.

 

Strategierne fra specialet blev ikke kørt stringent igennem i virksomheden, men de fleste elementer blev gjort eksekverbare. Dermed kunne tankerne fra specialet overføres direkte til virksomheden, som under alle omstændigheder havde besluttet sig for at eksekvere Peters handlingsplan.

Undervejs var der ”bump på vejen”, ligesom der vil være i hvilken som helst anden virksomhed ved udfoldelse af nye idéer. Ressourcerne var særligt én knapfaktor, som virksomheden manglede i forhold til at kunne udføre planen fra specialet. Derfor måtte Peter og virksomheden fokusere på, hvordan ressourcerne i virksomheden skulle allokeres for at sikre, at idéerne gik fra plan til handling. 

Jeg gik ned i gear, da jeg skulle gøre mig overvejelser omkring, hvorvidt jeg skulle købe mig ind i virksomheden SACKit eller ej. Jeg gik derfor ikke efter en topkarakter i specialet, men diskussioner på holdene og undervisningsdelen har været givende i forhold til nysgerrigheden omkring specialet.

I dag har Peter fået nogle af de aspekter, som han har arbejdet med i specialet, inkorporeret i virksomheden. Derfor kan man i dag besøge virksomhedens Showrooms, hvor det er nemmere at få en idé om produktets kvalitet, design og indretning i eget hjem.

Godt nok er Peter langt med sine planer for virksomheden, men verden står ikke stille, og det gør Peter heller ikke; han er allerede i gang med de næste skridt for virksomheden, og med sine strategiske evner ser han altid fremad mod nye mål. Hvem ved hvad det kan ende ud i?

Når rektor skal på skolebænken igen

Læs interview

Når rektor skal på skolebænken igen

Det kan være svært at forudse, hvad fremtiden byder og hvordan din hverdag ser ud to år fra nu. For Henrik var det en stor årsag til, at han undgik de traditionelle MBA uddannelser; han ville selv have kontrol over sin egen læringsrejse. Det fik han med en Fleksibel MBA. 

 

Fleksibilitet i fokus 

“Jeg har støvsuget markedet for lederuddannelser, og jeg synes, at de lidt mere traditionelle MBA’er er en smule fastlåste i deres tilgang. En Fleksibel MBA var derfor et meget bedre match for mig.”

Den 30. august startede vi et nyt MBA hold op hos Business Institute. En af de nye studerende er Henrik Krog, som er skoleleder for Hulvej Privatskole i Horsens. Der er dog en ting, som adskiller Henrik fra de fleste af de nye studerende; hans uddannelsestype. Henrik har nemlig valgt at læse en Fleksibel MBA, hvilket er Danmarks første MBA med fleksibilitet i højsædet. Derfor hev vi Henrik til side under de første uddannelsesdage for at stille ham nogle spørgsmål. Da vi spørger ind til Henriks valg af uddannelse, er der specielt to ting, han fremhæver:

 

Uddannelsen giver mig mulighed for selv at skabe mit helt eget uddannelsesforløb, og jeg kan gøre det i mit helt eget tempo. Derudover havde Business Institute et spændende udbud af fag, som gjorde uddannelsen ekstra attraktiv.

 

Som Henrik selv udtrykker det, favner hans stilling som skoleleder bredt. Derfor har han en forventning om, at hans MBA kommer til at afspejle dette. Hans interesser er også bredt ud over vores tre MBA specialeretninger: Strategic Thinking, Corporate Entrepreneurship og Leadership Psychology. Som han selv udtrykker det:

”Jeg vil prioritere strategi for at skabe vækst, det psykologiske aspekt i forhold til HR og kundeforståelse, og så vil jeg gerne ind og have fat i det innovative – det er klart et felt, hvor vi på skolen kan udvikle os.”

 

Dynamiske processer

Henriks ønsker til udvikling på Hulvej Privatskole reflekterer også disse interesser. Øverst på ønskelisten over udvikling er blandt andet at skabe en mere kundeorienteret tilgang til at drive skole. Derfor er målet at opbygge en mere dynamisk relation imellem skolen og kunderne, hvor man hele tiden tilpasser forståelsen for kunden (forældrene) kombineret med børnenes behov via målrettet indsats. Det er en tilgang, hvor man er til for kunden og ikke omvendt. Ved at spejle sig i det private erhvervs tilgang tror Henrik på, at man som offentlig organisation kan lære meget. Således kan der bliver skabt en omhu og kundevenlig kommunikation, som virkelig kan rykke meget på skolen:

”Det er min opgave som skoleleder at få skabt en professionel robusthed hos alle skolens medarbejdere, og at styrke deres kommunikative og professionelle virkemidler. Herved kan en mere konstruktiv, objektiv og saglig tilgang til et meget sensitivt kundesegment (forældre) skabes. Forældrehenvendelser vedr. barnets skolegang, kritiske som positive, skal ikke tolkes som utidig indblanding. Forældrene må gerne stille spørgsmålstegn ved læringsstilen, klasserumsledelsen, fagfordelingen, osv. – Selvfølgelig må de det! Vi har jo med deres mest dyrebare eje at gøre.”

Målsætningen er for Henrik at nå til et sted, hvor skolens medarbejdere tilstræber at møde kundens bekymringer, frustrationer og vrede så professionelt som muligt – i alle situationer.

Når det kommer til at være kommunikativt anlagt, er Henrik i topform. Derfor tror han også på, at det ikke vil blive et problem at få skabt sociale relationer i løbet af uddannelsesforløbet, på trods af at han ikke kommer til at følges med et enkelt hold. Han deltog i foråret ved et af vores introducerende Deep Dive kurser, og han har fra sine to besøg hos instituttet fået en god mavefornemmelse:

“De to gange jeg har været her, har jeg oplevet, at alle jeg møder er åbne og klar på en dialog. Og man kan jo hente rigtig mange ting ved at have en simpel dialog.”

Vi ønsker Henrik god vind på sin læringsrejse.

Mette og de 17 Verdensmål

Læs interview

Mette og de 17 Verdensmål

14 km vest fra Vejle finder man den lille jyske landsby Vingsted. Byen er beliggende i naturskønne omgivelser, og her finder man også VINGSTED hotel & konferencecenter – et aktivt hotel, som tilbyder et hav af muligheder for at realisere oplevelsesrige konferencer, messer eller virksomhedsarrangementer. Og netop her finder man også én af Danmarks nøglefigurer inden for udvikling af møde- og eventbranchen, Mette Ravn, der siden 2012 har stået i spidsen for VINGSTED. 

 

Læs Mettes historie her:

I dag står VINGSTED overfor nye forandringer. Sammen med bestyrelsen har Mette og ledelsen netop fastlagt en ny retning fra 2020 til 2022, hvor der skal implementeres en bæredygtig strategi. ‘Et NATURligt valg’ hedder den treårige strategi, som tager udgangspunkt i en række fokusområder; heriblandt naturen og FN’s verdensmål. 

Det er ekstremt vigtigt, at man involverer alle sine medarbejdere i implementeringen af en strategi, så de føler ejerskab i forandringerne. 

“Nu, hvor strategien er lagt, er det meget vigtigt at komme i gang med implementeringen. Det gøres blandt andet ved, at vi afholder workshops over to dage for alle medarbejdere, hvor de får en indflyvning til de 17 verdensmål. Udover at se på, hvordan vores virksomhed kan gøre en forskel, fokuserer vi også på, hvordan hver enkelt medarbejder kan være med til at bidrage. Det er ekstremt vigtigt, at man involverer alle sine medarbejdere i implementeringen af en strategi, så de føler ejerskab i forandringerne. VINGSTED får hvert år over 100.000 besøgende gæster. Derfor skal det jo gerne være sådan, at når en konferencegæst møder en medarbejder på gangen, så ved medarbejderen lige præcis, hvordan vi på VINGSTED arbejder med de 17 verdensmål”, fortæller Mette og påpeger, at VINGSTED især arbejder med tre af verdensmålene: (4) kvalitetsuddannelse, (6) rent vand og sanitet og (12) ansvarligt forbrug og produktion.

Man må endelig ikke undervurdere medarbejdernes idéer og måder at anskue tingene på.

“Ved at involvere medarbejderne får man endnu mere respons, aktivitet og flere perspektiver. Samtidig sikrer man, at alle er mere engagerede i udførelsen af strategien”, fortæller Mette, som sammen med teamet netop har kickstartet strategien her i 2020. 

 

MBA med i rygsækken

Går man fem år tilbage, var Mette netop i gang med at færdiggøre sin MBA in Strategic Thinking her hos Business Institute, og den strategiske uddannelsesretning har i den grad været med til at styrke hendes evner til at fastlægge mål og retning. “Ledelse er en disciplin, som skal trænes. Her har MBA’en i høj grad bidraget til, at jeg er blevet mere bevidst om, hvordan jeg ser mig selv som leder, men også som menneske” fortæller Mette og tilføjer, at hun er blevet bedre til at lede på tværs af organisationen samt at udøve ledelse i forskellige brancher.

 

Ledelse er et håndværk, som langt hen af vejen ikke er branchebestemt. Selvfølgelig eksisterer der branchespecifikke jobs, hvor det er nødvendigt at have en teknisk viden eller en bestemt faglighed, men dét at udøve ledelse er ens i alle brancher.

 

Det er blandt andet gennem sin ledelseserfaring fra advokat- og revisionsbranchen, at Mette holder fast i denne påstand. 

“Jeg har ikke haft en lineær karriereplan, men derimod skiftet branche afhængigt af, hvor jeg befandt mig henne i livet. Da jeg havde små børn, gik jeg ikke efter de mest krævende lederjobs. Jeg har været tålmodig, og derfor er de tungere ledelsesposter også kommet senere i min karriere. Men hver gang at jeg har skiftet stilling, har jeg kunnet tage nye erfaringer med mig, som kan anvendes i andre kontekster.” 

Med kombinationen af en MBA, en bestyrelsesuddannelse og en enorm erhvervserfaring fra forskellige brancher, sidder Mette faktisk i en gunstig situation, hvor hun er blevet yderst attraktiv på bestyrelsesposterne. “Jeg har aldrig været bange for at lade mig inspirere af andre brancher. Det kan være utroligt befriende, at der kommer en udenfor branchen, der kan tilføje nye tanker og idéer”, fortæller Mette og anbefaler, at bestyrelser generelt inddrager folk udefra, når der opstår store forandringer. 

Samtidig er det ekstrem vigtigt når man lander et nyt lederjob i en ny branche, at man er fuldstændig ærlig overfor sin afdeling/ledergruppe. For Mette handler det om at erkende, at man ikke er faglig specialist eller nervøs for at sparre med andre. “Du kan sagtens have holdninger til, hvordan man sikrer god ledelse, skaber forandringer og anskuer problemstillinger fra forskellige vinkler. Din faglighed skal netop være ledelse og ikke nødvendigvis, at du er ingeniør”.

Slutteligt fortæller Mette Ravn, at for at kunne sikre en konstant udvikling for sig selv, er det vigtigt, at man både følger med tendenser i ens egen branche, men også i andre. ”Ledere er simpelthen nødt til at bevare en nysgerrighed og lyst til at forandre og optimere verdenen. Det er nødvendigvis ikke let at holde sig opdateret, men det nytter desværre ikke noget, at man bare sidder på hænderne. Som leder har du pligt til at sætte dig ind i de omstændigheder, som præger din branche allermest. Hvis du ikke du gør dette, hvordan skal du ellers kunne konkurrere med andre ledere?”

Mette fik inspiration fra alle omkring sig

Læs interview

Mette fik inspiration fra alle omkring sig

Mette elsker udfordringer, for udfordringer flytter mennesker. Står man på tæer og strækker sig, kan man nå noget nyt fra øverste hylde. Stræben efter nyt er ambitiøst, og det kendetegner vel meget godt en person med to store ansvarsområder på sine skuldre. Mette er resultatorienteret – og heldigvis er verden fyldt med udfordringer, som kræver resultater, og ligger de ikke lige for kan man altid stille sig på tæer og række ud efter dem.

 

Læs Mettes historie her:

“Jeg hedder Mette Kjul Pedersen, 44 år og jeg arbejder på Nordjyske Medier. Virksomheden har været min arbejdsplads gennem snart 20 år, og jeg har besiddet flere forskellige roller. De sidste ni år har jeg arbejdet som distributions- og projektchef, hvor logistikken i forhold til levering af produkter samt udvikling af systemer og forretningen generelt har fyldt det meste af hverdagen. For et halvt års tid siden tiltrådte jeg derudover stillingen som innovationschef. Min dagligdag er derfor todelt, hvor rollen som henholdsvis distributionschef og innovationschef fylder hver sin halvdel. Jeg har læst MBA in Strategic Thinking hos Business Institute, og det har hjulpet mig til at anskue, reflektere og forstå dagligdagens udfordringer på en ny måde end tidligere, og det er jeg glad for.”

 

Hvorfor MBA in Strategic Thinking og Useful Education?

Mette Kjul Pedersen har ambitioner og har altid været glad for udfordringer. Derfor har dét at tage en MBA uddannelse været et naturligt skridt i hendes karriere: “Det var vigtigt for mig, at når man bruger så mange kræfter på noget – som at tage en MBA – at man får noget igen, som kan bruges bredt i praksis. Jeg var forud for min beslutning om at læse hos Business Institute rundt og forhøre mig hos flere andre MBA udbydere. Jeg endte dog med at vælge Business Institute af flere årsager; dels var det praktisk nemt for mig, at det ligger i Aalborg, og samtidig virkede fagudbuddet mere up-to-date.

I synes mere opdaterede på fagligt indhold, end det jeg så andre steder. Jeg fik en fornemmelse af, at de var længere fremme med det nyeste, og det tiltalte mig. Ser jeg tilbage, så har det været givende at få ny viden, som har gjort det muligt at adressere udfordringer på en ny måde.

Jeg var meget i tvivl om, hvilken uddannelsesretning jeg skulle vælge. Business Institute tilbyder tre rigtigt spændende og relevante MBA retninger, og valget var bestemt ikke nemt. Jeg endte med at vælge strategiretningen, da jeg tænkte, at denne retning ville bære mig længst og udgøre et solidt fagligt fundament. Der var både elementer af innovationsledelse og forretningsudvikling på strategiretningen, og det passede godt ind i min hverdag og til mine interesser.

Der har været både sværere og lettere opgaver, men de har alle bidraget til læring. Det har været hårdt i perioder, men man kommer ud på den anden side. Det har fungeret godt at arbejde i forskellige teams, og de forskellige opgaver har givet anledning til, at de involverede studerende har kunnet bringe sig selv i spil på flere forskellige måder med anderledes input, end det man selv sidder med. Der har været opgaver, hvor en studerende har siddet med noget faglig viden, som gjorde, at han vidste en hel masse, og hvor vi andre har kunnet byde ind med nogle nye betragtninger og perspektiver.”

 

Man lærer ikke kun fra underviseren, man lærer også af- og fra hinanden på tværs af grupperne. Det er min klare opfattelse, at opgaveløsningen bliver meget bedre af, at man arbejder sammen med andre om det. De mange forskellige input giver meget.

 

“Jeg har kunnet tage uddannelsen i anvendelse fra dag ét. Strukturen med at læse op til et modul, få undervisning og slutte af med en opgave er rigtigt god. Opgaveskrivningen tager netop udgangspunkt i ens egen virksomhed, en fra gruppens, eller flere virksomheder i samme opgave. Her får man mulighed for at sætte indholdet fra undervisningen i den rette kontekst. Man får lov at prøve teorien i praksis med det samme, og det har givet en masse sunde indspark til min praktiske hverdag.”

 

Hvordan er Business Institute som sted?

“Stemningen og atmosfæren hos Business Institute kan jeg bedst beskrive med tre ord; uformel, varm og hyggelig. Man føler sig rigtigt godt tilpas fra første gang man sætter sine ben i huset. Det er hyggeligt at være der, og man bliver sørget godt for. Alle er søde og hjælpsomme, og det har været dejligt at komme der. Det er nogle dejlige lokaler at komme i.

Det er gode undervisere, som er tilknyttet fakultetet, og hver undervisning har været spændende og sjov. Jeg har indtryk af, at der bliver reageret hurtigt på den feedback, som vi studerende løbende kommer med, hvilket er godt. Der bliver løbende forventningsafstemt og det bidrager til helhedsindtrykket. Der har gennem hele undervisningsforløbet været en tilskyndelse til refleksion over egen praksis, og det er herigennem, at den største læring opstår.”

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

“Jeg har ikke læst en MBA uddannelse andre steder, så jeg kan ikke udtale mig om de andre institutioner. Men man skal læse en uddannelse hos Business Institute, hvis man gerne vil være med på det nyeste. Det er min klare fornemmelse, at vi er helt derude, hvor den nyeste tænkning stadig kun er i sit spæde stadie.

De teorier og tanker, som er centrale hos Business Institute er det absolut nyeste, og det er bestemt ikke en skidt ting. Virkeligheden i dag er bare en anden end den var for ti-tyve år siden, alting forandrer sig med større hastighed, og derfor skal vi også kunne lede vores virksomheder på en anden måde.”

Mette Kjul Pedersens trang til udfordringer og ny læring er ikke blevet mindre efter en uddannelse hos Business Institute. Hun taler allerede om en MBA2 in Corporate Entrepreneurship som noget, der vil passe fint til hendes rolle som innovationschef. Hvis dette en dag bliver aktuelt vil vi glæde os til at se hende igen. For nu vil Mette bruge hendes tilegnede faglige egenskaber til at skabe endnu flere resultater hos Nordjyske Medier, og vi ønsker hende al held og lykke i fremtiden.

Med en Fleksibel MBA har Dennis masser af tid til arbejde, familie og fritid

Læs interview

Med en Fleksibel MBA har Dennis masser af tid til arbejde, familie og fritid

Fleksibilitet i højsædet og mulighed for selv at sammensætte sine uddannelsesmoduler. For at få tid til at passe arbejde og familie valgte Dennis en Fleksibel MBA. Med denne uddannelse har Dennis hele 6 år til at færdiggøre forløbet og derved en stor grad af fleksibilitet. Han kan nemlig selv vælge, hvornår han ønsker at tage sine fag – og kan kombinere fagene efter eget ønske.

 

Det har længe været Dennis’ ønske at få større strategisk indsigt

Dennis Bilgrav har længe haft en ambition og et ønske om at udvikle sig på det faglige plan. Dette ønske mundede ud i idéen om at tage en MBA; en idé, der nu er blevet ført ud i livet. Den 30. september kunne Dennis nemlig begynde sin MBA rejse hos vores institut, hvor han tager en Fleksibel MBA. Med denne uddannelse har Dennis hele 6 år til at færdiggøre sin uddannelse og derved en stor grad af fleksibilitet. Han kan nemlig selv vælge, hvornår han ønsker at tage sine fag og kan kombinere fagene efter eget ønske:

“Det var den helt rigtige løsning for mig. Jeg kan selv bygge det hele op; komprimere uddannelsen, når der er tid til det, og strække den ud, når tiden er knap. Derved kan jeg passe arbejde, familie og fritid og ikke være bange for tidsnød ved at læse en MBA.”

Fordelene ved den store fleksibilitet vandt derfor over ”pakkeløsningen” i form af den Klassiske MBA. For Dennis var en af de store overvejelser i valget mellem at læse en Fleksibel MBA og en Klassisk MBA, hvorledes indvirkningen ville være på det sociale aspekt af studiet. Som han udtrykker det, gør fleksibiliteten, at man ikke er sikret at følges med de samme mennesker igennem hele læringsforløbet:

 

Mødet med de andre deltagere kan desværre blive en smule perifert, hvilket udfordrer muligheden for det tætte netværk, man ellers skaber som en del af en uddannelse.  Men omvendt tror jeg også på, at man med en åben tilgang hurtigt får en forbindelse til de andre deltagere. I sidste ende bærer man selv ansvaret for det gode netværksudbytte.

 

Uddannelsesvalget blev et spørgsmål om at finde det rette match, og som Dennis selv siger, vil der være til- og fravalg ved begge løsninger.

 

Hurtige ambitioner

De af jer, som endnu læser med, har muligvis overvejet, hvordan Dennis ønsker at benytte sig af sin mulighed for at strække uddannelsesrejsen over en 6-årig periode. På trods af uddannelsens fleksibilitet, har Dennis en ambition om at gøre sit læringsforløb så komprimeret som muligt:

”På denne måde får jeg blandt andet mulighed for at møde de samme mennesker igen og igen, og det skaber samtidigt et mindre pres i forhold til at finde tiden til at tage de fag, jeg ville mangle for at færdiggøre uddannelsen. Jeg får simpelthen det bedste af begge verdener.”

Dennis valgte derfor at starte sammen med vores nyeste MBA hold, så han kunne begynde sin netværksskabelse og muligvis møde de mennesker, han vil følges med på det meste af sin MBA rejse. 
Som mange af vores andre studerende havde han ikke været på instituttet før opstartsdagen, men kun haft kontakt med os via telefon. Heldigvis oplevede han, at alting fungerede, som han havde håbet på.

“Der er en naturlig, positiv nervøsitet i kroppen til første undervisningsdag, det skal der være. Man tænker over, hvilke input og opgaver man møder. Men dagen er gået rigtig godt, og det har været en helt vildt spændende indflyvning! Jeg føler allerede, at jeg er landet. Og så har det ikke være skidt at starte ens læringsrejse med Lars Ib [Business Institutes rektor (red.)] som underviser, for han har været top energisk.”

MBA – mere end blot en uddannelse

Læs interview

MBA – mere end blot en uddannelse

Der findes mange gode grunde til at læse en MBA, og hver gang vi interviewer de studerende hos Business Institute, bliver vi en smule klogere på, hvad der lægger til grund for netop deres beslutning om at læse uddannelsen. Vi bliver blandt andet klogere på, hvad der driver de studerende til at læse, og vi bliver klogere på, hvordan uddannelsens værktøjer kan bruges i vidt forskellige typer af brancher og organisationer. Så hvis du, ligesom os, ønsker at blive klogere på dette, vil følgende interview med sikkerhed være til inspiration for dig.

Vi har i denne gang haft fornøjelsen af at interviewe Trine Ankjær, som færdiggjorde sin MBA i Leadership Psychology i 2019. Hun er partner og CPO i BDO – en rådgivnings- og revisionsvirksomhed med omkring 1300 medarbejdere på landsplan. Trine sidder med ansvaret for HR i Danmark og har hele sit arbejdsliv været i vidensvirksomheder og omringet af akademikere. Det var netop dét, der lagde grubund for hendes beslutning om at læse en MBA i Leadership Psychology: værktøjer, der kunne styrke hendes akademiske selvtillid:

Efter cirka 7 år i BDO trængte min værktøjskasse til at blive fyldt med nye måder at tænke forretning og HR på. Jeg havde brug for nye værktøjer, jeg kunne bruge til support af forretningen og til udvikling af strategiske tiltag.

Og det må man sige, at MBA’en har givet hende, fortæller Trine.

Hvis der er én ting, Trine savner fra hendes tid på MBA-uddannelsen, så er det fordybelsen og det refleksive rum. Dét, at mødes med ledere fra forskellige niveauer og brancher har været enormt givende, og det har faktisk ledt til opstarten på et nyt netværk. Et netværk, som blot har udvidet hendes horisont endnu mere. Dette er blot én af de ting, uddannelsen har medvirket til. Trine benytter sig i stor stil af de værktøjer og notater, hun har med sig fra uddannelsen i sit daglige arbejde. Hos BDO har de netop taget endnu et spadestik i arbejdet med at udvikle talenterne, og i den forbindelse fortæller Trine, at hun for blot 14 dage siden genbrugte sin MBA-afhandling som argumentation overfor bestyrelsen. På den måde har det slidsomme arbejde, som hun lagde i sin MBA-afhandling lagt fundamentet til det arbejde, hun laver i dag. Dermed har MBA’en været en fremtidig investering i arbejdslivet, som Trine selv forklarer. Det var nemlig vigtigt for hende, at hun kunne arbejde videre med dét, hun skrev om i sin MBA-afhandling og dermed anvende det i praksis.

Det er tydeligt at høre på Trine, at hun har opnået flere fordele gennem uddannelsen. Hun har blandt andet fået en større selvtillid og et langt større akademisk beredskab til at træffe beslutninger ud fra. Jeg spurgte hende også, om hun havde nogle gode råd til de ledere, som netop overvejer, om de skal læse en MBA. Hertil svarede hun:

En MBA er spændende og udviklende men også ekstremt krævende. Man skal klarlægge sit ambitionsniveau og afgøre, hvorvidt man blot vil have diplomet eller, om man vil have noget dybere viden ud af det.

For Trine var det ikke nogen svær beslutning. Hun gik all-in og står i dag tilbage med et flot resultat. Det kræver sin kvinde at mestre studie, job og familieliv, og derfor var en forventningsafstemning med familien en nødvendighed. Ligeledes valgte hun at uddelegere flere opgaver, for i processen med læsning og rapporter, der skal skrives samtidig med at jobbet skal passes, så skal der være noget, man giver fra sig.

Man kan kun beundre alt det, som Trine opnår. Det er tydeligt, at hun er en ambitiøs kvinde, der er drevet af nysgerrighed og dét at lykkedes sammen med andre. Hun er den, der sætter projekter i søen, og udfordrer det eksisterende. Og på trods af at hun hader ordet ”plejer”, sætter hun pris på gentagende ture på sin mountainbike, med luft i hovedet og med tid til at reflektere over de mange nye idéer, som hun får. Godt nok er Trine lige nu fyldt op og har rigeligt at tage sig til – men måske får vi fornøjelsen af hende på en af vores andre MBA-uddannelser en dag. Hvem ved?

Masser af tid til fordybelse

Læs interview

Masser af tid til fordybelse

Lone har altid interesseret sig for, hvordan mennesker kan hjælpe hinanden og lære af hinanden. Som sygeplejerske har Lone hjulpet mange forskellige mennesker gennem årenes løb, og som leder hjælper og lærer hun stadig. Lone er leder i det offentlige system, men hun har altid interesseret sig for, hvordan den private og offentlige sektor kan lære fra og af hinanden. Blandt andet derfor har Lone læst en MBA in Leadership Psychology hos Business Institute.

Læs Lones historie her:

Jeg hedder Lone Hauritz. Jeg er oprindeligt uddannet – og har ni års erfaring som sygeplejerske. Siden da har jeg arbejdet 16 år som leder på forskellige niveauer i hospitalsvæsnet. Jeg har kontinuerligt uddannet mig i takt med, at jeg stod overfor nye udfordringer. Jeg startede med en diplomuddannelse i ledelse, derefter innovation – også på diplomniveau og sidenhen en MBA uddannelse. Personligt har jeg altid været meget optaget af, hvordan det offentlige og private i samspil kan lære fra hinanden. Jeg endte med at tage denne MBA uddannelse, da en kollega anbefalede mig Business Institute.

Hvorfor MBA in Leadership Psychology og Useful Education?

Lone Hauritz gik ind til uddannelsen med en lyst til at udfordre sig selv. Da jeg blev ansat hos Århus Universitetshospital arbejdsplads, sagde min chef, at jeg på et tidspunkt skulle tage en Master uddannelse, og efter et par år fik jeg lyst til at bygge mere viden på. “Det tiltalte mig rigtig meget, at Business Institute har så stort et fokus på anvendelighed. Det handler om, at deltagerne skal gå fra undervisningen velvidende, at de kan relatere undervisningen til praksis. Dette fokus på praktisk anvendelse kommer blandt andet til udtryk gennem de skriftlige opgaver, som tager udgangspunkt i den organisation, man selv eller en medstuderende kommer fra.”

Strukturen på uddannelsen er rigtig god. Vi har haft ét undervisningsmodul pr. måned, og det har bevirket, at man som studerende har tid til at sætte sig ind i det nye stof. Efter undervisningen udarbejder vi opgaver i teams, som relaterer sig til undervisningen. Og netop denne læringsproces har givet rigtig meget værdi. Først læser man den litteratur, der er opgivet til modulet, så deltager man i undervisningen, hvor teorier og metoder gennemgås af en kompetent underviser, og slutteligt skal vi anvende den tillærte teori i udarbejdelse af modul– og eksamensopgaver i teams, hvor vi bruger de forskellige virksomheder/organisationer som case. Det tilføjer en ekstra dimension til undervisningen, som har været rigtig god.

Jeg har brugt uddannelsen allerede fra dag ét. Der bliver for hvert modul bygget mere på, men anvendelse af teorier og metoder i praksis var allerede mulig efter det første. Modulerne handler i sagens natur om forskellige ting, men alligevel har Business Institute skabt en sammenhæng, der gør, at de forskellige moduler spiller sammen på tværs.

 

Jeg er en del af et team på 5 personer, hvor fire kom fra det private og jeg fra det offentlige. Og det var jo lige præcis dét, som jeg gerne ville. Noget af det mest interessante for mig har været at se, at uanset om casen for opgaverne var et andet gruppemedlems virksomhed (privat), så kunne konklusionen og resultaterne af opgaven stadig overføres og relateres til min organisation, Århus Universitetshospital (offentlig).

I opgaverne skrev vi bl.a. om udvikling af ledergrupper, lederstruktur, psykologiske perspektiver i ledelse, innovation, forretningsudvikling og HRM strategi, lederskabets paradokser, forandringsprocesser, integrativ tænkning, agilitet i organisationen og personprofiler for at sikre rette teams mv. Emner, som alle ledere udfordres af og som – via viden – kan skabe udvikling – både i det private og offentlige.

Teamarbejdet betyder meget for hele uddannelsesforløbet og læringsværdien, og for mig personligt har det nærmest været det bedste ved hele oplevelsen. Man lærer og forstår på et højere niveau, når stoffet skal diskuteres med andre, som har andre holdninger eller inputs.

Helt konkret tænker jeg på en ny måde end før uddannelsen. Jeg har taget mig selv i at reflektere over tilgangen til mine ledelsesopgaver på anden vis, end jeg gjorde før. Jeg anvender den teori og metodeværktøjskasse, jeg har fået fyldt godt op, og bringer det i anvendelse der, hvor det kan være behjælpeligt til løsning af opgaven. Det gør mig i stand til at tænke anderledes og anskue opgaverne og organisationen fra flere forskellige vinkler. Som leder har jeg fået et stærkere fundament at stå på, og dermed en stærkere ledelsesprofil.

Hvordan er Business Institute som sted?

Der hviler en meget afslappet stemning hos Business Institute. Derudover oplever jeg stedet som meget individuelt målrettet forstået på den måde, at alt kan lade sig gøre. Det bliver taget sig tid til individet, og det er dejligt at komme sådant et sted. Der er selvfølgelig nogle rammer, som skal overholdes, hvis målene skal nås, men hvis man har nogle individuelle præferencer er der plads til det. Som sådan er alt muligt. Det satte jeg stor pris på.

Derudover er der nogle små ting, som gør hele oplevelsen nemmere at fordøje. Et eksempel kunne være, at interviews godt kan vedlægges i skriftlige opgaver som lydfiler fremfor at skulle transskribere store tekstmængder. Det er småting, men det er bare med til at gøre helhedsindtrykket bedre, og livet som studerende lidt lettere.

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

Opbygningen af uddannelsen, strukturen, teamsamarbejdet, pragmatikken og tilpasningsvilligheden til den enkeltes behov udgør den ene del af begrundelsen for, hvorfor man skal læse sin MBA uddannelse hos Business Institute.

Den anden del er, at man på første år af uddannelsen får en grundlæggende viden, hvorefter man har mulighed for at vælge én af tre forskellige retninger.

Personligt læser jeg Leadership Psychology, og det har jeg ikke fortrudt. Jeg kender også nogle på Strategic Thinking, som også er glade for deres valg. Og i forlængelse af det valg, man tager, er der jo altid mulighed for at læse en MBAog få noget mere med. 

Lone Hauritz er rigtig glad for sit arbejde. Når hun har afsluttet sin MBA vil hun tage et velfortjent hvil uden videreuddannelse og høste frugterne af det arbejde, som blev lagt hos Business Institute. Lone kender dog sig selv godt nok til at vide, at karriere- og uddannelsesrejsen sikkert ikke er slut endnu. Med hendes MBA i rygsækken er Lone nu rustet til at tage de næste skridt, og vi ønsker hende rigtig meget held og lykke!

Mange opfatter Forsvaret som kæft, trit og retning

Læs interview

Mange opfatter Forsvaret som kæft, trit og retning

Jeg kan høre, at det summer gennem de brune skydedøre ind til Riddersalen. Der er pause hos vores førstesemestersstuderende, der har Paradox Thinking på programmet. Jeg fanger Christoffer Mathiesen ved vores kaffemaskine, hvor han indvilger i et kort interview om sin baggrund og uddannelsesvalg. Han er til daglig kaptajn i Oksbøl og sidder som leder i en mindre enhed, der blandt andet har til opgave at doktrinudvikle.

 

Christoffers historie:

Vi finder et tilstødende mødelokale, hvor han fortæller: “Vores overordnede opgave er at udforme de fælles spilleregler, der gælder, når vi er i krig. Det er afgørende, at der eksisterer visse retningslinjer, når man manøvrerer i det spændingsfelt.”

Christoffer har en helt grundlæggende passion for det at arbejde med mennesker, og det er noget, han mener, der i særlig grad er mulighed for i Forsvaret:

Mange opfatter Forsvaret som en grå masse med kæft, trit og retning. Det er det på ingen måde! Vi består i lige så høj grad af individer som alle andre steder.

“Opgaven vil dog altid være den retningsgivende faktor i Forsvaret. Kunsten består derved også i, hvordan man får den enkelte til at følge i den retning. Sommetider tages der hensyn til individet og sommetider må individet tilpasse sig. Derfor er det også afgørende at forklare, hvorfor man bevæger sig i en given retning.”

Eksterne forandringer

Han pointerer dog også, at spillereglerne ændrer sig i takt med, at man bevæger sig op ad den militære rangorden. Christoffer har som kaptajn tre stjerner på skuldrene, og det betyder, at han også til tider kan mærke, at Forsvaret ikke er et uafhængigt organ. Politikerne udstikker målet og det giver ham ofte lyst til at råbe vagt i gevær:

Det er ikke altid kun de lokale omstændigheder, der skal tages højde for. Vores overordnede mål bestemmes fra Christiansborg, og selvom man ikke altid er enig i de beslutninger, der træffes, så er det et forhold, man må leve under.

Jeg er interesseret i at høre, hvorfor Christoffer valgte at læse en MBA hos Business Institute, og efter ganske få øjeblikke står det klart for mig, at det nærmest allerede lå i kortene:

Jeg har en kollega, der blev færdig sidste år, og ligeledes en, der blev færdig forrige år. Jeg kender også andre, der har et MBA bevis fra Business Institute hængende på væggen. Fælles for dem alle er, at de fortalte, det var skide godt. Derfor ringede jeg til Lars (Business Institutes rektor, red) og forhørte mig og nu sidder jeg her i dag.

 

Christoffer kan da midlertidigt også kun selv tilknytte sig kollegaernes rosende ord. Han fortæller, at han deltog i vores bootcamps i foråret, og her kunne han især godt lide Lars’ analogi med, at »MBA’en er en rejse, vi skal ud på«. De to første moduler på MBA’en har ligeledes givet ham et godt indblik i denne rejse, og han ser en klar rød tråd med, hvor holdet startede og hvor, de bevæger sig hen. Han bider dog i særlig grad mærke i uddannelsens diversitet:

“Mine medstuderende kommer fra vidt forskellige baggrunde. På Forsvarets strukturelle uddannelse ser man udelukkende officerer. Jeg noterede mig derfor også hurtigt, at der er mange indfaldsvinkler til de problemstillinger, vi arbejder med, og det synes jeg er enormt berigende.”

Manden der aldrig sidder, eller tier stille (heldigvis)

Læs interview

Manden der aldrig sidder, eller tier stille (heldigvis)

I disse mørke, kolde vintertider sidder der især én MBA studerende hos Business Institute, som får varmen og humøret frem hos sine medstuderende og undervisere. Han er ikke på forsiden af Euroman, endnu, men derimod på forsiden af vores case story-serie. Herren vi taler om, er Thomas Holland, en yderst velformuleret og i den grad snaksagelig midtjyde, som månedligt tager turen fra Århus til Aalborg for at læse sin MBA, der har fokus på innovation og fornyelse.

Og når man taler om innovation og fornyelse kan man ikke gøre andet end, at drage stærke paralleller til Thomas. En kreativ strateg, som i den grad har opbygget en imponerende know-how inden for eksekvering, strategi og salg i modebranchen, hvor han i mange år har arbejdet som konsulent. En branche han har en stor forkærlighed for, men han har da også smagt på møbel- og interiørbranchen i løbet af sin karriere. “Det kreative spektrum er enormt bredt, hvilket også har betydet, at jeg har arbejdet med mange forskellige kreative brancher gennem tiden, men modebranchen blev mit fundament”.

 

Tidlige MBA drømme

Tilbage i 2011 var Thomas bosiddende i Oslo, hvor han bl.a. arbejdede for Tommy Hilfiger, men fik også senere mulighed for at springe ud i iværksætteriet. Det var netop her, at Thomas begyndte at få de første MBA overvejelser med fokus på Strategic Thinking.

 

Jeg kunne se, at jeg efterhånden havde opbygget mig en solid kommerciel praktisk profil, men følte, at jeg manglede et teoretisk fundament at stå på.

 

I første omgang førte nysgerrigheden til en Mini MBA, men Thomas var slet ikke mæt. “Jeg ville have mere viden! Mini MBA’en blev derfor et springbræt til MBA’en. Måden hvorpå Business Institute kobler kreativitet, innovation samt strategisk tænkning, var årsagen til at jeg netop valgte denne MBA retning”, fortæller Thomas og glæder sig over beslutningen, men udelukker heller ikke muligheden for at læse endnu en MBA specialeretning senere.

Sideløbende med MBA uddannelsen har Thomas arbejdet som ekstern underviser hos både Erhvervsakademiet Dania og VIA University College. ”Det var især min lange forretningserfaring med de større virksomheder som Lacoste, Tommy Hilfiger og Bestseller, som i kombination med min teoretiske ballast fra MBA’en, gav mig billetten til at kunne undervise”, fortæller Thomas og tilføjer, at han stadig har et solidt ben plantet i den praktiske verden. “Jeg har aldrig sluppet konsulent- og rådgivningsdelen. Iværksætteri og selve arbejdet med start-ups og scale-ups er enormt sjovt, og jeg forsøger også at inkorporere dette, når jeg underviser”.

 

Spændende planer for fremtiden

Undervisningsvejen er dog ikke Thomas’ endelige kald. Han har helt andre planer for fremtiden. “Det er enormt givende at få lov til at undervise. Når jeg underviser, holdes jeg opdateret med de nyeste teorier og modeller indenfor mit felt, samtidig med at jeg konstant kobler teori til virkelighed. Men jeg ønsker at skabe et personligt brand, hvor jeg arbejder med sparring og rådgivning i start-ups, men også i større virksomheder”, fortæller Thomas. Han har endnu ikke afgrænset forretningsområdet, og forsøger derfor at finde sin helt egen strategiske niche som sparringspartner. Men Thomas er bevidst om hvilke arbejdsredskaber og tilgange, der skal anvendes i praksis for at få succes med at rådgive virksomheder for arbejdsmarkedet stiller hele tiden nye krav, og man skal derfor kunne tilpasse sig og være omstillingsparat, hvis man ønsker at følge med”, fortæller Thomas.

Man skal kunne tro på den sag, man arbejder med

Læs interview

Man skal kunne tro på den sag, man arbejder med

Gennem Sørens karriere har han været i mange forskellige brancher og stillinger. Kan man mon trække på sin erfaring som postbud, når man arbejder med grøn energi? 

Læs Sørens historie her:

Søren Bjerregaard står i spidsen for erhvervsparken CEMTEC i den nordlige ende af Hobro. Her udlejer de plads til virksomheder, hvor der er tale om alt fra 15 til 1.500 kvm til enkeltmandsvirksomheder. Samtidig er der stillet 50 mand til rådighed inden for nye energiteknologier. Derfor målretter virksomheden også deres markedsføring inden for den grønne energiteknologi, for at tiltrække disse kunder.

“Til daglig arbejder jeg med at få virksomheder og organisationer til at investere mere grønt. Den grønne teknologi har stor betydning for samfundet og derfor giver det mening for mig at arbejde med til daglig.”

 

Udover udlejning, står jeg også i spidsen for en udviklingsorganisation, hvor jeg har 10 medarbejdere. Vi hjælper både virksomheder her i huset, men også andre virksomheder med at tænke mere grønt. Her er min force: udvikling af store energiprojekter.

 

For ca. 8 år siden så det anderledes ud. Søren havde lige afsluttet sin kandidat på Aalborg Universitet og startede efterfølgende som Project Manager hos NordDanmarks EU-kontor. I år 2015 steg Søren i graderne og blev udviklingschef samt konstitueret kontorchef samme år.

“At arbejde med projekter indenfor kræftforskning den ene dag og projekter indenfor havn en anden dag, var det, der skabte diversitet i min hverdag. Samtidig var jeg også med til at gøre en forskel på flere områder, hvilket gav mening for mig. At køre op gennem Nordjylland og pege på lige netop det vindmølleprojekt jeg havde været med til at lave, var fantastisk.”

I år 2015 – samme år, kom lysten på mere. Derfor valgte Søren at tage en MBA in Corporate Entrepreneurship hos Business Institute. Her fik han bygget praksisnære værktøjer på rustningen, som var med til at give Søren en masse viden i hans daglige arbejde. Lysten på mere var ikke kun at finde i form af hans uddannelse, men også på jobbet, var det tid til nye udfordringer. Allerede i år 2018 – 1 år efter afslutningen på uddannelsen hos Business Institute, sad Søren som CEO for Hydrogen Valley.

“En af de helt store glæder ved at arbejde med grøn energi er samarbejdet med nogle af verdens største og mest avancerede virksomheder indenfor brintområdet. At arbejde i projektorganisationer, der har rettet fokus mod et godt formål skaber et drive hos mig – jeg skal kunne tro på den sag, jeg arbejder med.”

 

Ansvar fra barnsben 

“Da jeg var yngre arbejdede jeg i butik og var derfor vant til at skulle være udadvendt, snaksaglig og vise respekt for andre. Senere hen blev jeg postbud, hvor jeg lærte at være meget struktureret i min tankegang. Netop udadvendtheden og strukturen er de to egenskaber, som definerer mig som leder.” 

“Samtidig har jeg lært at være loyal over for mit arbejde. Jeg elsker at arbejde – gerne det samme sted i mange år, så man lærer vejen rundt i virksomheden.” I dag er Søren Bjerregaard glad for at være i Hydrogen Valley. Her ser han gerne sig selv de næste 30 år med fokus på nytænkning og masser af muligheder. Samtidig har virksomheden også en velfungerende bestyrelse, som gerne vil i samme retning som Søren, hvilket giver et godt samspil i organisationen. 

“Jeg vil hele mit liv arbejde i en projektorganisation, da det er der, jeg fungerer bedst – jeg elsker at bringe idéer fra papiret og ud i virkeligheden”, udtaler Søren.

Man skal forstyrres – på den gode måde

Læs interview

Man skal forstyrres – på den gode måde

Jesper siger altid sin ærlige mening. Han er ikke grov, flabet eller uretfærdig, men han siger sin mening. Derfor stiller han også spørgsmålstegn ved tingenes tilstand, hvis der er behov for det; en beundringsværdig egenskab. Jespers kritiske blik og kvalitetsbevidste indstilling er ikke blevet mindre, efter han færdiggjorde sin MBA in Corporate Entrepreneurship. Med denne uddannelse som værktøjskasse stiller han nu endnu flere konstruktive spørgsmål end tidligere, og lige præcis dét kan være med til at flytte mennesker og skabe fremdrift.

 

Læs Jespers historie her:

“Jeg hedder Jesper Frøkjær-Jensen og er 41 år gammel. Jeg arbejdede indtil for nylig i virksomheden Trip Trap WoodCare som salgsdirektør. Jeg havde været hos Trip Trap i 18 år, og siden Trip Trap som helhed blev opdelt, beskæftigede jeg mig med træplejemidler i Trip Trap WoodCare. I forbindelse med, at min karriere skred frem, fik jeg behov for et uddannelsesløft, og det fik jeg hos Business Institute. I dag sidder Jesper som salgschef i virksomheden iTOOLS.”

 

Hvorfor Corporate Entrepreneurship og Useful Education?

“Gennem mine 18 år hos Trip Trap har jeg prøvet flere ting. Jeg har været eksportsælger, eksportchef og slutteligt salgsdirektør. Her er der helt naturligt kommet en del mere ledelse, udvikling og strategi i spil, og derfor gav det mening for mig at tage en MBA in Corporate Entrepreneurship – og det har jeg ikke fortrudt et øjeblik.

Når man har gået med de samme mennesker, kunder og produkter i 16 år, mangler man et skub og blive forstyrret for at komme ud af komfortzonen. Kun derude bliver man udfordret til at arbejde på en anderledes måde.
Med andre ord: Man får en større værktøjskasse. Jeg ønskede at rykke på min personlige udvikling, og den fik jeg hos Business Institute.

Jeg har aldrig været specielt akademisk i min tilgang til tingene, så jeg var spændt på at komme i gang. Strukturen på undervisningsforløbet var få lange dage, og det passede mig godt. På den måde havde vi mulighed for virkelig at gå til den med intensitet. Stilen med gruppearbejde fungerede også godt. Man bliver nødt til at tænke tingene igennem flere gange før alle bliver enige og ser lyset – og det er en inspirerende måde at arbejde på!

Noget af det første, som gjorde indtryk på mig, var, da man gik ind i sit indre maskinrum og fik kortlagt, hvilken ledertype man selv er. Her fandt jeg ud af, hvilke aspekter af ledelse som kom helt naturligt til mig, og hvilke aspekter som jeg skulle træne for at blive bedre til. Hele processen var meget givende, for man lærte at sætte ord på udfordringerne, så det blev nemmere at arbejde målrettet videre. Jesper Frøkjær-Jensen er blevet klogere på de muligheder, som følger med at dygtiggøre sig på flere parametre. Jeg har også fået større indsigt i nødvendigheden af at kunne agere konstruktivt i de spændinger, som gør sig gældende i en organisation. Det er ikke sikkert, at terminologien fra undervisningen bliver brugt i virksomheden til daglig, men indholdet af undervisningen arbejder jeg meget med gennemgående.”

 

Helt konkret er mit stressniveau faldet. Før jeg startede på uddannelsen, var der folk, der tvivlede på, om det nu også var en god ide at tage en uddannelse oveni i en allerede travl hverdag som salgsdirektør. Det viste sig tværtimod allerede fra starten at være løsningsskabende i min hverdag.

 

“Jeg fik skabt et andet overblik gennem uddannelsen, hvor jeg lærte at prioritere mine indsatser og tid rigtigt. Så i stedet for at øge mit stressniveau, skete det modsatte. Jeg har fået en mere strategisk tilgang til tingene. Jeg ser tingene i et bredere format, og jeg stiller mere kritiske spørgsmål til tingene på direktionsniveau.”

 

Hvordan er Business Institute som sted?

“Business Institute er et ambitiøst sted. Der er stor koncentration til samlingerne. Atmosfæren er professionel, hvad enten det er forelæsere, litteratur eller materialer. Det hele var aktuelt og interessant at gå i dybden med. Jeg har nydt at komme hos Business Institute, for det er et rart sted at være, og hele atmosfæren byder dig velkommen fra starten.

Lad dig ikke snyde – det er hårdt arbejde at tage en MBA. Det er dog al sliddet værd, da arbejdet er virkelig værdifuldt. Jeg fik fyldt godt op på alle depoter.”

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

“Man skal læse en MBA uddannelse hos Business Institute, fordi det er aktuelt, hvis man arbejder med vækst, strategi og/eller ledelse. Danmark har været igennem mange år med finanskrise og stagnation, og i min optik kan en MBA uddannelse være med til at kickstarte den forandring i din virksomhed, som måske er nødvendig. Der bliver rykket ved nogle ting, og man bliver forstyrret på den gode måde. Business Institute formår at gøre teorien forståelig, så man kan anvende den i praksis.

Det er klart, at hvis man sætter sig med armene over kors og på forhånd har givet op, så bliver det ikke til noget. Men hvis man vil det, er der enormt meget værdi at hente. Det har givet mig et udvalg af strategiske værktøjer, som jeg har kunnet gøre brug af og fremover vil være nyttige i mit arbejde.”

 

Jespers ambitioner er ikke blevet mindre efter uddannelsen. Han har efterfølgende skiftet Trip Trap WoodCare ud med virksomheden iTOOLS i Odder, der leverer innovativt specialværktøj og sikkerhedsudstyr til gulvbranchen. Virksomheden står foran et strategiskifte og har store vækstambitioner. Her skal han definere og implementere den nye eksportstrategi på nogle helt nye forretningsområder, og hér kommer strategiarbejdet fra Business Institute til at fungere som rygsøjlen fremadrettet.

Jesper Frøkjær-jensen driver, i sin fritid, virksomheden Synergy Corporation/SynCorp, der tilbyder netværkssynergi inden for trægulvbranchen.

Jesper er generelt blevet endnu mere nysgerrig på uddannelsesfronten og har fået blod på tanden. Med tiden vil han gerne tage en bestyrelsesuddannelse, og vi glæder os rigtigt meget til at se ham igen til den tid.

Ledelsesmæssig udvikling gennem sparring

Læs interview

Ledelsesmæssig udvikling gennem sparring

Ledelsesmæssig udvikling gennem sparring

Siden 2014 har vi hos Business Institute udbudt lederuddannelser på Grønland. Det er der en helt særlig grund til. Grønland er nemlig i rivende udvikling og har brug for ledere, der kan navigere i den grønlandske kontekst. Én af dem er Lars Hoffmeyer, der, udover netop at have dimitteret som MBA Arctic hos Business Institute, arbejder som distriktschef ved Nukissiorfiit – det nationale grønlandske energiforsyningsselskab. Vores interview med Lars gør os klogere på nogle af de bevæggrunde, der kan være for at læse en MBA i Grønland.

Lars har været bosiddende i Grønland i 21 år. Alle årene i samme organisation. Det betyder dog ikke, at Lars’ karriere ikke har rykket sig. Tværtimod. Med 8 forskellige stillinger i bagagen har han nemlig målrettet taget det ene trappetrin efter det andet internt i organisationen.

Men hvorfor læse en MBA? Lars fortæller, at der findes flere årsager:

Jeg ønskede at udvikle mig både på det ledelsesmæssige og det personlighedsmæssige plan, arbejde mere strategisk og kigge mere ind i lederskabet og managementdelen – og når jeg kigger tilbage, så har jeg fået præcis, hvad jeg kom efter

Vi ved alle, at én ting er at ville noget, noget andet er at gøre det. Sådan var det også for distriktschefen fra Nukissiorfiit. Lars sad i tidernes morgen og vejede for og imod. Han var især i tvivl, om hans niveau var højt nok. Den bekymring forsvandt dog allerede inden den første frokostpause til den allerførste MBA-undervisning:

Godt nok er der opgaver, som skal laves og bøger, der skal læses, men hvis man sætter sig med det i én weekend, så når man langt. Den sparring og det samarbejde, jeg har haft med mine medstuderende, har også været rigtig værdifuld

Et andet og mere lavpraktisk aspekt, der indgik i Lars’ overvejelser, var MBA’ens placering. Han har sat stor pris på, at han ikke har skulle tage til Danmark hver gang, der var undervisning. Herudover fortæller han, at det har haft en uvurderlig værdi at læse MBA Arctic med andre ledere fra andre organisationer i Grønland, der står med nogle af de samme udfordringer.

I dag er Lars en glad mand (det var han nu også før), og der er meget meningsfuldt at tænke på, når han tænker tilbage på sin MBA Arctic:

Jeg har reflekteret meget over, hvordan jeg håndterer ledelse og hvordan jeg skal agere. Det har flyttet mig til at tænke mere strategisk, og jeg er blevet bedre til at stille spørgsmålstegn ved de løsninger, jeg kommer med

Her fra Business Institute ønsker vi Lars tillykke med titlen og alt det, der følger med. Vi ser frem til at følge ham fremover.

Ledelse, der redder liv

Læs interview

Ledelse, der redder liv

Mette var i tvivl om hvilken MBA retning hun skulle vælge, men er i dag glad for det valg hun tog. 

 

Læs Mettes historie her:

“Jeg hedder Mette Ringtved, og jeg er oversygeplejerske på afdelingen for Hjerne- og Nervesygdomme på Kolding Sygehus, som er en del af Sygehus Lillebælt. Mit arbejde som oversygeplejerske er ikke så meget i ’feltet’ omkring patienterne men er en mere administrativ stilling, hvor drift, strategisk ledelse, personaleledelse og udvikling af behandlingsforløb fylder det meste af min tid.”

 

Hvorfor MBA in Leadership Psychology og Useful Education?

“Det var ambitionen om at kunne arbejde målrettet med ledelse bade i det private og offentlige, der gjorde det attraktivt for mig at læse en MBA-uddannelse. Jeg har tidligere arbejdet som leder i det private, og i dag sidder jeg i det offentlige. Hvad fremtiden bringer kan kun tiden vise. Derfor følte jeg, at en MBA i Leadership Psychology kunne give mig en ballast, som vil kunne bruges i begge sektorer.

Oprindeligt havde jeg faktisk tilmeldt mig MBA in Strategic Thinking hos Business Institute, men gennem samtaler med rektor Lars Ib, blev jeg ledt i retning af MBA in Leadership Psychology i stedet. Nu sidder jeg som leder i det offentlige, og her er en del strategier allerede lagt, og derfor består mine opgaver i høj grad af rammestyring. Derfor har jeg bestemt ikke fortrudt, at jeg endte på psykologiholdet, for jeg har brugt uddannelsen på daglig basis siden det første undervisningsmodul.”

Mette Ringtved udtaler; “Jeg vil gerne fremhæve netop dét, som det mest fantastiske ved uddannelsen hos Business Institute. Læsestoffet er praktisk anvendeligt, fra det øjeblik du træder ud af døren efter første undervisningsmodul. For mig var det også berigende at få det teoretiske input til min hverdag, da jeg kom med min ledererfaring men ingen reel lederuddannelse”.

 

Første gang man kommer hos BI, er det en hjemlig og hjertevarm stemning, som møder dig. Det er virkelig et topprofessionelt sted. Der er styr på tingene, og man mærker ikke, at der bagved undervisningen bliver drevet en virksomhed, der som alle andre sikkert også har sit at slås med. Det oplever man ikke som studerende.

 

“Meget af indholdet fra modulerne har jeg sporadisk berørt før i forskellige sammenhænge, men det har aldrig været anvendelig på samme måde. Der er så mange praktiske øvelser og refleksioner undervejs i forløbene, som gør dig i stand til at bruge din nye viden med det samme og blive i stand til at genkende mønstre men også forudse tendenser i din organisation.”

Mette Ringtved har fået en reflektorisk ballast til sit daglige lederskab: “Jeg evaluerer konstant mig selv og mine omgivelser, og det aspekt tror jeg faktisk ikke, at jeg havde fået med fra strategidelen. Dermed ikke sagt, at jeg ikke har lyst til strategidelen – for det har jeg bestemt – men jeg er meget glad for mit endelige valg, som omhandler psykologi. Gennem undervisningen og gruppearbejdet har jeg lært ting, som jeg bruger hver eneste dag. Jeg har fået et analyseapparat, som hjælper mig med at navigere i en kompleks hverdag, hvor det at kunne få mennesker til at præstere hurtigt og effektivt på et højt kompetence- og kvalitetsniveau er afgørende for patienternes sikkerhed og vores fælles succes. Mine medstuderende har været kilde til inspiration og læring. Jeg har fået ledelseskollegaer, som har bidraget til min hverdag, og det skyldes i høj grad undervisningsmiljøet hos Business Institute.

Selve uddannelsesforløbet vil jeg beskrive som meget intenst og samtidig meget afslappet. Det er en spændende og paradoksal oplevelse at læse hos Business Institute, da læringsvolumen på de enkelte fagmoduler er stor, men miljøet og stedet er skruet sådan sammen, at man føler sig tilpas og kan fokusere på uddannelsen. Dette vil jeg fremhæve som virkelig vigtigt, da man med et lederjob har rigelig travlt i forvejen, og derfor er det rart at kommer til et sted, hvor der bare er styr på tingene.

Professionelt set har jeg selvfølgelig brugt min uddannelse – det siger næsten sig selv – men jeg har også kunnet bruge indholdet på et personligt punkt. Mens jeg studerede hos Business Institute lavede jeg et karriereskifte, forstået på den måde, at jeg gik fra at være afdelingssygeplejerske på et hospital til at blive oversygeplejerske på et andet hospital. Det skete både i kraft af, at jeg personligt søgte nye udfordringer, men det handlede også om, at jeg lærte, at den praktiske hverdag jeg befandt mig i ikke var holdbar – hverken for mig eller for organisationen.”

 

Hvordan er Business Institute som sted?

“Den bedste måde jeg kan beskrive atmosfæren hos Business Institute på, er med den følelse jeg fik, da jeg havde min sidste dag i huset. Det var virkelig trist at vide, at det var sidste gang. Det var en surrealistisk oplevelse at gå til den sidste eksamen – blive færdig – og ikke være lettet, men nærmere trist over at du ikke skulle komme der igen. Man har været så glad for at komme i huset.

Den teoretiske viden fra studiet var nem at spejle op imod mine erfaringer, hvilket har givet mig evnerne til at reflektere på et højere niveau.

Tag ikke fejl af al rosen – det hele er ikke en dans på røde roser. At tage en MBA hos Business Institute er hårdt arbejde. Du bliver presset og kommer ud af din komfortzone. Men det er al sliddet værd.”

 

Hvorfor lige MBA hos Business Institute?

“Du skal læse din MBA hos Business Institute, fordi der ikke er nogen andre, som gør det lige så godt. Der er et særligt læringsmiljø hos Business Institute, som gør, at du hele tiden reflekterer over din egen praksis og på den måde udvikler dig gennem hele forløbet. Jeg har ikke læst MBA andre steder end hos Business Institute, men jeg tror simpelthen på, at den læring du får bliver sat hurtigere og bedre i spil end andre steder. Netop dét øger kvaliteten af din samlede uddannelse, når du er færdig.”

Læringsprocessen betød meget

Læs interview

Læringsprocessen betød meget

Går du og undrer dig over, hvilke fordele det har at kombinere hele to MBA’er med en top Governance, og overvejer du måske selv at springe ud i en af uddannelserne? Så kan du helt sikkert hente inspiration fra dette interview. Tenna Allerslev har både gennemført en MBA i Strategic Management, en MBA² i Leadership Psychology og en Top Governance fra Business Institute. Jeg interviewede Tenna en fredag eftermiddag for at blive klogere på, hvordan hun har gjort brug af de tre uddannelser i sit arbejde.

Tenna arbejder i dag hos Siemens Gamesa som Head of Commercial, Controlling & Finance Offshore Service Logistics, hvor hun hovedsageligt beskæftiger sig med alt det kommercielle – herunder kontraktforhandlinger, økonomi og risikostyring i kontrakterne. Til dagligt sidder Tenna i en afdeling med 70 medarbejdere, hvoraf hun leder 7 i hendes afdeling. Jeg spurgte Tenna, hvordan hun har gjort brug af uddannelserne i hendes arbejde, hvortil hun svarede, at hun har fået mere klarhed, og er blevet bedre til at forstå bestemte mekanismer, hun ikke var bevidst om tidligere:

”Jeg ved nu, hvordan jeg spørger efter de rigtige ting: hvad er der af markedsvækst, og hvad er der af potentiale i markedet. Jeg skal sørge for, at vi får lavet en forretningsplan, sådan at virksomheden har mulighed for at gå ud og vinde noget mere forretning på markedet. Det er der, den strategiske ledelsesdel kommer ind i billedet”
Kombinationen af de tre uddannelser er utrolig god til netop den stilling, Tenna har. MBA’en i Strategic Management har gjort hende skarpere på de strategiske parametre og forretningsudviklingen, hvorimod MBA’en i Leadership Psychology har givet hende en dybere indsigt i, hvordan man som leder tilbyder sine medarbejdere et godt arbejdsmiljø.

Som mange andre ledere foregår meget af Tennas kommunikation med både kollegaer og kunder nu via Microsoft Teams, hvorfor jeg spurgte ind til hendes oplevelser med dette:

”I øjeblikket kører vi en forandringsproces via Teams, hvilket er meget kompliceret. Man kan ikke lige sætte sig sammen med folk og drikke en kaffe eller snakke ansigt til ansigt”
Gennem mit interview med Tenna blev jeg klogere på mange ting. Jeg spurgte hende også, om hun havde nogle gode råd til dem, som lige nu sidder og overvejer en MBA, hvortil hun svarede:

”Hvis man vil tage en MBA, så skal man aftale det med sin familie. Man skal bruge den tid, det kræver, og man skal prioritere benhårdt. Man skal afgøre med sig selv, hvad man vil lære, hvor meget man vil lære og hvad formålet med uddannelsen er”
For Tenna betød læringsprocessen meget, og hun nævner, at der hos Business Institute er et behageligt læringsmiljø med rig mulighed for at spare og diskutere i grupper bestående af forskellige ledere med hver deres spidskompetence. Hvem ved, om vi får Tenna at se igen en skønne dag – måske til hendes tredje MBA. Indtil da vil vi i hvert fald ønske hende alt held og lykke fremover.

Jesper fandt tid i en travl kalender

Læs interview

Jesper fandt tid i en travl kalender

Jesper har begge ben plantet solidt i den jyske muld. Han har haft 20 års jubilæum som administrerende direktør i Scandi Byg – så her er han også solidt plantet. Virksomheden er i god vækst og en del af Danmarks største entreprenørkoncern MT Højgaard. Med 20 års praktisk erfaring har Jesper om nogen indsigt i, hvad det vil sige at være leder, og hvordan ledelsesfeltet har skiftet form gennem årene. For at supplere de mange års praktisk erfaring og imødekomme fremtidens udfordringer, har Jesper valgt at læse en MBA in Strategic Thinking hos Business Institute.

 

Læs Jespers historie her:

“Mit navn er Jesper Hoffmann. Jeg er administrerende direktør i Scandi Byg – en entreprenørvirksomhed beliggende i Løgstør med ca. 270 ansatte. Jeg er 51 år og oprindeligt uddannet bygningskonstruktør. Jeg har mange års praktisk erfaring med at drive virksomhed, og da jeg besluttede mig for at supplere min praktiske erfaring med en uddannelse valgte jeg Business Institute, fordi jeg betragter dem som en kvalitetsbevidst uddannelsesinstitution.”

 

Hvorfor MBA in Strategic Thinking og Useful Education?

Jesper Hoffmann har siddet som administrerende direktør siden 1996, og har længe været på et punkt, hvor han følte, at det ville være interessant at knytte mere teoretisk viden til den praktiske erfaring. “I 2014 fandt jeg endelig plads i en travl kalender til at tage en MBA in Strategic Thinking. I dag er jeg glad for, at jeg valgte at finde tid til forløbet, da det har givet mig nogle nye vinkler på mit virke som topleder.

Jeg har kunnet bruge indholdet af undervisningen fra et meget tidligt tidspunkt i forløbet. Kunsten består i at anskue undervisningen som en buffet af forskellige teorier, som man via de løbende modulopgaver får et praktisk kendskab til. Jeg skulle derfor ikke ret langt hen i modulerne, før jeg stødte på elementer, som jeg implementerede i mit daglige arbejde. Selvom disse værktøjer ikke nødvendigvis kommer til udtryk direkte, bringer jeg dem i spil i min daglige adfærd og ageren i organisationen.”

 

Gennem mit MBA forløb har jeg tilegnet mig en teoretisk ballast, jeg ikke havde før. En spændende proces, både fagligt og personligt, og resultatet er, at jeg i dag har en større strategisk og organisatorisk indsigt, end jeg havde, da jeg begyndte. Jeg har fået en stærkere teoretisk indsigt og nye ledelsesredskaber.

 

“Elementet af sparring og samarbejde, som ligger i at skrive modulopgaver sammen med andre studerende, har ligeledes givet mig meget værdifuld læring. Den type proces skaber mange forskellige inputs og vinkler på de teorier og metoder, som man beskæftiger sig med. Det kræver selvfølgelig noget ekstra dedikation at holde ens kontakter ved lige efter studiet, men der er ingen tvivl om, at hvis man gør, har man gennem uddannelsen fået etableret sig et værdifuldt netværk.

Jeg oplever, at undervisningen har været med til at forme mig som leder i en positiv retning. Der har været en sund og diversitet mellem de studerende. Personligt havde jeg mere praktisk erfaring end boglig ballast at trække på, mens andre kom med mere uddannelse end praktik i bagagen. På den måde kunne vi supplere og hjælpe hinanden, og jeg fik det fokus på de teoretiske aspekter af uddannelsen, som var hele formålet for mig personligt.

Et helt konkret resultat af forløbet har været, at jeg har prioriteret at få ansat en HR-chef i virksomheden. Uddannelsen gav mig en erkendelse af, at der var behov for et positivt potentiale i at opgradere vores HR-funktion.”

 

Hvordan er Business Institute som sted?

“For mit vedkommende har besøget hos Business Institute været en behagelig oplevelse. Det er et godt studiemiljø, som man ikke kan sætte en finger på. Der hersker en behagelig stemning på stedet, og det gælder alt fra undervisere til medarbejdere. Niveauet har ligeledes været godt; undervisningsformen og faciliteterne er i top.”

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

“Jeg vil anbefale Business Institute af flere årsager. Dels er der en rigtig god atmosfære, og dels praktiseres der i min optik en hensigtsmæssig undervisningsform, hvor man har valgt at benytte undervisere, som har erfaring fra det virkelige erhvervsliv. Således får man adresseret de nyeste teorier, men stadig med afsæt i det teoretiske grundlag, som modulerne lægger op til. Der en god veksling mellem 80’er, 90’er teori og de allernyeste metoder og modeller. Der er således ikke kun fokus på teorier, som har stået og samlet støv på reolerne, men der bringes også de nyeste tanker i spil.”

Virksomheden skal i 2016 fastlægge de kommende års strategi, og Jesper er overbevist om, at uddannelsen hos Business Institute vil komme ham til gavn i denne proces. Jesper henviser til den værktøjskasse, som han har med fra sin MBA, som betyder, at han kan forholde sig metodisk og kritisk til såvel interne som eksterne inputs. På den måde vil han sikre, at strategien bliver præcis og eksekverbar over de kommende år.

Business Institute takker Jesper Hoffmann for hans tid og ønsker ham held og lykke med de kommende år!

Jægersoldat og lederuddannelser – Jakob (og Aalborg) kan det hele

Læs interview

Jægersoldat og lederuddannelser – Jakob (og Aalborg) kan det hele

Med en baggrund inden for Forsvaret, og en imponerende karriere hos Specialoperationsstyrken, har Jakob allerede opnået mere end mange af os, når i løbet af et helt liv. Men det får ham ikke til at hvile på lauerbærerne – tværtimod. 

 

Læs Jakobs historie her:

På nuværende tidspunkt sidder Jakob Kristensen som Global Competency Manager hos Siemens A/S. 

Mit ansvarsområde er salg, strategiske processer samt organisatorisk og kulturel udvikling på globalt plan. 
Opmærksomhed på stakeholder management i forskellige kulturer, er noget jeg oplever på daglig basis. Analysere, formulere og eksekvere strategi og ledelse er en del af min hverdag.

Kigger vi længere tilbage i tiden, var det en helt anden historie. Jakob var for ca. 17 år siden ansat som ’Danish Representative’ i Notio med base i Frankrig. Her lå fokus på sprog, kultur og Sale Supervision. Efter 9 måneder drog Jakob tilbage til Danmark, hvor han blev ansat som ’Second Lieutenant’ inden for hæren. Her arbejdede han med ledelse og motivation, som var med til at udvikle hans skjulte ledelseskompetencer.

Efterfølgende fik Jakob i 2001 stillingen som ‘Head of Department, Platoon Commander’ hos Royal Dragoon Regiment, JDR inden for hæren, hvor Jakob tilbragte et år og tre måneder med arbejde inden for strategisk og taktisk planlægning, herunder også coaching og teambuilding. Efter en 3-årig bachelor hos ’The Royal Danish Military Academy’ tog Jakob titlen som ’First Lieutenant’, med hovedfokus på ledelse, psykologi, taktik og engelsk som sprog. Med en masse erfaringer, og en indsigt inden for hæren, blev Jakob i 2008 projektleder og Supervisor inden for ’Jyske Dragon Regimet’, hvor han blev i ét år, inden han drog ud på helt nye udfordringer. Samme år blev Jakob kaptajn i det danske jægerkorps og tilbragte ca. seks år i specialoperationsstyrken. Allerede i år 2009 blev han bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen Nordmarken & Halundparken, hvor han var i 5 år i forbindelse med Forsvaret.

 

Det civile liv

Efter tiden i Forsvaret, ville Jakob styrke sine personlige ledelseskompetencer og åbne døren til et civilt lederjob. Derfor valgte han i 2010-2012 at tage en MBA in Strategic Thinking, for at få et afsæt til fremtidige ledelsesgerninger, og for at stå stærkere over for morgendagens udfordringer med et stærkt teoretisk ståsted.

De mange erfaringer i Forsvaret, og nu også en teoretisk uddannelse med i bagagen hos Business Institute, var med til at give Jakob et skub op ad karrierestigen. Efter endt uddannelse hos Business Institute, valgte Jakob at forsætte med at studere inden for ledelse, organisation, analyse og taktik hos ’Royal Danish Defence College’. Her studerede Jakob i ét år, hvorefter han drog videre i sin karriere inden for hæren.

I 2014 sker der noget helt nyt. Jakob bliver træningsansvarlig hos Bestseller, og arbejder med at træne og vejlede inden for ledelse, koncepter, samt hvordan man bedst muligt kan optimere sin værdikæde og skabe nye kunder i forbindelse med salg i forskellige showrooms. I dette arbejde, har Jakob gennem uddannelsen erfaret, hvor meget styrken i et samlet team kan rykke sig på utrolig kort tid.

Jeg har fået en selvsikkerhed i erkendelsen af den ledelse og strategi jeg havde kompetencerne til, og den jeg fik erhvervet efterfølgende.

Efter 2,5 år hos Bestseller valgte Jakob Kristensen igen at søge nye udfordringer. I dag er han derfor ’Global Competency Manager’ hos Siemens. Her er fokus at optimere udviklingen og træne folk til at gøre sit bedste for virksomheden. Samtidig gør Jakob det muligt for de globale og regionale operationer at betjene kunden med dygtige fagfolk.

Uddannelsen har givet mulighed for at blive en del af en multinational organisation, som opererer i en dynamisk kontekst. Jeg anvender derfor dagligt værktøjer fra management og strategi, som hjælper mig til at analysere, formulere og eksekvere strategi på toplederniveau. 
I en multinational organisation kræver det nemlig en stærk evne til Stakeholder Management og kulturforståelse, hvilket jeg nu er blevet mere opmærksom på. De kulturelle forskelle er for mig mere underliggende, hvor det vigtigste for mig er evnen til at kunne analysere komplekse organisationskulturer og strategier, samt evnen til at formulere og eksekvere dette gennem ledelse.

Hvorfor nøjes med én MBA, når man kan rumme 3?

Læs interview

Hvorfor nøjes med én MBA, når man kan rumme 3?

Hvad er det, der får en 36-årig salgsdirektør i et af verdens største IT selskaber med bopæl i Aarhus og kontor i New York til at tage en MBA? Som 42-årig og serieiværksætter at tage sin anden MBA? Som 45-årig og som CEO i et tysk gaming distributionsselskab at tage sin 3. MBA-grad?

Spørger man Steen Wæver Poulsen, så er svaret enkelt: ”Nysgerrighed!” Steen er Danmarks første og eneste triple-MBA’er, og i dag bl.a. bestyrelsesformand i to østjyske virksomheder. Han er bosiddende i Århus, sammen med ægtefællen, der har været med hele vejen, og to børn, der næsten fik sat en stopper for den første MBA.

 

”Do you want to be comfortable or do you want to be excellent?” Den sætning beskriver rigtig godt den tilgang, jeg har til ledelse, og ikke mindst dét, jeg forventer af mig selv.

 

Steen startede sin karriere i et softwareselskab i Vejle, der i forlængelse af dotcom-bølgen blev solgt til et Nasdaq noteret selskab ”GEAC” og senere solgt til en kapitalfond i San Francisco. Det betød en ordentlig omgang pendlen mellem USA og Danmark. Mandag morgen rejste Steen tidligt ud af Billund, og kunne være på kontoret i New York midt på eftermiddagen. Torsdag aften gik turen den modsatte vej igen. Kombinationen af amerikansk gå-på-mod og Steens markedstilgang gjorde, at softwaredivisionen blev den mest succesfulde i selskabet. Grundlaget for succesen var en klar strategi, der blev holdt stramt – lige meget hvor meget guld, der lå i sidegaderne. Virksomheden skulle kun byde på de projekter, der passede 100% til både software og leverance. Mantraet var ”Under Promise – Over Deliver”. Dette gjorde, at store komplekse globale IT-projekter kom i mål til tiden og til budget.

Herefter fik kapitalfonden andre planer med Steen, og det er her Steens første MBA kommer i spil, da han blev tilbudt at blive divisionsdirektør i den europæiske afdeling. Det var et krav, at Steen skulle tage en MBA, og han kunne derfor frit vælge uddannelsessted. ”Jeg brugte god tid på at undersøge mulighederne. Jeg havde først og fremmest behov for et intimt sted, hvor det ikke var forelæsning eller et virtuelt miljø. Valget faldt på Business Institute i Aalborg, og retningen Strategic Management (Nu Strategic Thinking). I dag anvender jeg det tillærte til at tackle komplekse beslutninger med forskellige scenarier og udfald.

“Miljøet hos Business Institute faldt i god jord hos mig. Der blev udvist stor forståelse da min kone og jeg fik muligheden for at adoptere vores to børn samtidig fra Colombia. Business Institute gav mig den fleksibilitet, der var nødvendig, og jeg fravalgte derfor den internationale karriere og fokuserede på familien og studiet. Mit bedste valg”.

 

Business Institute gav mig den fleksibilitet, der var nødvendig

Steen fortæller, at uddannelsen og uddannelsesmiljøet konkret gav ham en lang rækker modeller, hvor evnen til hurtigt at komme på sikker nok grund speedede en lang række beslutninger op. Steen påpeger også, at samspillet i studiegruppen kan samskabe nye løsningsforslag. En af de vigtigste take-aways fra undervisningen var en accept af, at vigtige dele af en virksomheds værdikæde kan være ejet af andre. For den visionære slippes de snærende bånd og nye muligheder kan udforskes og erobres.

Steen blev efter USA-eventyret COO i et dansk IT-selskab, hvor han også tog bestyrelsesuddannelsen Top Governance. Her blev han inviteret til USA af Microsoft for at tale om innovation for software koncernens samarbejdspartnere. Et par år senere sagde han jobbet op, og blev serieiværksætter for at udleve tankerne om værdikæden, der var ejet af andre. Steen skabte to succesfulde virksomheder: Sketz ApS, innovative og værdiskabende IT-løsninger til modebranchen samt Fashion Photo Studio ApS, levering af billeder af tøj til en e-commerce hungrende modeindustri.

 

Leadership Psychology var på mange måder den største eye-opener

I samme periode skete ændringen mellem at eje software og leje det. Dette var reelt et paradigmeskifte, som mange ikke forstod mulighederne for, men det gjorde Steen, og Sketz blev en af de hurtigst voksende IT-virksomheder i Danmark. Samtidig følte Steen sig lidt akademisk sløv, så han tilmeldte sig til en MBA2 med fokus på Leadership Psychology.

”Det var på mange måder den største eye-opener, jeg har fået. Pludselig var der årsagsmuligheder for de urationelle beslutninger som mange virksomhedsledere og medarbejdere tog. Helt konkret blev jeg gennem MBA2 en langt bedre leder, med en langt større relationel båndbredde og mod til at tænke udenfor konventionelle rammer. Når High Commitment lykkes, så skaber vi sammen den højeste kunde- og merværdi for aktionærerne, mens medarbejderne har muligheder for at udfolde deres fulde potentiale”.

Begge selskaber blev solgt, og Steen havde behov for at forlade den trygge IT-branche og i stedet kaste sig ud i nye eventyr. Den store båndbredde blev brugt til en triple-ansættelse, hvor Steen blev COO i to danske koncernforbundne distributionsselskaber, samt CEO i det tyske datterselskab. Med nye markedsvilkår og nye hidtil usete konkurrenter valgte Steen for tredje gang at drage til Aalborg for at dygtiggøre sig i endnu en MBA – denne gang i Corporate Entrepreneurship.

 

Gennem MBA2 blev jeg en langt bedre leder, med en langt større relationel båndbredde og mod til at tænke udenfor konventionelle rammer

 

I turbulente forretningsmiljøer arbejdede Steen med at sikre organisations evne og lyst til innovation. For ledelsen kræver det en accept af, at virksomheden skal udnytte de forbigående konkurrencemæssige fordele og ikke forvente, at eksisterende fordele automatisk forlænges. Omdrejningspunktet er sikring af, at den psykologiske kontrakt mellem ledelse og medarbejdere er på plads og i sync. Ofte skal vi væk fra den patrikalske leder, der forventes at have alle svarerne. Det er i mange brancher ikke længere tilfældet. Svaret ligger i organisationens evne til at forstå strategien og at eksekvere derefter. Digitalisering og koordinering er nøgleområder.

Steens afhandling var en template, som virksomheder kan anvende til at finde de næste potentialer. ”Finding the [insert company name] next.” Hermed var Danmarks første MBA3 en realitet.  

Steens slutkommentar er, at vi alle skal huske at lytte og lære. Helt udlært bliver vi aldrig, selvom man tror, at man ved det hele. Sammen med en stor del ydmyghed overfor andre mennesker er det dét, der ligger bag tankerne i “Do you want to be comfortable or do you want to be excellent?”

Hvordan er man en god leder i en anderledes tid?

Læs interview

Hvordan er man en god leder i en anderledes tid?

På trods af hele Corona-situationen og de tekniske komplikationer, den nu endnu har foranlediget, formåede jeg alligevel at fange René Husum på Teams en tirsdag formiddag. Men hvorfor interviewede jeg overhovedet René? Det gjorde jeg, fordi jeg ønsker at blive klogere på hans tanker om ledelse og uddannelse – som måske også kan være til inspiration for dig som læser. René har gennemført hele to MBA’er plus en Top Governance hos Business Institute. Rimeligt imponerende, hvis jeg selv skal sige det! Han har 20 års erfaring med opgaveløsning indenfor ledelsesudvikling, organisationsudvikling og salgsudvikling, og til dagligt er han både medejer af Labton og CEO hos Changemovers­, som han siden 2012 har stået i spidsen for.

I 2001 tog René’s uddannelsesrejse for alvor fart. Her startede han på sin første MBA i Strategic Thinking, hvor han blandt andet blev klogere på analysering af virksomheder og hvordan virksomheden strategisk lægger en vækststrategi. Senere startede han på sin Top Governance – en solid overbygning til MBA’en, der gjorde ham klogere på hele bestyrelsesdelen. I 2014 færdiggjorde han så sin MBA i Business Psychology, hvor han dygtiggjorde sig indenfor ledelses- og organisationspsykologi. Det er selvsagt opsigtsvækkende at tage to MBA’er, så selvfølgelig måtte jeg spørge ind til hans motivation for at gøre lige netop dette:

 

De to MBA’er går perfekt hånd i hånd, og jeg har helt bestemt fået en masse med i værktøjskassen fra begge uddannelser. Den ene uddannelse har givet mig en mere strategisk forståelse, hvorimod den anden har lært mig, hvordan man får mennesket med.

 

Jeg spurgte René, hvad der, for ham, kendetegner en god leder, hvortil han svarede, at det først og fremmest er en leder, der både tør gå foran og vise vejen, men som også kan holde sig tilbage og give plads til andre. Det er en leder, der formår at forholde sig til den virkelighed, vi befinder os i lige nu og her. Det er en leder, som tør tage chancer og som kan navigere i kaos – specielt i den tid, vi i dag lever i, hvor det er vigtigt at kunne omstille sig.

Gennem mit interview med René blev jeg klogere på mange ting. Jeg spurgte ham også, hvorfor han valgte at studere hos netop Business Institute:

 

Jeg valgte Business Institute af flere årsager. Først og fremmest har de fantastiske undervisere fra ind- og udland. Jeg satte stor pris på gruppearbejdet, og vi arbejdede altid med relevante cases. Det nytter jo intet, at der i undervisningen relateres til en stor udenlandsk virksomhed som eksempelvis Coca Cola, når alle de studerende arbejder i danske virksomheder.

 

Og nu tænker du måske på, om sådan en garvet herre har en erfaring, han kan dele ud; Hvilke gode råd kan han give videre til dig, der sidder med en MBA-drøm? Det kunne han svare prompte på: ”Det handler om at komme i gang med det samme! En effektiv planlægning fra start er en fordel, hvis du har en hektisk hverdag, som både skal hænge sammen med studie og familieliv.”

 

Hvis du sidder med drømmen om at læse en MBA, men tvivler på, om det kan lade sig gøre, så tænk på, at René havde modet til at tage to!

Henrik udvidede sit perspektiv med nye fagretninger

Læs interview

Henrik udvidede sit perspektiv med nye fagretninger

Henrik har benene solidt plantet i den århusianske muld, men med sit arbejde er han også vant til at færdes udenfor Danmarks grænser i både Schweiz, Tyskland, Frankrig, Polen og USA. For Henrik er det vigtigt ikke at komme til at hvile på laurbærrene. Netop derfor er Henrik altid på udkig efter ny viden og læring for at dygtiggøre sig. I den forbindelse har han taget en MBA in Strategic Thinking samt en MBA in Leadership Psychology hos Business Institute.

 

Læs Henriks historie her:

“Jeg hedder Henrik Gårde-Michelsen, jeg er 49 år og er født og opvokset i Sønderborg, men har i mange år boet i Skødstrup nord for Århus. Jeg er selvstændig og ejer af HR-konsulentfirmaet Michelsen-HR, hvor vi arbejder med uddannelse og træning af ledere indenfor forandringsprocesser, konflikthåndtering samt strategisk ledelse. Derudover er jeg medejer i endnu en virksomhed, hvor vi arbejder med headhunting og rekruttering.”

 

Hvorfor MBA in Strategic Thinking og Useful Education?

“Før jeg tog mine MBA uddannelser var min uddannelsesmæssige baggrund en HRD. Jeg valgte at tage en MBA uddannelse, fordi jeg oplevede, at flere og flere af de udenlandske kunder havde fokus på min uddannelsesmæssige baggrund. For at gøre mig mere eftertragtet valgte jeg at videreuddanne mig. Derudover valgte jeg at tage en MBA, fordi jeg var rigtig motiveret for at lære noget mere. Jeg har mange år på arbejdsmarkedet endnu, så i stedet for at fortsætte med at gøre det jeg plejer, ville jeg gerne tænke fremad og blive endnu bedre.

Den første MBA jeg tog var i Strategic Thinking. Egentlig ville en MBA in Leadership Psychology måske have givet mest mening ud fra det jeg laver, men årsagen til, at jeg valgte Strategic Thinking som den første var, at det for mig var vigtigt at kende til forståelsen bag strategien, inden jeg kiggede på organisationspsykologien. Når man arbejder med virksomhederne, er man nødt til at kunne gennemskue den strategi og den ledelsesform, som de har, i mit tilfælde hos Michelsen-HR. Jeg arbejder ikke kun i Danmark, men også i Schweiz, Tyskland, Polen, Frankrig og USA, og her er ledelse og strategi defineret meget forskelligt. I mit job er jeg nødt til at kunne gennemskue, hvad topledelsen er interesseret i, samt hvilken retning de ønsker at gå, men jeg vil også gerne kunne udfordre dem.”

 

Efter at have taget min MBA in Strategic Thinking, er jeg begyndt at tænke anderledes, og i stedet for at give kunden et konkret svar, bidrager jeg til refleksioner samt overvejelser, der gør, at virksomhedens ejere og ledere finder frem til, hvad de ønsker, der skal ske i forhold til virksomhedens strategi.

 

Uddannelsen har givet mig blod på tanden, og jeg føler, at jeg har fået et fantastisk udbytte. Derfor valgte jeg at søge mod Business Institute igen og begyndte min nye rejse med at læse en MBA in Leadership Psychology.

Den anden MBA uddannelse (i Leadership Psychology) gav rigtig god mening i forhold til at arbejde med forskellige virksomheders individuelle behov. Jeg har udviklet mig rigtig meget undervejs i mine MBA uddannelser; både mit sprog og hele mit tankesæt har ændret sig. Nu er det anderledes dialoger, jeg har med de mennesker, jeg kommer ud til.”

Der er ingen tvivl om, at Henrik Gårde-Michelsen også har udviklet sig rent fagligt. Endda mere end han havde regnet med. “Jeg har altid været meget løsningsorienteret og er det stadig, men nu kan jeg forberede og se tingene ud fra et andet udgangspunkt. Derudover har jeg kunnet bruge mange af redskaberne fra undervisningen i min egen virksomhed. Kendetegnende for begge MBA uddannelser er, at det man lærer er hurtigt at anvende.”

Hvordan er Business Institute som sted?

“Atmosfæren og stemningen hos Business Institute er rigtig god, det er der ingen tvivl om. At komme i huset er meget nærværende og involverende i den forstand, at man giver noget, men også får noget igen. Selve teamet hos Business Institute ser ikke blot en som en studerende, der kun kommer for at få undervisning og så er ude af døren igen. Man bliver set som et menneske og der vises interesse for en.

Det gode ved Business Institute er, at hvis der opstår vanskeligheder undervejs, så kan man tage fat i Lars Ib, ens vejleder eller en underviser. Jeg har endnu ikke oplevet, at en eneste her, hvad end det har været en fra kontoret eller en underviser, ikke har været behjælpelig.

Hjælpen er tilstede hele vejen igennem, det eneste det kræver er, at man åbner munden, hvis man er i tvivl om noget. Der er ikke nogen her på stedet, som ikke er villig til at hjælpe en!”

 

Hvorfor lige MBA hos Business Institute?

“Man skal læse en MBA hos Business Institute, fordi det virker, og fordi man kan bruge det til noget. Det man lærer, kan man omsætte til noget fornuftigt, som bidrager til både ens egen samt andre virksomheders vækst. At læse en MBA er dog ikke en dans på roser. Det er hårdt arbejde, og det er nødvendigt, at man som studerende selv er aktiv og bidrager til læringsprocessen.

Selvom det er hårdt arbejde, så gør det! Skriv de her opgaver og brug den energi der skal til. Det er det hele værd, når man efterfølgende kan tilføre ekstra stor værdi til en virksomhed – og det kan man.”

Fremtiden ser lys ud for Henrik Gårde-Michelsen. Efter flere års hårdt arbejde med hele to MBA uddannelser, er det tid til at koncentrere sig om familien for en stund. Henrik har stadig i sinde at blive klogere og være på forkant med fremtiden, så om et par år kunne han godt tænke sig at tage en MBA2 in Top Governance.

God ledelse og god arbejdslyst

Læs interview

God ledelse og god arbejdslyst

Hvordan skaber man rammer, der højner arbejdslysten blandt danskerne og dermed et bedre arbejdsliv for flere? Dette er blot et par af de spørgsmål, som Krifas produktudvikling og karrierechef, Kristina Bay, er optaget af. 

 

Arbejdsglæde til alle 

UPDATE: I dag sidder Kristina som ledelsesrådgiver hos Krifa. En stilling der åbnede op for hende efter den afsluttede MBA-rejse. Nedenstående interview tager udgangspunkt i sommeren 2019.

 

For over ti år siden startede Kristina sin karriere i Krifa – hvor hun de seneste tre år haft ansvaret for produktudvikling og innovation.

”Jeg arbejder med udviklingen af, hvilke produkter vi skal udbyde, og hvordan de skal se ud. Det gøres typisk på baggrund af viden fra vores God Arbejdslyst Indeks udarbejdet af Krifas Videnscenter for God Arbejdslyst i samarbejde med Institut for Lykkeforskning og Kantar Gallup. Ud fra denne viden skaber vi produkter, som kan hjælpe vores medlemmer og andre til at højne deres arbejdslyst.”

Ved siden af jobbet i Krifa læser Kristina Bay også MBA in Corporate Entrepreneurship hos Business Institute, og fortæller, at hun allerede har fået rigtig meget brugbar viden med i bagagen.

”Man er i et miljø med utrolig mange inspirerende undervisere samtidig med, at man også har hele netværket af medstuderende fra andre brancher, som også brænder for at arbejde med ledelse. Det skaber en utrolig dynamik og er med til at højne niveauet.

Jeg har tidligere taget en diplomuddannelse i ledelse, så det er fedt at få en masse værktøjer af mere strategisk karakter fyldt i værktøjskassen. På Corporate Entrepreneurship kigger vi på det strategiske på tværs af brancher, og vores fokus er ikke blot på, hvordan man kan blive en bedre leder – men derimod, hvordan man får bragt organisationen videre og får skabt rammerne for, at andre kan udøve god ledelse på et overordnet plan.”

 

Virkelighedsnær viden

Et af modulerne Kristina især har hæftet sig i er Integrative Thinking. ”Det er meget interessant at se, hvordan man kan blive bedre til at være i et spændingsfelt af paradokser og komme frem til en helt ny løsning, som ikke blot bliver et kompromis.”

Kristina er allerede begyndt at implementere den viden, hun har tilegnet sig hos Business Institute, men fortæller også, at der eksisterer en udfordring:

“Man får så meget viden og inspiration i løbet af kort tid, og pludselig er man videre til det næste. Ved stort set alt hvad vi har arbejdet med, tænker jeg ”det kunne vi også gøre!”, men det gælder jo om at finde det helt rette tidspunkt i ens egen organisation til at introducere og implementere det rette tiltag.”

Heldigvis har Kristina en kollega, som også læser Corporate Entrepreneurship, og sammen komplementerer de hinandens tanker og refleksioner. Man kan tydeligt mærke på Kristina, at hun brænder for sit arbejde og for, hvordan vi skaber et godt arbejdsliv for alle. ”Arbejde fylder så meget i vores hverdag og liv. Det er alt for vigtigt og for stor en del af vores liv til, at det ikke må være godt. Der er desværre mange danskere, som simpelthen ikke trives på deres arbejde, hvilket de tager med hjem til deres familier.”

 

Jeg vil være med til at skabe rammerne for, at andre kan få et godt arbejdsliv og derigennem opnår deres fulde potentiale.

 

Slutteligt fortæller Kristina Bay, at Krifa lige nu er i gang med et platformsskifte. Målet er at gå fra at være en fagforening til at være en arbejdslivsbevægelse i år 2030. ”Der er nogle personlige og generelle ting, som vi alle møder i løbet af vores arbejdsliv, og hvordan kan vi som arbejdslivsbevægelse være med på den rejse? Det er en spændende transformation, hvor bl.a. 800 medarbejdere ikke længere udelukkende skal være sagsbehandlere og jurister, men også arbejdslivskonsulenter. Men hvordan får vi lavet denne transformation, og hvordan får vi aflært/tillært nye færdigheder? Det er netop dette, som gør, at det er super interessant og relevant at læse Corporate Entrepreneurship.”

Fra psykiater til ledelsescoach

Læs interview

Fra psykiater til ledelsescoach

Fra psykiater til ledelsescoach

Hos Business Institute ønsker vi at fortælle vores studerendes historier. Det gør vi, fordi det giver et indblik i, hvad uddannelse betyder for dem i deres dagligdag, og hvordan det bidrager til at finde nye løsninger på de udfordringer, som de møder i deres egne jobfunktioner. Hvis du søger svar på, hvordan MBA Arctic kan bidrage til dit lederskab, kan dette interview med Jacob Lindholm forhåbentligt hjælpe dig på vej.

Jacob er oprindeligt uddannet psykiater og har tidligere været leder i sundhedsvæsenet i Nuuk og i Danmark. De sidste knap fem år har han arbejdet i egen konsulentvirksomhed med blandt andet ledelses- og organisationsudvikling og facilitering af forandringsprocesser. Her oplevede han, at hans opgaver primært drejede sig om at rådgive organisationer i akut krise, hvor skaden allerede var sket. Dette fandt han utilfredsstillende. Samtidig kunne han se, at han selv havde behov for at styrke sine kompetencer, så han ikke kun skulle trække på sin egen ledererfaring og viden om mennesker og grupper som psykiater.

Essentielt for Jacobs valg af uddannelse var, at hans MBA-grad skulle afspejle den hverdag og arbejdskontekst, han opererer i. Derfor var MBA Arctic det åbenlyse valg for ham med sit afsæt i den grønlandske kontekst:

Dét at skulle tage turen til Danmark, hver gang jeg skal have undervisning, vil gøre det uoverkommeligt. Det betyder meget at læse med nogen fra samme lokalmiljø. Det centraliserer snakken, da vi ikke behøver at forklare den grønlandske kontekst

Da Jacob startede på MBA Arctic hos Business Institute søgte han viden på ekspertniveau om strategi, organisationer og forandringsprocesser. Han ønskede at føle sig sikker på, at han var kvalificeret til at hjælpe kunder inden for alle brancher og på alle niveauer i de største organisationer. Han ønskede en generel lederuddannelse, så han både kunne rådgive ledere i det offentlige og i det private erhvervsliv.

Ligeledes, var det vigtigt for ham, at uddannelsen skulle være praktisk-orienteret, og at han kunne tage sin nye viden direkte med sig ind i sin egen virksomhed og benytte de nye værktøjer i forhold til de udfordringer, han oplever i sin hverdag. Da han allerede havde taget én lang akademisk uddannelse, vægtede det højt hos ham, at udbyttet af MBA-uddannelsen ikke først ville vise sig efter en årerække, men med det samme.

Da vi taler med Jacob, fremhæver han især den ’linse’, de studerende lærer at se et problem gennem, som et yderst nyttigt værktøj. Hertil fortæller han:

Det er en linse, som sætter tingene i perspektiv og lærer os at se ting, vi ellers ikke ser. Og det er især denne metode, jeg kan bruge i mit daglige arbejde. Her hjælper jeg nemlig mennesker med at se de ting, de ikke selv ser, men som de har mulighed for at se ved hjælp af de modeller eller metaforer, vi lærer om på uddannelsen

Jacob fortæller, at uddannelsen har været medvirkende til, at halvdelen af hans kundegruppe samt den type af arbejdsopgaver, han før havde, nu er skiftet ud. Især mener han, at strategimodulet på uddannelsen har været nyttig i forhold til at give ham et nyt syn på hvilke forretningsmuligheder, der kunne skabe værdi i hans egen og kundernes virksomheder.

Jacob fortæller ydermere, at MBA-uddannelsen også har medført en personlig udvikling:

MBA Arctic har presset mig ud af min comfortzone og sat en udvikling i gang. En udvikling, jeg ikke selv havde taget skridtet til, hvis det ikke havde været for uddannelsen

Denne personlige udvikling har blandt andet medført, at Jacob nu identificerer sig mere med sin konsulentfunktion end sin ellers dybt rodfæstede psykiaterrolle. Han har fået større sikkerhed, når han sammen med sine kunder skal analysere deres aktuelle situation og en langt større palet af handlemuligheder til at skabe resultater.

Jacob mangler nu blot at skrive sit speciale og kan om et halvt år se frem til en festdag, hvor han med sine medstuderende får MBA-hatten på. Hos Business Institute ser vi frem til fortsat at følge Jacobs udvikling.

Fra det Baltiske Hav til Aalborgs Limfjord

Læs interview

Fra det Baltiske Hav til Aalborgs Limfjord

Med erfaring fra det østeuropæiske marked og en lederstilling hos et af Danmarks største Shipping selskaber ”Shipping DK”, havde Mikkel masser af praktisk erfaring – men MBA uddannelsen gav ham endnu flere nye vinkler.

 

Læs Mikkels historie her:

“vis der er noget, Mikkel Sørensen har erfaring inden for, så er det i den grad ”Shipping”. Mikkel gik ud af handelsskolen i 89’ og fik derefter en elevplads inden for Shipping. Efter han blev færdiguddannet, fik han en lederstilling ved Fredericia Shipping. To år i DFDS, to år i Litauen og to år i Rusland. Mikkel kom derfor hjem med en stor markedsindsigt inden for især det østeuropæiske marked, og blev herefter ansat som salgschef og senere salgsdirektør i et af Danmarks største Shipping selskaber ”Shipping DK”. 

 

Hvorfor MBA in Business Corporate Entrepreneurship?

“Jeg havde først besluttet mig for at tage en MBA in Strategic Thinking, men jeg fandt ud af, at det ikke var noget for mig, og efter snakke med rektor Lars Ib besluttede jeg i stedet MBA in Corporate Entrepreneurship, hvilket gav bedre mening i forhold til mit arbejde hos Frederikshavn Havn. En MBA hos Business Institute giver muligheden for at arbejde med værktøjer fra alle tre ledelsesdiscipliner, men man går så i dybden med en retning – i mit tilfælde var det MBA in Corporate Entrepreneurship. Disse værktøjer giver mig mulighed for at tage et forskelligt sæt briller på, alt efter hvilke problemstillinger, jeg arbejder med og de bidrager til nytænkning og forandring både i en offentlig og privat organisation.”

 

Hvorfor Business Institute som sted?

“Studiemiljøet hos Business Institute har været godt, og man har fået værktøjerne til at kunne se tingene fra forskellige vinkler. De to dage man har været her om måneden, har givet tid til refleksioner, og det har været givende for mit vedkommende. Relationerne, man får her, er primært personlige, men samtidig har man også mulighed for at gøre brug af hinanden som netværk, hvilket er endnu et plus, som stedet har givet mig.”

 

Der har været suveræn opbakning fra forelæsere og vejledere. Selv i svære perioder, hvor enkelte fag syntes uhåndterbare. Derudover har underviserne været rigtig gode og fagligt godt klædt på til at kunne formidle viden. Jeg har fået en 360 graders vinkel på de udfordringer, som min hverdag byder på, og mine løsninger bærer positivt præg af dette.

 

“Selve undervisningen har formet mig både personligt og som leder. Før i tiden ville jeg måske have truffet for hurtige beslutninger, uden egentligt at have reflekteret nok over den givne situation. Dette er blevet ændret; nu har jeg værktøjer og kompetencer til at se tingene fra flere sider.”
 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

Uddannelsen hos Business Institute har været yderst givende.  I shippingbranchen skal der træffes mange og hurtige beslutninger – nu kan jeg isolere problemstillingerne og anvende teorier og metoder inden jeg kaster mig ud i problemløsninger, og det er en stor fordel for hele virksomheden. MBAen er den første akademiske uddannelse, jeg har taget, og jeg vil klart anbefale alle ledere at tage denne uddannelse. Hele forløbet har været en sejr med masser af læring og teori på en helt ny måde. 

Vi kan nu i vores organisation, Frederikshavn Havn, analysere os frem til, hvordan vi skal forholde os til de forskellige problemstillinger og problematikker, der kan opstå i organisationen. Fremadrettet vil vi være bedre polstret og stærkere i organisationen som helhed.”

 
Efter at have afleveret sit speciale, vil Mikkel Sørensen have fokus på nogle af de strategiske tiltag, som havnen koncentrerer sig om, og konkrete værktøjer og metoder fra uddannelsen hos Business Institute skal tages med ud i det virkelige liv. Mikkel vil særligt sætte fokus på idégenerering og de nye kompetencer fra uddannelsen skal understøtte disse processer. 

Vi håber, at Mikkel nu har fået de rette værktøjer, som kan hjælpe både ham og organisationen til at blive endnu bedre i fremtiden!

Fra Dansk Supermarked til økonomichef i Grønland

Læs interview

Fra Dansk Supermarked til økonomichef i Grønland

Til dagligt bor og arbejder Lasse Spotteck i Grønland – et land i rivende udvikling med et konstant foranderligt og komplekst erhvervsmiljø. Her arbejder han som økonomichef for Greenland Holding ­– et moderselskab med datterselskaberne Greenland Business og Greenland Venture. På grund af koncernens mindre størrelse sidder Lasse med vidt differentierede arbejdsopgaver, hvilket kan være alt lige fra den daglige bogføring til flytning af penge og investeringer på kryds og tværs af land og rige, som han selv så fint udtaler.

Jeg tog en snak med Lasse om hans spændende rejse, der gik fra troen om, at han skulle være elektriker til, at han i dag sidder som økonomichef hos Greenland Holding. På rejsen mod at finde den rette hylde, prøvede han både kræfter med arbejde indenfor militæret, Dansk Supermarked (nu: Salling Group) og revisionsbranchen, og kan dermed siges at have lidt af hvert med i bagagen. Dermed sagt, har Lasse prøvet forskellige former for ledelse og organisationsstrukturer – alt fra høj struktur i Dansk Supermarked til lav struktur i Greenland Holding, hvor direktøren blot sidder på den anden side af væggen.

I 2013 besluttede Lasse og hans hustru sig for at hoppe ud i et nyt eventyr og flytte til Grønland, og på trods af de kolde breddegrader, så elsker Lasse at bo der. I interviewet fremhæver han blandt andet landets smukke natur, men værdsætter ligeledes den unikke grønlandske befolkning og deres måde at omgå hinanden på:

 

”Jeg har lært, hvor stor en betydning nonverbal kommunikation har for en samtale, og jeg har lært betydningen af at kunne holde øjenkontakt. Hvis jeg skulle tage noget med mig fra Grønland til Danmark, skulle det være at bevare den ro og dét nærvær, som mit arbejde i Grønland har beriget mig med.”

 

Lasse har netop færdiggjort sin Pre MBA Arctic hos Business Institute, og jeg spurgte derfor nysgerrigt ind til, hvordan han har gjort brug af sin uddannelse i hans daglige arbejde hos Greenland Holding. Hertil fortæller han, at formålet med uddannelsen var at forstå og udvikle egne strategier og selskaber i et komplekst og foranderligt erhvervsmiljø. Her hjalp Pre MBA’en ham til at få et innovativt mindset og dermed se nye muligheder:

 

”Vi fik utrolig meget ud af at skrive alle vores opgaver ud fra vores eget udgangspunkt og bruge den viden, vi fik fra uddannelsen i eget arbejde. Derudover har Pre MBA’en helt sikkert inspireret mig til at tage den fulde MBA”

Eventyrrejser og læringsrejser

Læs interview

Eventyrrejser og læringsrejser

Victoria er en eventyrer, som har set verden. Victoria har på egen krop oplevet, at verden er stor, foranderlig og fyldt med muligheder. Noget af det, som bedst karakteriserer en eventyrer er, at deres lyst til at udforske, lære nyt og opleve, er umættelig. Dette kan i sandhed siges om Victoria. Lysten til læring, at gribe nye muligheder, og tage chancer er præcis dét, som har drevet hende frem. De to år som studerende i Leadership Psychology er blot én af Victorias mange destinationer på hendes rejse, og det er vi glade for!

Læs Victorias historie her:

“Mit navn er Victoria Armstrong. Jeg er oprindeligt fra England, som jeg flyttede fra som 19-årig. Jeg begyndte herefter at arbejde i udlandet, først Frankrig, så Østrig og siden Danmark, hvor jeg landede for 23 år siden. Her startede jeg hos verdens største spillefirma, International Game Technology. Jeg startede hos GTECH – nu kendt som IGT – som ti-måneders vikar, men jeg fik efter de ti måneders ophør mulighed for at forsætte i virksomheden. I dag har jeg været hos IGT i 22 år. Mens jeg var i Danmark arbejdede jeg som HR direktør for International & Asia regionen, men i september flyttede jeg til USA, da min stilling blev udvidet til verdensplan.”

Hvorfor MBA in Leadership Psychology og Useful Education?

“Før jeg tog min MBA havde jeg et diplom i ren psykologi. Meget af min arbejdsfunktion i HR omhandler ledelse, organisation, og hvordan folk arbejder sammen. Jeg har en personlig interesse i, hvordan psykologien og mennesket påvirker forretningens resultater og performance.

Min MBA gav mig værktøjerne og selvtilliden til at søge det job, jeg har i dag. Her var uddannelsen et helt centralt omdrejningspunkt. Man skal læse en MBA uddannelse for at udvide sin tankeproces, og hvis du gør det hos Business Institute, kommer du til at arbejde tæt med folk fra forskellige baggrunde, som vil give dig inspiration til fremtiden.

Jeg har baggrund i den økonomiske verden, og jeg følte, at jeg manglede en kobling mellem strategi og mennesket. Jeg havde brug for mere uddannelse inden for det arbejdsområde, som HR også dækker – nemlig mennesket og psykologien.

Når jeg husker tilbage på uddannelsesforløbet er det overordnet positivt. Jeg husker specielt det første år, som beskæftigede sig med strategi, som værende enormt spændende. På det tidspunkt havde jeg ikke arbejdet meget med det strategiske, så det er nok derfor, at netop dette år står klarest i hukommelsen. Jeg fik pludselig mulighed for at koble flere aspekter sammen. Jeg lærte at se sammenhængen mellem strategien og mennesket.”

 

Noget andet, som var meget overraskende for mig var, at jeg kunne tage indholdet fra undervisningen i anvendelse med det samme. Useful education er ikke bare et salgsslogan – det passer faktisk.

 

Victoria Armstrong har taget flere ting med sig fra undervisningen ud i hendes daglige virke og præsenteret det for virksomheden, International Game Technology, hvor det er blevet taget godt imod. “Jeg har haft meget nemt ved at bruge de ting som jeg har lært i praksis.  

Som leder er jeg blevet stærkere og mere robust rent fagligt efter en MBA in Leadership Psychology. En af grundene til, at jeg valgte at videreuddanne mig var, at jeg følte behov for større selvindsigt i mine egne kompetencer. Jeg kan nu sætte ord på flere ting; jeg kan tage hensyn til flere forskellige teoretiske aspekter, og det giver et helt andet mindset. Jeg kigger på den tredje løsning. Det er ikke nødvendigvis det ene eller det andet – det er som regel altid den tredje løsning.

Som HR-direktør har jeg fået en mere forretningsorienteret tilgang til mit arbejde. Jeg er blevet mere proaktiv end reaktiv.”

 

Hvordan er Business Institute som sted?

“Stemningen hos Business Institute kan jeg bedst beskrive som afslappet, venlig og fokuseret. Der er mange gode undervisere, som er dygtige og inspirerede. Men det mest givende er helt sikkert miljøet, hvor gruppearbejdet fylder meget. Man lærer så meget af sine medstuderende. Det er ikke kun underviserne, som bidrager til din læring, det er også de medstuderende. De er i høj grad med til at føre useful education ud i livet.”

 

Hvorfor lige MBA hos Business Institute?

“Jeg undersøgte i sin tid mulighederne for at læse MBA uddannelser i forretningspsykologi, og Business Institute var simpelthen det eneste institut, som tilbød en attraktiv mulighed.

Med en MBA fra Business Institute, vil du få en uddannelse, som du virkelig kan tage fat på og bruge på din arbejdsplads. Det er ikke ren teori, som man kan få svært ved at koble til ens virkelighed. Det var enormt nemt for mig at tage undervisningsindholdet og koble det til virkeligheden med det samme.

Det største gevinst jeg oplever – og den oplever jeg tit – er, at jeg har lyst til at lære mere. Jeg har lyst til at læse om nye idéer; hvad er den nyeste viden om diverse emner. Jeg er nysgerrig på en ny måde, og jeg kan mærke, at jeg bliver inspireret, når jeg læser artikler om nye idéer – jeg får lyst til at prøve det af i mit arbejde.”

Victoria Armstrong er stadig en eventyrer. Hun er gennem sit arbejde og sin uddannelse blevet endnu mere nysgerrig, og lysten til at lære mere er kun blevet større. Victoria lader sig inspirere af sine omgivelser, og selv er hun kilde til megen inspiration. Hvad end fremtidens rejser bringer for Victoria, ønsker vi hos Business Institute hende alt held og lykke på rejsen.

Et speciale med afsæt og resultater i virkeligheden

Læs interview

Et speciale med afsæt og resultater i virkeligheden

Selvom vores studerende her i huset, altid er meget forskellige og med unikke fagprofiler, har de dog én ting til fælles; deres læringsrejse. Og denne rejsemetafor tog Morten i særdeleshed til sig under specialeskrivningen, med titlen“Rejsen mod større indtjeningsevne”.

 

Hvem er Morten?

Til daglig sidder Morten som HR- og forretningsudviklingschef hos TL Byg. De mest gængse arbejdsopgaver for Morten er samtaler med medarbejdere, udarbejdelse af personalepolitikker og processer, rekruttering mm. Men udover dette, arbejder han med strategi, hvor han sammen med en ny ledergruppe planlægger virksomhedens udvikling.

Han udtaler følgende om en arbejdsdag hos TL Byg:

“Mine arbejdsdage er meget forskellige. Jeg har som regel en idé om, hvad jeg skal udføre af opgaver, inden jeg kommer på arbejde, og når jeg kommer hjem, er det typisk ikke det, jeg har lavet.”

Morten har dermed mange forskellige opgaver inden for de to områder, hvorfor hans arbejdsopgaver er varierende fra dag til dag.

 

Uddannet civilingeniør, men manglede ledelsesværktøjer

Efter at have siddet i direktionen i 3 år, fik Morten brug for nye perspektiver. Han er uddannet civilingeniør inden for konstruktioner, og havde derfor ikke de store ledelsesværktøjer med sig i bagagen.

“Jeg manglede konkrete ledelsesværktøjer. Og når jeg siger værktøjer, mener jeg særligt inden for strategi, eksekvering og personaleledelse, for en af mine store arbejdsopgaver har været at udrulle den nye strategi hos TL Byg fra 2016-2019.”

Morten nævner særligt, at han havde brug for at vide, hvordan man helt konkret kommer fra A til B. I mellemtiden begyndte psykologiske fag at interessere ham på det første år af MBA uddannelsen. Han fik øjnene op for, hvordan man som leder bør agere i forskellige situationer, og hvorledes dette har en indvirkning på medarbejderne. Han valgte derfor at læse en MBA i Leadership Psychology, hvilket spillede godt sammen med arbejdsopgaverne inden for HR.

 

Fra plan til visionær handling

I specialet valgte Morten at gå i en lidt anden retning end HR. I stedet kunne han se muligheder i at arbejde med strategi, og derfor blev hans specialetitel: “Rejsen mod større indtjeningsevne”. I samarbejde med hans kollega og specialestuderende havde de kun ét ønske til projektet: At det kunne anvendes i praksis. Det skulle med andre ord ikke være et ‘fiktivt’ speciale. Specialet skulle afspejle TL Byg og den virkelighed, som de befinder sig i, med konkrete anvisninger til, hvordan de kan nå i mål med deres målsætninger.

Morten havde været med til den tidligere udvikling af strategien fra 2016-2019, og havde derfor en indsigt i, hvad der burde gøres. Den store problemstilling i projektet var ifølge ham:

 

Hvordan skabes der en ny strategi og retning for TL BYG med fokus på øget indtjening på bundlinjen? Med andre ord, hvordan får vi skabt en større indtjening i virksomheden?

Med ovenstående udtalelse havde Morten og hans team behov for konkrete værktøjer til at kunne analysere denne problemstilling. I begyndelsen havde Morten en erkendelse af, at han skulle få skabt et internt overblik over organisationen, så han på denne måde kunne få et indblik i, hvor ‘skoen trykkede’. Han startede derfor med at kigge på de projekter, som kunne sige noget om, hvorfor der igennem den seneste 3-årige periode ikke var forekommet den ønskede indtjening. Herefter blev den eksterne omverden analyseret, for at få et indblik i, hvordan den havde en mulig indflydelse på indtjeningen i virksomheden. Den interne og eksterne analyse dannede grundlaget for videre analyse af de ”Must Win Battles”, som skulle iværksættes. Morten og hans team gik derfor i solution-mode, for at finde ud af, hvad den fremtidige strategi for TL Byg skulle indebære.

I efteråret 2019 udførte TL BYG en organisationsændring, som et led i den plan, Morten fremlagede i sit speciale. Strategien er flere gange blevet diskuteret i bestyrelsen, og dette har dannet grundlaget for det strategiarbejde, som stadig er i gang. Specialet skabte vidensgrundlag for en 3-årig strategi, og implementeringen er i fuld gang. Stort set alt fra specialet er blevet anvendt, og dermed har Mortens MBA givet value-for-money hjemme i virksomheden. Han udtaler følgende:

“Når man har arbejdet med strategiudviklingen af en virksomhed gennem det halve år, som specialet varer, har man virkelig mulighed for både at komme i dybden og bredden med opgaven. Det er sjældent, at man ellers har mulighed for at ‘rykke et halvt år ud af kalenderen’ og dermed få gennemarbejdet alle aspekter af virksomhedens problemstillinger. Vi er kommet frem til konkrete anvisninger på implementeringen, og dermed blev specialet så praksisnært, som jeg ønskede, at det skulle være.”

Morten nævner også, at tidligere erfaringer har vist ham, at planer er nemme at tale om – men at det er eksekvering, som er det svære.

 

Troværdighed i processen

I løbet af hele strategiprocessen har Morten og hans medstuderende været i dialog med den administrerende direktør hos TL Byg. Han har derigennem sikret sig opbakning til specialet. Ligeledes har Morten deltaget i bestyrelsesmøder under og efter specialeperioden, for hele tiden at være aligned med både direktøren og bestyrelsen. I forhold til implementeringen har han efterfølgende lyttet til ledergruppens tanker og ideer, og dermed sikret sig troværdighed omkring specialet men også commitment til, at der investeres tid til eksekvering og implementering.

Hos Business Institute er vi sikre på, at Morten Buus nok skal lykkes med den nye strategiimplementering. Vi ved, at han har udarbejdet en grundig analyse som baggrund for implementeringen, så mon ikke han finder ‘de rigtige knapper at skrue på’.

En vellykket rejse

Læs interview

En vellykket rejse

I seks år har Benny Reffeldt Otte arbejdet som marketing- og kommunikationschef hos Kalaallit Nunaanni Brugseni KNB – det, vi alle bare kender som Brugseni. I januar 2022 vil Benny – hvis alt går efter planen – stå med et MBA-bevis i hånden. Til den tid er der løbet meget faglig viden under broen, men han vil altid kunne tænke tilbage på, hvorfor han valgte at indskrive sig på en lederuddannelse:

Jeg manglede først og fremmest nogle teoretiske værktøjer og en mere professionel tilgang til mit arbejde. Derudover ønskede jeg at blive klogere på ledelse og blive en del af et fællesskab omkring netop dette.

Det er en bevæggrund, vi ofte støder på her hos Business Institute. Man ved, hvor man vil hen med sin karriere, men man mangler de redskaber, der skal bringe en derhen. Der er i det hele taget mange overvejelser forbundet med det at læse en MBA, hvorfor vi ligeledes oplever, at mange studerende længe overvejer, om de bør starte, før de rent faktisk mærker konvolutten og sender ansøgningen ud ad døren. Det var også tilfældet for Benny.

 

En af de allerstørste bevæggrunde for Benny var dog, at uddannelsen var lokalt forankret; at den er tilpasset den grønlandske kontekst. ”Det er den grønlandske vinkling, der er afgørende. Forholdene er alt andet lige anderledes i Grønland. Det betyder også, at det at bedrive ledelse er anderledes”, fortæller han.

 

Når Benny kigger tilbage på sit hidtidige forløb, så mener han, at studiet allerede har bragt meget godt med sig:

Det har været en vellykket rejse, og uddannelsen har udviklet mig som leder i hele vores strategiske proces og måden hvorpå vi arbejder sammen i min daglige ledergruppe. Der bliver arbejdet konkret med tingene og de bliver undersøgt, planlagt og drøftet grundigt.

Benny har med Brugseni oplevet en markant vækst den seneste tid, og netop i denne proces har han praktiseret sin uddannelse:

Det geniale er, at uddannelsen kan bruges i det daglige arbejde. Jeg står i øjeblikket og skal have implementeret en HR-strategi, og der lægger CBA-opgaven (opgave, vores studerende udarbejder i løbet af MBA’en, red.) jo lige til højrebenet.

For Benny har det hidtil været en spændende og lærerig rejse, der har givet stof til eftertanke og brugbare værktøjer til at tage sine arbejdsopgaver til helt nye højder. Vi håber, han fortsat kommer til at nyde rejsen og ønsker ham held og lykke i fremtiden.

En utrolig gnidningsfri rejse

Læs interview

En utrolig gnidningsfri rejse

”Man skal ikke bare læse en MBA for at læse en MBA. Man skal læse den, hvis man har et formål med det”. Michael måtte prioritere i sin hverdag, men det har hjulpet ham med at vurdere, hvad der er vigtigt for hans egen ledergerning. Læs hans MBA-historie her:

Til dagligt er Michael Nielsen Operations Manager hos Grundfos – en virksomhed, han har godt og vel 26 års arbejdserfaring med i bagagen fra. Han startede i sin tid som processpecialist i produktionen og begyndte så småt at få tildelt mere og mere lederansvar. Michael blev hurtig nysgerrig på ledergerningen og kom i et forløb på Grundfos, der handlede om at gå fra faglært til produktionsleder. Dette var startskuddet på en seksårig periode som produktionsleder. I takt med at Grundfos ændrede deres produktionsplatform, blev Michael coachet i LEAN-processer, hvilket han blev særdeles inspireret af. Efter 2 år blev han afdelingsleder i Grundfods’ LEAN-afdeling, og efter 3 år i dette virke søgte han tilbage som produktionschef i Grundfos’ søsterselskab. Efter yderligere 3 år som produktionschef besluttede Grundfos at lægge en fabrik ned, og i den forbindelse blev Michael tilbudt at være leder for denne proces.

Til sommer modtager Michael eksamensbeviset for sin MBA i Leadership Psychology – en glædelig, men også vemodig dag der venter ham forude. Med blot én mødegang tilbage lakker MBA-rejsen så småt mod enden, og det er ikke udelukkende en positiv ting, fortæller Michael. Han elsker at blive udfordret intellektuelt og sætter stor pris på det læringsmiljø, der er på uddannelsen:

Det har været mega lærerigt at blive udfordret på det intellektuelle niveau og blive i stand til at træffe beslutninger af en større kvalitet. Jeg er især blevet inspireret af det omkringliggende miljø og af de forskellige fra MBA hold 28, da folk jo kommer fra vidt forskellige steder.

Mange er de studerende hos Business Institute overvejer MBA’en i mange år, før de ansøger. Derfor spurgte vi Michael, hvilke overvejelser han gjorde sig, da han skulle ansøge:

Jeg overvejede det længe. Nu har jeg arbejdet med ledelse og synes det er enormt spændende, og det har både udfordret mig på et fagligt og personligt niveau. Men uddannelsen har givet mig en bedre indsigt i, hvordan jeg skal løse forskellige opgaver og udfordringer.

I Michaels virke som leder har han altid haft organisationen og medarbejderne tæt på. Det er med sikkerhed en faktor, der på det seneste har ændret sig. Efter at coronaen indtraf, har den fabrik, Michael arbejder på, været inddelt i zoner, hvilket har betydet, at han har måtte lede flere forskellige lokationer:

Jeg har fået en del større fokus på distanceledelse, og det kræver en større tillid til medarbejderne, når man ikke kan se hands-on, hvad der sker. Her har MBA’en været en utrolig støtte og givet mig en palette af værktøjer til at praktisere distanceledelse.

For Michael har uddannelsen været en utrolig gnidningsfri rejse, og samtidig har den budt på en spændende personlig udvikling. Han husker tydeligt første dag, han sad på kontoret hos Business Institute med sommerfugle i maven, og snakkede med Lars om at læse en MBA. Nu sidder han med specialeskrivning og ser tilbage på en spændende læringsrejse. Vi er sikre på, at Michael går en lys og spændende tid i møde, og vi ønsker ham alt held og lykke i fremtiden.

En MBA, man kan bruge til noget

Læs interview

En MBA, man kan bruge til noget

Hver enkelt studerende hos Business Institute har deres egen unikke historie at fortælle, og vi har endnu ikke opdaget, at to historier har været ens. De studerendes vidt forskellige baggrunde, jobfunktioner og personligheder er blandt andet dét, der er med til at skabe et lærerigt og differentieret studiesmiljø på vores uddannelser. Netop derfor er det så spændende at høre om de studerendes historier.

 

Og når man taler om spændende historier, kan man drage stærke paralleller til vores nuværende MBA-studerende Uffe Bengaard. En kreativ strateg, som i den grad har opbygget en nichevirksomhed med speciale i 3D visualisering af byggeprojekter. Tilbage i 2011 startede Uffe Dimension Design, der gennem de første fem år samarbejdede med blandt andet arkitektfirmaer og køkkenfirmaer. Senere har virksomheden specialiseret sig, og arbejder nu fokuseret med bolig- og ejendomsvirksomheder. Dimension Design er altså gået fra at være et 3D bureau til et full-service visuelt kommunikationsbureau med speciale i markedsføring af boligprojekter.

En kreativ sjæl

Uffe har en baggrund som tømrer og bygningskonstruktør – hvilke, som han selv forklarer, er præget af at være meget konkrete og fakta-baserede fag:

Når man er håndværker, gælder det om at gå fra en meget lige linje fra A-Z, hvorimod dét at lave design og arbejde med kreative ting kræver, at man kan navigere i en kreativ proces.

Uffe er af en arkitektfamilie, og havde i første omgang planer om selv at skulle studere på arkitektskolen. Nu sidder du måske og undrer dig over, hvordan man går fra at være tømrer og bygningskonstruktør, med planer om at skulle studere på arkitektskolen, til at arbejde med 3D visualisering. Men sagen er den, at man får et sommerarbejde på en tegnestue. I hvert fald i Uffes tilfælde. Her prøvede han kræfter med diverse 3D programmer, hvilket han blev så bidt af, at han valgte den vej frem for arkitektskolen. Her lærte han at håndtere og navigere i det kreative univers, hvilket blev startskuddet til Dimension Design.

En MBA, man kan bruge til noget

Uffe færdiggør sin MBA i Corporate Entrepreneurship fra Business Institute til juni 2021. På trods af, at han ikke har haft hovedet i bøgerne i næsten 20 år, forklarer han, at man indenfor 3D visualiseringsverdenen uddanner sig og læser artikler hver dag. Derfor var det ikke så underligt for ham, da han fik hovedet i bøgerne igen og startede på sin MBA. Jeg spurgte ham dog alligevel, hvordan det var at komme på skolebænken igen, hvortil han svarede:

Det var superspændende. Jeg er ikke den stærkeste læser, og jeg var en smule nervøs for læsestoffet på uddannelsen. Men for en kreativ arkitekt, er det en god måde at få struktur på, og uddannelsen har i høj grad været med til at accelerere den måde, hvorpå vi i virksomheden tænker forretning på.

Særligt de strategiske og innovative fag har Uffe fundet interessante, hvilke han har brugt i arbejdet med at udarbejde strategi og identitet for egen virksomhed. Samtidig har teorierne fra undervisningen fungeret som en perfekt ramme til at føle sig på sikker nok handlegrund i de beslutninger, som han dagligt står overfor.

I særdeleshed en læringsrejse

Selvom vores studerende her i huset altid er meget forskellige og med unikke fagprofiler, har de dog én ting tilfælles; deres læringsrejse. MBA’en har været en stor øjenåbner for Uffe. Det har hverken været den berømte værkstøjskasse eller teorierne, som har været det essentielle, men derimod måden han har studeret på. Processen og de refleksioner han har gjort sig hen ad vejen, har været en stor inspirationskilde – som Uffe kalder: ”en filosofi for erhvervsfolk”. Til udarbejdelsen af MBA-specialet har han allieret sig med to medstuderende, hvor de sammen skal skrive om Dimension Design. Sparringen med de andre studerende har været utrolig værdifuld og til stor inspiration for Uffe: 

Mange af de andre studerende er megaskarpe og reflekterende, og jeg finder stor værdi i at have fundet nogle medstuderende, jeg kan følges med.

Godt nok er Uffe langt med sine planer for Dimension Design, men verden står ikke stille, og det gør Uffe heller ikke; han er allerede i gang med de næste skridt for virksomheden, og med sine kreative og strategiske evner ser han altid fremad mod nye mål. Hvem ved, hvad det kan ende ud i?

En gammel kending

Læs interview

En gammel kending

Man taler ofte om livslang læring, og den devise efterlever vores studerende Hans absolut. Hans professionelle nysgerrighed har bragt ham videre i sin karriere, hvor han nu har brug for endnu mere teoretisk ballast; en læringsrejse Hans gerne tager på. 

En gammel kending 

Meget er sket siden Hans Henrik Madsen for snart 10 år siden forlod Business Institutes lokaler på Vesterbro med et Pre MBA (XBA)-uddannelsesbevis i hånden. Hans dengang lille kontor er nu blevet en væsentlig del af ESS-FOODs overordnede forretning, og her er plads til de store tanker, som hans igangværende MBA uddannelse fordrer.

Vedrørende hans uddannelsesrejse udtrykker han:

“Pre MBA’en gav mig akademiske værktøjer, som jeg har anvendt kontinuerligt gennem de seneste 10 år – specielt i forbindelse med mine karrierespring, som da jeg for 2,5 år siden startede som Vice President for Kina-eksport hos ESS-FOOD.”

 

Med østen i røret

I østen stiger solen op, og Hans Henrik når da også kun lige at få sko på, før de første handler med kineserne foretages. Tidsforskellen gør, at det især er om morgenen, der er fart på, og det er også i disse timer, at størstedelen af dagens presserende problemstillinger melder deres ankomst. Når solen står højest på himlen rettes blikket midlertidigt vestpå mod Europa og de morgenfriske forretningsforbindelser i Nord- og Sydamerika.

Hans Henrik bliver ofte spurgt, hvorfor hans daglige gang ikke foregår i Shanghai, og selvom der selvsagt er visse fordele forbundet med at rykke sit skrivebord østpå, så mener han alligevel, at vores bitte lands breddegrader kan noget ganske særligt: “I Danmark har man et ben i hver lejr. Folk er altid friske, når de har min stemme i røret. Om eftermiddagen kan jeg indkøbe varer i Brasilien, som jeg næste morgen afsætter til Kina. Det er alt andet lige lettere at gøre forretning på tidspunkter, hvor folk ikke er på vej hjem til familien – også selvom det stiller store krav til min omstillingsparathed i disse timer.”

Forandring fryder og omskiftelighed er da også et uundgåeligt vilkår, der følger med titlen som Vice President for Kina-eksport. Det er nemlig aldrig givet på forhånd, hvor fokus skal rettes. Forretninger, der den ene dag er gunstige i Silvio Santos hjemland, kan næste dag skulle laves i den centraleuropæiske forbundsrepublik. Det kan forekomme paradoksalt, men når Hans Henrik en sen aftentime bladrer i sin kalender, så er den ikke fyldt til randen langt ud i fremtiden:

 

Selvfølgelig har vi en langsigtet strategi, men vores reaktionsmønster er altid kortsigtet. Vi kan med det samme mærke konsekvenserne af de beslutninger, vi tager. Verden forandrer sig hele tiden, og det har vi altid været vant til. Et år er langt ude i fremtiden for mig. Jeg har ikke et projektorienteret arbejde, hvor vi først om 8 måneder ved, om vi har tjent penge.

 

De mange strategiske beslutninger og kontinuerlige problemstillinger, som han dagligt konfronterer, kan for den udenforstående menigmand synes overvældende. Den omstillingsparate personlighed har dog en ganske pragmatisk og noget mere jordnær måde at anskue netop disse udfordringer: “Det er meget simpelt: Det, man putter ind i fabrikken om morgenen, er det, der kommer ud om aftenen. Hvis ikke man putter noget ind i maskineriet, så sker der ingenting. Man er derfor nødt til hele tiden aktivt at bidrage med noget på alle fronter, hvis man vil forvente et afkast. Vi skal købe noget for at sælge noget og sælge noget for at købe noget. Derfor må man hele tiden melde sig på banen.”

 

Stadig nysgerrig 

Det var ikke et krav fra virksomhedens side, da Hans Henrik for anden gang valgte at sende en ansøgning i retning mod Business Institute – denne gang med kuverten mærket MBA in Strategic Thinking.

Foruden et uafladeligt videbegær, så var der især to faktorer, som var udslagsgivende for den nordjyske ildsjæls uddannelsesbeslutning: Først og fremmest havde han et ønske om at tilføre ekstra teori til sit repertoire. Hans Henrik Madsens har allerede en ganske anseelige referenceramme; alligevel vurderer han i dag nøgternt, at MBA uddannelsen har kvaliteten til at udvikle hans teoretiske kapacitet yderligere. Den anden faktor har direkte afsæt i den praktiske verden:

Der er visse normer, der gør sig gældende i de internationale kredse, jeg færdes i. Ofte kan samtalen blive meget teoretisk. Sagt med andre ord: For at kunne snakke med, så er det en forudsætning, at man har en tilstrækkelig teoretisk ballast.

Der er jo aldrig et godt tidspunkt at læse en MBA – så lad være med at vente

Læs interview

Der er jo aldrig et godt tidspunkt at læse en MBA – så lad være med at vente

Henrik er meget interesseret i integrationen mellem mennesker og er nysgerrig efter, hvad der ligger bag menneskets tankegang, når det gælder samarbejde og det at få en organisation til at fungere. Som sektionschef for depot og distribution handler det meget om at kunne forstå at opnå et fælles samarbejde, som skaber bundlinjen. Derfor valgte Henrik Gehrt en MBA in Leadership Psychology, som hjælper ham med fremadrettet at lede en organisation med fokus på samarbejde.

 

Læs Henriks historie her:

“Mit navn er Henrik Gehrt. Jeg er 49 år og arbejder som sektionschef for depot og distribution i forsvaret. Jeg har til daglig ansvaret for omkring 200 medarbejder over hele landet. I mit arbejde handler det primært om at optimere forretningen i forhold til depot og distribution, så vi bliver bedre til at samarbejde. Der er derfor ikke tale om, at vi inden for mit fag bør maksimere vores strategi og dermed forbedre bundlinjen. Vi har derfor heller ikke for øje at opnå nye kunder, eller komme ud på markedet med et nyt produkt. Det er ikke en mulighed i forsvaret, men jeg kan blive bedre til at optimere samarbejdet internt i min organisation, hvilket er lige præcis der, hvor Leadership Psychology  giver mig drivkraften.”

 

Hvorfor MBA in Leadership Psychology?

“Jeg faldt over denne MBA uddannelse, fordi den passede i forhold til mine interesser, og Business Institute befinder sig tæt på min bopæl i Viborg. Jeg overvejede MBA uddannelsen i Århus, men den traditionelle MBA uddannelse tiltalte mig ikke. Jeg fik hos Business Institute derimod mulighed for at vælge lige præcis den linje, som tiltalte mig, nemlig Leadership Psychology.

Selve studiet mellem teori og praksis har været med til at skabe en dybere teoretisk forståelse. Arbejdet med selvvalgt erhvervscase har været rigtigt spændende og samtidig givet teoretisk grundlag for at forstå tingene i en større sammenhæng. Det er ikke kun undervisningen i det enkelte fagmodul som har været med til at skabe forståelse, men oplevelsen af den røde tråd gennem hele uddannelsesforløbet, som virkelig har flyttet mit mindset.”

 

Uddannelsen MBA in Leadership Psychology har fået mig til at se det hele i et større perspektiv. At blive bedre til at se helheder frem for ‘Bits and Pieces’ er en stor fordel, når man skal forstå sin organisation.

 

“Uddannelsen har i den grad udviklet min evne til at forstå, hvad det er for nogle dynamikker, der foregår bagved i virksomheder. Det har gjort mig bedre i stand til at gennemskue ting, opnå bedre resultater og indfri mål.”

 

Hvorfor Business Institute som sted?

“Noget så simpelt som at kaffen er af god kvalitet! – kvaliteten af måltiderne og i det hele taget rammerne hos Business Institute, er med til at man oplever en bevidsthed omkring kvalitet og service. Kvaliteten af undervisningen kombineret med en afslappet tilgang, som alligevel ikke er mere afslappet end, at man møder til tiden og har en struktureret, faglig og disciplineret undervisning gør noget ved helhedsindtrykket. Jeg sætter pris på høj kvalitet hele vejen igennem, om det er kaffen, underviseren eller lokalerne. Alt i alt giver det et samlet indtryk af Business Institute og man vælger derfor at ligge en større energi i tingene

Underviserne er utrolig kompetente og formår at formidle fagenes mange teorier og facetter, så vi studerende forstår at kunne anvende disse i praksis. Sammenspillet mellem teorien og den praktiske anvendelse er derfor yderst anvendelig.”

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

 

Hvis man udelukkende tager en MBA uddannelse for at komme højere op ad karrierestigen og opnå en vis form for status, kan det godt blive nogle lange år. Interessen for ledelsesdisciplinen skal være til stede – det skal være lysten, der driver værket.

 

“Tag en MBA uddannelse af nysgerrighed – spring ud i det! Der er aldrig noget godt tidspunkt, hvor man har masser af overskud og tid tilovers. Det skal være drivkraften og interessen for at lære, som skal drive dig i retningen af en MBA uddannelse. At få familieliv, karriere og en MBA til at spille sammen, vil altid være en kunst i sig selv. Det kan være presset til tider, men ikke uoverskueligt. Man skal gøre det udelukkende for lysten til at blive klogere og samtidig blive en bedre leder. Derudover skal man også være drevet af at få en større indsigt i de forskellige faglige retninger. Man bliver en bedre leder, bedre til at se helheder og til at styre en organisation.”

Fremtidsperspektiverne for Henrik er, at han vil bruge uddannelsen til at åbne døre og dermed “booste” sin karriere. Hvis det rigtige job byder sig, vil han slå til, da han nu føler at han har den viden, der skal til for at komme videre op ad karrierestigen.

Ydermere overvejer Henrik Gehrt at tage en MBA2 in Strategic Thinking. Inden da har han planer om at holde et års pause fra studiet, for nu skal implementeringen af al den nye viden i gang hjemme i organisationen – men mon ikke vi ser ham inden længe klar til at tilegne sig viden igen, for Henrik er videbegærlig og ambitiøs og ønsker at være lige der, hvor tingene sker…

De rette prioriteter, er nøglen til en succesfuld MBA uddannelse

Læs interview

De rette prioriteter, er nøglen til en succesfuld MBA uddannelse

En MBA uddannelse kræver meget tid og energi – men den giver mindst lige så meget i den anden ende. Johnny måtte prioritere i sin hverdag, men det har hjulpet ham med at vurdere hvad der er mest vigtigt for hans egen ledergerning.

 

Læs Johnnys historie her: 

I sommeren 2016 modtager Johnny Iversen sit eksamensbevis for en MBA in Strategic Thinking. En glædens dag, som stadig står klar for den nuværende divisionsdirektør hos EG A/S – en succesfuld software-virksomhed, der udvikler og leverer branchespecifik software til offentlige og private kunder i hele Skandinavien. Her har han i snart tre år været en del af topledelsen i EG og har ansvaret for mere end 400 medarbejdere. Ja, ansvaret virker stort, men falder i god jord hos Johnny, som efterhånden har mere end 20 års erfaring i IT-branchen.

Men det knowhow har altid været suppleret med et fagligt fundament. Lige fra datanom i IT strategi til HD i organisation og ledelse, og senest en MBA i strategi. “Én af årsagerne til at jeg startede på MBA uddannelsen i 2014 var, at jeg manglede en mere dybdegående tilgang til strategi, ledelse og organisationsudvikling. På daværende tidspunkt savnede jeg nogle fremgangsmåder, modeller og specifik viden til, hvordan jeg kunne løse de udfordringer, jeg stod overfor”, fortæller Johnny. 

“Jeg forsøgte derfor at indordne og tilpasse mit job med undervisningen. Det betød, at når jeg skrev afsluttende modulopgaver, kunne jeg koble faget til min igangværende situation på jobbet.”

 

Tid til det hele

For Johnny var én af de konkrete udfordringer blandt andet fusionen af tre organisationer, en dansk, norsk og svensk, til én samlet organisation med dertilhørende strategi- og produktudvikling. “Det var en enorm krævende proces, men jeg kunne se, at mange af mine arbejdsopgaver kunne kombineres med MBA studiet. Jeg forsøgte derfor at indordne og tilpasse mit job med undervisningen. Det betød, at når jeg skrev afsluttende modulopgaver, kunne jeg koble faget til min igangværende situation på jobbet. Når man arbejder så praksisnært med ens opgaver, så bliver det lettere at få tid til at gennemføre MBA studiet, fortæller Johnny, men han understreger også, at en MBA uddannelse kræver en dedikeret indsats. 

“Der er ingen tvivl om, at man bliver sat på prøve, når man læser en MBA. Det kræver, at man lægger tiden og energien, der skal til, og samtidig prioriterer ens tid meget nøje. Men kombinationen af undervisning, modulopgaver og ens problemstillinger på jobbet gør hele MBA’en meget nemmere, da man konstant kan teste og implementere idéer og samtidig sparre med de andre MBA studerende, der kommer fra andre brancher”, fortæller Johnny: “Det bidrager alt sammen til et konstant flow af nye tanker, vinkler og refleksioner gennem forløbet.”

Gennem sin karriere har Johnny altid haft en profil med fokus på forandringsledelse, strategi og opkøb i kapitalfondsejede virksomheder, men MBA’en gav ham adgang til at påtage sig lederrollen på det højeste organisationsniveau. I dag er det med et reflekterende sind, at han ser tilbage på sin udvikling under uddannelsen. “Jeg er blevet stærkere til at eksekvere og implementere strategi, men jeg er også blevet bedre til at håndtere uforudsigelige problemstillinger”, fortæller Johnny og tilføjer, at uddannelsen har udvidet hans horisont i forhold til hvordan opgaver og udfordringer anskues.

 

I dag er jeg meget mere objektiv og forsøger at løse problemstillinger ud fra et virksomhedsperspektiv frem for blot et afdelingsperspektiv. Det nytter ikke noget, at din afdeling er en succes, hvis de øvrige afdelinger fejler. Man må se virksomheden som en helhed med dens enkelte afdelinger, ledere og medarbejdere, og altid forholde sig objektivt til problemstillinger.

 

MBA’en har ikke blot udviklet Johnnys professionelle tilgang til ledelse og strategi. Han føler også, at uddannelsen har ændret ham rent menneskeligt. “Jeg må sige, at jeg er blevet meget bedre til at prioritere og fokusere. Når man kombinerer et tidskrævende job med et tidskrævende MBA studie, bliver man tvunget til at prioritere sine valg i hverdagen. Man lærer hurtigt at identificere dét, som betyder mest for en selv. Der er hele tiden tilvalg og fravalg, som man aktivt skal forholde sig til.” 

Udover at have effektiviseret sin tidsstyring fortæller Johnny afslutteligt, at han i dag er mere opmærksom på sine egne styrker og svagheder. “Jeg er bedre til at videreudvikle mine styrker og ligeledes bedre til at teame op med kollegaer, som kan komplementere med deres styrker. Jeg løfter ikke min organisation på 400 medarbejdere alene, det gøres i et team. Det kan kun lade sig gøre, hvis man har det rette ledelsesteam, hvor man hver især kan komplementere hinandens kompetencer.”

Carl havde rigeligt med beviser – men savnede inspiration

Læs interview

Carl havde rigeligt med beviser – men savnede inspiration

Carl er bankmand. Dog er han ikke den stereotypiske bankmand, som sidder bag en skærm og kværner tal, han er derimod leder. Igennem 16 år har han arbejdet i forskellige direktørstillinger i samme organisation. Som leder i en Bank sidder han med meget ansvar, og der stilles krav til langt mere end indsigt i tal og økonomi. Carl har derfor et ansvar for sine medarbejdere og for organisationens strategi. Netop derfor har han læst en MBA in Strategic Thinking hos Business Institute – så han er bedre rustet til at håndtere ansvaret og de daglige udfordringer.

 

Læs Carls historie her:

“Jeg hedder Carl Pedersen, og jeg arbejder som viceadministrerende direktør i Nordjyske Bank på vores hovedkontor i Nørresundby. Det er en stilling, som jeg har siddet i siden december 2015. Før dette har jeg siddet som områdedirektør og afdelingsdirektør i samme organisation. Jeg var nået til et punkt i min karriere, hvor jeg manglede ny inspiration og input oven på det, som jeg havde i forvejen. Herefter begyndte jeg så småt at lede efter et passende uddannelsesniveau og miljø, som kunne give mig lige præcis dét. Der var vel også en lyst til at udfordre mig selv.”

 

Hvorfor MBA in Strategic Thinking og Useful Education?

“Jeg oplevede at møde andre, som stod over for de samme, eller i hvert fald sammenlignelige udfordringer, og derigennem kunne vi berige hinanden. For mig personligt handlede det ikke om at få et nyt eksamensbevis. Jeg synes på forhånd, at jeg havde rigeligt med beviser, så det vigtigste for mig var at få noget brugbart læring og færdes i et inspirerende miljø.”

 

Tilgangen er meget hands-on, forstået på den måde, at det stof, man får ind, også kan omsættes og anvendes i praksis uden for meget besvær. Det er teoretisk, når det er nødvendigt, men også anvendeligt og forståeligt. Med min MBA in Strategic Thinking mener jeg, at jeg er blevet en opdateret leder, der er mere beredt på fremtidens udfordringer.

 

Carl Pedersen endte med at vælge uddannelsen, da han synes, at indholdet af netop denne uddannelsesretning rummede nogle ting, som passede godt til dét, som han beskæftiger sig med i dagligdagen. Carl udtaler; “Jeg er dog ret vild med muligheden for at læse en MBAog få den psykologiske del med, hvis det en dag bliver aktuelt. Det bliver overskueligt at vælge en MBA retning, idet man ved, at man på et senere tidspunkt kan læse en MBAog få en anden vinkel på.

Jeg synes, at uddannelsesforløbet var rigtig fint struktureret. Det er klart, at mange deltagere på sådan et MBA hold har en travl hverdag – både med arbejde og familie. Men jeg synes alligevel, at det gik fint med at finde tid til at få læst. Man bliver god til at prioritere i stoffet og finde de vigtigste pointer. Det handler selvfølgelig også meget om ens eget ambitionsniveau. Det er en god idé at afstemme sine forventninger på forhånd, så man ved, hvor meget der skal lægges i studiet. Det er klart, at skal man have 12 i alt, så taler vi om en stor arbejdsindsats.

For mig at se er det netværk, man får på studiet, et super godt supplement i forhold til det netværk, som man i forvejen har. På studiet møder man mange mennesker fra flere forskellige brancher og forskellige funktioner. Man får indsigt i udfordringer og problemstillinger, som man måske ikke selv har tænkt over eller oplevet før. Mit netværk og min indsigt er blevet forstærket netop grundet den store spredning. Jeg har sammen med resten af gruppen fået en stor fælles erfaringsbase at trække på, og det er kun godt.

Jeg oplevede ret hurtigt at kunne anvende stoffet. Jeg kan huske, at vi startede med Business Model Generation, og den kunne jeg egentlig bare gå i gang med at bruge fra dag ét. Den model er forholdsvis enkel i sin tilgang og kan skaleres, så den ret hurtigt giver praktisk værdi. Den satte helt sikkert nogle tanker i gang på et tidligt tidspunkt.”

Carl Pedersen har været leder i mange år, men han har den indstilling, at man altid kan blive bedre og dygtigere.

Idet uddannelsesstrukturen er baseret meget på gruppearbejde udvikler man sig også rent personligt, og ikke kun fagligt. Man står til ansvar over for nogle mennesker, som man ikke kender så godt, og man har en fælles forpligtelse til at gøre et godt stykke arbejde.

“Overordnet set var der en rigtig god forbindelse mellem teori og praksis. Det fungerer rigtigt godt, at man efter en forelæsning kommer ud og skal bruge teorien på en opgave, så den praktiske anvendelighed bliver tydelig og ikke alt for akademisk og abstrakt. På samme tid er de individuelle undervisningsmoduler forbundet på en god måde, så det stof, man kommer igennem undervejs, hænger fast.”

 

Hvordan er Business Institute som sted?

“Der er en super fin atmosfære hos Business Institute. Der er en god mangfoldighed og højt til loftet. Stemningen er rigtig hyggeligt, at det er faktisk ret vigtigt, da man jo kommer til at bruge nogle timer i huset sammen med de andre studerende. Jeg oplevede tilgangen som pragmatisk – på den gode måde. Der bliver ikke spildt tid på ting, som i udgangspunktet ikke skaber værdi.

Hos Business Institute oplevede jeg, at færdes i et studiemiljø fyldt med ligesindede mennesker, som kunne hjælpe med til at udvide min horisont.”

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

“Jeg er blevet opdateret på, hvad der rør sig rent ledelsesmæssigt, strategisk og teoretisk, hvilket bevirker, at jeg er blevet mere bevidst om, hvordan virksomheden skal agere. På denne måde kan jeg bedre tackle og løse de udfordringer, som jeg står overfor.”

Carl er godt tilfreds som viceadministrerende direktør i Nordjyske Bank. Carl er ikke i tvivl om, at han karrieremæssigt er, hvor han skal være, og derfor kan han høste frugterne af det arbejde, som han har lagt hos Business Institute gennem de seneste to år. Vi ønsker ham al held og lykke i fremtiden.

Bør lederen altid være den, med de bedste ideér?

Læs interview

Bør lederen altid være den, med de bedste ideér?

Agilitet og ideskabelse står højt på mange organisationers ønskeliste, men det kan være svært at få skabt i praksis. Læs hvordan MBA in Corporate Entrepreneurship har givet Michael Dahl, COO i Cadesign A/S, en værktøjskasse til bedre værdiskabelse i virksomheden.

 

Læs Michaels historie: 

Michael Dahl sidder til daglig som COO i Cadesign form A/S, som er et visionelt marketingsbureau. Hans arbejdsopgaver spænder bredt lige fra ledelse af produktionen til strategiarbejde og udvikling af nye produkter. Alt sammen med fokus på optimering af værdiskabelsen over for kunden.

For at Michael og resten af organisationen kan optimere deres arbejde yderligere, valgte Michael en MBA in Corporate Entrepreneurship som supplement til sin erhvervserfaring. Hos Business Institute tilegnede han sig en bred teoretisk værktøjskasse, som gav afsæt til videretænkning og optimering af værdiskabelsen i Cadesign form A/S.

Specialets overvejelser gik derfor på: ”Hvordan kan vi i vores organisation håndtere det marked vi opererer i? hvordan kan vi udfordre kunden på deres problemstillinger, fokusere på værdi og mening i stedet for blot funktion?”, udtaler Michael.

 

Specialeskrivningen og dets indvirkning har særligt åbnet øjnene for, at vi som organisation skal være opmærksomme på, at når vi har flere sælgere i udlandet, så kræver det opfølgning og læring indenfor den nyeste teknologi, process og produkter, samt indsigt og klarhed omkring virksomhedens vision. Vores sælgere skal gerne komme med mere indsigt til vores kunder, lige såvel skal alle andre i organisationen, som har kundeengagement – det handler om mere end ”bare” produktet.

 

Organisationskultur

Med dette in mente spiller kulturen i virksomheden også en vigtig rolle, mener Michael: “Lederen finder ikke altid idéen, men kulturen og medarbejderne skaber idéen. Flere hoveder er bedre end ét, og derfor skabes de gode idéer som regel gennem flere meninger. Dog skal der være balance mellem driftsdelen og dét at være kreativ i form af den innovative procestankegang.

For at skabe værdi hos kunden, er det derfor også vigtigt at have styr på sin organisation først og den kultur, der indgår, udtaler Michael. Derfor har sælgerne også spillet en vigtig rolle i forbindelse med implementeringen af specialet og hele processen forinden dette. På hvilken måde skal de støttes og vejledes? Hvilke processer skal de indgå i? og hvordan skaber de bedst mulig værdi for vores kunder?

Når de forskellige sælgere sidder placeret i forskellige lande, kan det være en udfordring at få dem inddraget, set fra et ledelsesperspektiv. Derfor kræver det mere distanceledelse og her fandt Michael og organisationen ud af, at Live Streaming i forbindelse med insight workshops, kunne skabe kommunikationen og vejen mellem ledelsen og sælgeren. Derfor kan wokshops internt i virksomheden nu fungere bedre med sælgere, der er placeret eksternt i andre lande, udtaler Michael.

Jeg er en del af et visuelt marketingsbureau og derfor er vi som organisation indforstået med, hvordan teknologien fungerer samt, hvilke platforme vi skal interagerer med. Derfor betyder det også, at vi som virksomhed er godt funderet i forhold til teknologiens kunnen og er bedre rustet til at rådgive og udfordre vores kunder.

 

Hurtig omstilling 

Michael som er COO og hans kollega, som er CEO har derfor været glade for at have en hurtig indflydelse på virksomhedens beslutninger og dermed få idéer omsat hurtigt. Samtidig er Michael også en arbejdshest uden lige, som gerne tager en udfordring op og giver alt hvad han har. Som Michael selv udtaler;

Hvis bare jeg gør mit bedste og samtidig kan kigge mig selv i øjnene og sige, at jeg har gjort hvad jeg kunne, så kan man ikke gøre mere.

Derfor sigter Michael Dahl i dag efter at få optimeret værdiskabelsen over for kunden, men også optimeringen af viden inden for teknologien internt og eksternt i virksomheden: ”Kunden skal inspireres og have et mere nuanceret billede af, hvad vi egentlig har at tilbyde dem, samt hvilke problemstillinger vi kan hjælpe dem med. Derfor er handleplanen nu klar, da jeg i mit speciale hos Business Institute har fået vendt en masse problemstillinger samt fået en anvendelig værktøjskasse, som kan hjælpe hele organisationen videre mod virksomhedens fælles vision.

Læs om Michaels uddannelse ved at trykke her

Bliv projektleder på dit eget uddannelsesforløb

Læs interview

Bliv projektleder på dit eget uddannelsesforløb

Bliv projektleder på dit eget uddannelsesforløb

At læse en MBA-uddannelse kan være forbundet med en masse tvivl. For nogle virker det uoverskueligt at skulle hive to år ud af kalenderen til skole, opgaver og gruppemøder, når man samtidig besidder en hektisk lederstilling med mange bolde i luften. Derfor er det hos Business Institute muligt at læse en Fleksibel MBA, hvor dit uddannelsesforløb kan strækkes op til seks år, så du har mulighed for at tage pauser fra studiet, hvis det bliver nødvendigt. Hvis du gør dig overvejelser om, hvorvidt en Fleksibel MBA kunne være en løsning for dig, kan dette interview med Tobias forhåbentligt hjælpe dig på vej.

Tobias er oprindeligt udlært tømrer, men har efterfølgende taget en civilingeniøruddannelse med en kandidat i byggeledelse. Han er i dag ansat ved Reno-Nord i Aalborg, hvor han primært arbejder med projektledelse inden for store udviklings- og anlægssystemer. Mens han har rig erfaring med projektledelse, følte han alligevel, at han i sin hverdag manglede mere erfaring og flere kompetencer indenfor reelle ledelsesopgaver. Han arbejder til hverdag primært med store projekter, hvor der ofte er mange involverede, og derfor er en større dybde i ens ledelseserfaring en stor fordel.

I første omgang blev Tobias egentlig en smule afskrækket af MBA-uddannelsen hos Business Institute, da han havde svært ved at se sig selv forene arbejds- og privatliv med en 2-årig uddannelse. De sidste seks år havde nemlig været hektiske med mange projekter på tallerkenen; deriblandt huskøb, børn og familie, men ønsket om at tillære sig ny viden var der nu igen – dog på en måde, der stadig var forenelig med resten af hans travle hverdag. Han fandt frem til Business Institutes Fleksibel MBA og vidste med det samme, at dette var den gyldne mellemvej, han havde eftersøgt. Her var der mulighed for, at han kunne kombinere lysten til at læse og videreudvikle sin ledergerning med sin hverdag, hvor tid for alvor var en knap faktor.

Adspurgt, hvilke overvejelser han primært gjorde sig, inden han startede på en Fleksibel MBA hos Business Institute, svarede Tobias:

Jeg overvejede, om en MBA var det rigtige for mig: ’Kan jeg bruge den til noget – og kan jeg overhovedet være med på det niveau? Kommer jeg til at sidde iblandt en masse hardcore ledere, som sidder med en masse erfaring, jeg kommer til at mangle?’

Efter at have startet på uddannelsen har Tobias dog fundet ro og klarhed om sin beslutning og har kun én ting at sige til andre, der sidder med de samme overvejelser: ”Det er bare om at komme i gang”.   

Selvom Tobias stadig befinder sig i starten af forløbet, føler han allerede, han kan mærke, at han rykker sig for hver mødegang. Han melder sig til ét modul ad gangen, og kan på den måde hver gang foretage en vurdering over, om tiden er der til at tage næste modul med det samme, eller om han skal vente lidt. Dette giver ham muligheden for at være opmærksom på, hvornår det er det rigtige tidspunkt for ham, hans familie og hans arbejde. Mens Tobias ikke forventer at gøre brug af alle seks tilgængelige år til at færdiggøre sin MBA, så er han glad for, at han kan tilpasse forløbet ud fra, hvordan hans liv udformer sig.

Tobias fortæller desuden, at man skal huske, at man med en Fleksibel MBA selv er herre over sin uddannelsesproces og ikke nødvendigvis binder sig til en hel uddannelse. Vi er utroligt glade for, at Tobias fandt en løsning, der giver mening for ham og hans hverdag, og glæder os til forsat at følge hans udvikling hos os.

Bestyrelsesposter, kundeservice og sustainable fashion

Læs interview

Bestyrelsesposter, kundeservice og sustainable fashion

Nu er det efterhånden et par år siden, at John Stellan afsluttede sin uddannelse hos Business Institute. Vi tog derfor en snak med ham omkring, hvad han har beskæftiget sig med siden da, samt hvilke erfaringer og værktøjer han har taget med sig videre. Jeg fangede John på telefonen midt i hans hektiske hverdag, på farten, og langt fra andre mennesker – helt i tråd med tiden.  

 

En mand med mange bolde i luften

John Stellan tør siges at være en mand med hænderne fulde. I vores tidligere samtale fortalte John om, hvordan han har sin primære dagligdag som direktør og partner hos Jysk Telemarketing, hvor han administrerer en afdeling i Vejgaard bestående af 300 ansatte. Derudover driver han pionærvirksomheden Better World Fashion. En sjov og bæredygtig forretning, der, ifølge John, har alle de rigtige værdier. Man skulle tro, at dette var nok arbejde for én mand. Men ikke for John Stellan. Ved siden af førnævnte stillinger, driver han nemlig Aalborg Hotel Apartments med mere end 74 møblerede lejligheder.

 

Fra lederrolle til bestyrelsesrolle

Tidligere beskæftigede John sig primært med ledelse på trods af hans store passion for bestyrelsesarbejde. Han forklarer, at uddannelsen hos Business Institute har hjulpet ham til at træde et skridt tilbage og har givet ham en mere professionel og struktureret tilgang til ledelse og bestyrelsesarbejde. I dag arbejder han med opstartsvirksomheder, hvor han enten har en ejerandel eller fungerer som mentor. Her hjælper han blandt andet virksomheder, der er dygtige indenfor deres felt, men som ikke rigtig har en idé om, hvordan man driver virksomhed:

 

Jeg har altid fokuseret på ledelsesopgaven og måske undervurderet bestyrelsesdelen. Her har uddannelsen fra Business Institute hjulpet mig med at træde et skridt tilbage og træffe mere strategiske valg.

 

Navigering i kaos og forandringer

Hos Business Institute lægger vi vægt på, at de studerende skal kunne navigere i kaos og forandringer – hvilket især er gældende i tiderne med Corona. Derfor spurgte vi John om, hvordan han formår at tilpasse sig de forandringer, vi især møder i dag. Hertil forklarer han, at der ligger en klar udfordring i, hvordan man leder 250 medarbejdere hjemmefra:

 

Det kræver tilpasning, og det gør det svært at vidensdele. Det er en anderledes hverdag, og vi savner at give hinanden hånden og holde et fysisk møde.

 

På trods af de omskiftelige tider, har John altid mestret evnen til at tilpasse sig forandringer, og på kun tre dage var han med til at få 250 hjemmearbejdsstationer op at køre. Her har Johns uddannelse i høj grad været med til at forfine hans redskaber.

Arbejd med ægte cases gennem undervisningen og se resultaterne i virkeligheden

Læs interview

Arbejd med ægte cases gennem undervisningen og se resultaterne i virkeligheden

Overvejer du MBA in Corporate Entrepreneurship? Lars Riising fortæller her om sin MBA uddannelse og hvordan den hjalp ham se nye perspektiver inden for sin egen ledergerning. 

 

Læs Lars’ historie her:

“Mit navn er Lars Francke Riisberg, og jeg er 53 år. Jeg arbejder i den globale virksomhed Aveva Danmark A/S, som har kontorer over hele verden og sit hovedsæde i Cambridge i England. Mit primære fokus er strategisk udvikling af Avevas produkter, herunder vurdering af hvorledes produkterne på bedste vis kan sælges verden over.”

 

Hvorfor læse MBA in Corporate Entrepreneurship?

“Normalt er jeg en traditionelt tænkende strategimand, der overvejer, hvordan vi kan gøre alt på en smartere måde. Derfor havde jeg til at begynde med, lagt mig fast på, at jeg skulle gå strategivejen; men da jeg læste om uddannelsen MBA in Corporate Entrepreneuship, vidste jeg, at jeg skulle tage en anden vej. Uddannelsen blev et specielt forløb for mig, da det ændrede min måde at tænke på i det daglige.

På uddannelsen arbejdede jeg i et team på tre personer, hvor vi skiftevis fokuserede på den enkeltes virksomhed. Modulopgaverne var meget praktiske og var derfor anvendelige i den virksomhed, vi havde fokus på, men også overførbar til de andre virksomheder. Personligt valgte jeg ikke at fokusere på den virksomhed, som jeg er ansat i, nemlig Aveva Danmark A/S. I stedet valgte jeg en virksomhed, som jeg er medejer af; Logimatic Solution.”

 

Uddannelsen har hjulpet mig til at fremføre en alternativ strategi for Logimatic Solution, som nu skal eksekveres i praksis. Det skete, da mit team  og jeg endte med at fremlægge vores speciale for Logimatic Solutions bestyrelse og gav dem hermed vores fremtidsanbefalinger. Dette har senere ført til fem-seks workshops over året sammen med dem.

 

Hvordan er Business Institute som sted? 

“Business Institute har en lille medarbejderstab samt dejlige og hyggelige lokaler, der emmer af fortiden. Dette bevirker, at man hurtigt lærer huset og dets personale at kende. Den hyggelige atmosfære hjælper til, at man hurtigt lærer sine medstuderende at kende. Jeg så altid frem til at skulle lære noget nyt sammen med mine medstuderende, samtidig med at jeg glædede mig til at opleve nye interessante foredragsholdere tale om spændende aktuelle emner.”

Lars Francke Riisberg udtaler; “Jeg syntes især, at det var interessant at finde ud af, hvor mange forskellige opgaver folk beskæftiger sig med. Vi har ofte en tendens til at leve i en osteklokke og tro, at alle i verden beskæftiger sig med det, vi selv beskæftiger os med. Hos Business Institute opdagede jeg, at der findes et utal af forskellige retninger indenfor ledelse.”

 

Hvorfor en uddannelse hos Business Institute? 

“Undervisningen ligger op til tanker om, hvorledes teori og metode kan relateres til de udfordringer, problemer og muligheder, man ser i sin virksomhed til dagligt. Man skal tage en uddannelse hos Business Institute, fordi opgaverne er helt målrettet ens egen virksomhed med en case, som man selv udarbejder. Dette gør opgaverne meget praktiske og håndgribelige.

Jeg synes, at det gav et frirum at komme hos Business Institute. Den måde uddannelsen var opbygget på, gav mig et afbræk fra den normale hverdag, hvor man fik lov til at tænke i andre rammer, med nye inputs fra personer, som tænker på en helt anden måde, end man selv gør.”

Lars Francke Riisbergs ambitioner er ikke blevet mindre efter hans uddannelse. Han er allerede i fire-fem bestyrelser, men ønsker i fremtiden at udføre mere bestyrelsesarbejdet. Derudover overvejer Lars at foretage et skift og bruge sin uddannelse i en mere ledende stilling. Som Lars siger: ”Jeg vil gerne sidde for enden af bordet”. 

Der hersker ingen tvivl om, at han kommer til at få glæde af sin uddannelse, og vi ønsker ham al held og lykke fremover!

Anne-Mette Bak Nielsen

Læs interview

Anne-Mette Bak Nielsen

Anne-Mette er praktiker. Sådan har det i hvert fald været siden hun blev uddannet maskiningeniør. Ingeniører kan godt lide, når der er et facit eller resultat, som er håndgribeligt eller målbart. Men nogle gange kommer praktisk begavelse til at stå alene, og hertil søger man teoretisk input og råd. Anne-Mette har læst en Top Governance for netop at få sat ord på de bagvedliggende processer samt styrket den berømte værktøjskasse.

 

Læs Anne-Mettes historie her:

Mit navn er Anne-Mette Bak Nielsen og jeg arbejder hos Væksthus Nordjylland, hvilket jeg har gjort de seneste tolv år. Jeg er uddannet maskiningeniør, og før jeg kom til Væksthus Nordjylland var jeg ti år i industrien, hvor jeg har siddet på stort set alle poster i små virksomheder. Jeg valgte at videreuddanne mig, da jeg synes, at jeg manglede noget teori til min praktiske viden. Min hverdag består i at sparre med små- og mellemstore virksomheder omkring, hvordan de bedst muligt udvikler deres virksomhed. Jeg har primært beskæftiget mig md teknologien, men jeg begynder mere og mere at få forretningsdelen med, hvilket også bidrog til relevansen af mere uddannelse.

 

Hvorfor Top Governance og Useful Education??

Forud starten på  bestyrelsesuddannelsen gik jeg og spekulerede i, om jeg skulle tage en Pre MBA (nu kaldet XBA) uddannelse. Jeg kom dog frem til, at den – uden det skal lyde negativt – virkede for praktisk orienteret. Jeg har masser praktisk erfaring, og det var egentlig ikke det jeg søgte. Jeg søgte i højere grad teori og indsigt i, hvorfor jeg gør som jeg gør. Jeg manglede konkrete værktøjer til at gøre den proces lettere og mere forståelig.

 

Ingeniøren i mig vil gerne have håndgribelige fakta, som kan måles i praksis, men det kommer ikke på samme måde som tidligere til at stå alene. Sammenspillet mellem den bløde og hårde side er blevet styrket. Derudover kan jeg fremhæve, at min værktøjskasse er blevet fyldt op med teoretiske redskaber, der understøtter mig i mit bestyrelsesarbejde.

 

Udover motivationen i forhold til teoretisk udbytte, gav bestyrelsesuddannelsen også mening for mig, idet jeg har siddet – og stadig sidder – med bestyrelsesarbejde. Derudover sidder jeg i et advisory board, og hertil passer værktøjerne og indholdet fra uddannelsen godt ind. Jeg ønskede, at blive klædt bedre på til selve bestyrelsesprocessen, da området er rigtigt spændende. I min hverdag hos Væksthuset drager jeg også nytte af værktøjerne, da hverdagen godt kan minde om et advisory board. Vi giver ikke råd som sådan, men vi stiller spørgsmål ved- og forsøger at hjælpe andre til bedst at udvikle deres virksomheder. Så hele kombinationen af mine interesser, praktiske arbejdsdag og indholdet på uddannelsen passede godt sammen. Jeg har taget meget med mig, som jeg kan bruge i mit praktiske arbejde.

For mig har hovedparten af uddannelsesindholdet været rigtig anvendelig i praksis. Der er selvfølgelig områder, som man helt naturligt er bedre til at forstå og se relevansen i, men overordnet har indholdet været rigtigt brugbart. Eksempelvis er området værdiansættelse noget, som jeg nok aldrig bliver ekspert i, men så er det jo heldigt, at andre både kan og vil netop det.

Jeg oplevede hurtigt at få nogle ”aha-oplevelser”, hvor jeg pludselig kunne sætte ord på, hvorfor vi gør bestemte ting på bestemte måder.

Jeg fik indsigt i den teoretiske baggrund for, hvorfor mange praktiske udfordringer og processer ser ud som de gør, og hvordan man kan forholde sig til dem. Da vi gik i gang med strategiarbejdet, herunder Business Model Canvas, fik jeg følelsen af virkelig praktisk anvendelighed. Den model har sat nogle ting på plads for mig.

Selve strategiprocessen – beskrivelsen af, hvordan en virksomhed ser ud lige nu, og hvordan flytter vi os derhen, hvor vi gerne vil – er blevet meget mere struktureret for mig. Jeg har arbejdet med KPI målinger og strategitræer tidligere, men jeg har fået det struktureret på en ny måde. Jeg er blevet mere procesorienteret end førhen, og det har givet mig meget. Jeg er uddannet ingeniør, og jeg vil sige, at med denne uddannelse er jeg blevet mere humanistisk i min tilgang.

Jeg har en del kollegaer, som har fået godt udbytte af at gå hos Business Institute, så jeg lyttede til dem og valgte bestyrelsesuddannelsen – og det valgt har jeg bestemt ikke fortrudt.

 

Hvordan er Business Institute som sted?

Jeg er blevet mere opmærksom på hvilke faktorer, der gør sig gældende i mit samarbejde med direktionen, og hvordan man risikerer at modarbejde hinanden på kryds og tværs. Underviserne er utroligt skarpe, både i teorierne og i forhold til den praktiske anvendelighed. Mange studerende er praktikere, og derfor er det vigtigt, at underviserne formår at gøre teorien forståelig og brugbar i virkeligheden – og det gør de.

 

Hvordan er Business Institute som sted?

Studieforløbet har været godt. Holdet havde en passende størrelse og vi kom godt ud af det med hinanden. Der var en god og fri tone på holdet, hvor alle kunne byde ind. Den ene gang om måneden med undervisning fungerede på en måde som et frirum, som man går og glæder sig til.

Uddannelsesstrukturen giver gode forudsætninger for at lære. En månedlig mødegang med mellemliggende opgaveskrivning og litteraturlæsning fungerer fint i praksis, hvor man får mulighed for at reflektere og sætte teorien i fokus. Tempoet og balancen mellem undervisning og arbejdslivet har været god, så jeg har haft mulighed for at lægge ny viden på løbende. Tempoet er rimelig konstant, så man nemt kan planlægge sig gennem eventuelle travle perioder. Presset er passende i forhold til, at de fleste også har et fuldtidsarbejde og familie derhjemme.

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

Hvis du vil have en uddannelse, som er fremtidssikret, som får dig til at reflektere, og som giver dig et godt sammenhold med dine medstuderende, skal du tage den hos Business Institute. Jeg har faktisk meget lyst til at tage en MBA uddannelse, men jeg har simpelthen ikke tiden til det. Desværre. Så skulle forløbet strækkes over fire år.

Anne-Mette Bak Nielsen er stadig praktiker, men Anne-Mette er praktiker med stor teoretisk indsigt. Sådan har det i hvert fald været siden hun blev færdig med bestyrelsesuddannelsen fra Business Institute. Med en ny, mere struktureret og tungere værktøjskasse end før arbejder Anne-Mette målrettet med udvikling af virksomheder – både som bestyrelsesmedlem og konsulent. Anne-Mette er, udover at være ingeniør, nu også blevet mere humanistisk, hvilket giver en bedre helhedsforståelse

Altid på jagt efter nye udfordringer

Læs interview

Altid på jagt efter nye udfordringer

Inden jeg startede på MBA studiet søgte jeg en ny teoretisk værktøjskasse som understøttede vores foranderlige forretningsgrundlag af digitalisering, globalisering og nye forretningsmodeller. Vi lever i en verden af dynamisk kompleksitet, hvor mange nye impulser accelererer hinanden som bølger, og skaber eksponentielle vækstmuligheder i et tempo og omfang, som vi aldrig har set tidligere.

Jeg ønskede at udnytte disse foranderlige erhvervsbetingelser i forhold til innovation og udviklingen af nye værdiskabende services for vores kunder, da jeg opleverede at eksisterende konkurrencefordele forsvandt i nye brancheglidninger og nye former for branchekonvergens.

For konstant at kunne være med forrest i konkurrencefeltet i vores dynamiske verden, tror jeg på, at vores medarbejderes nysgerrighed kontinuerlig skal stimuleres og udfordres med ny læring. En spændende rejse, som for mig blev kickstartet med en MBA uddannelse hos Business Institute.

 

Læs Lones historie her:

“Jeg hedder Lone Flohr. Jeg er 45 år gammel og startede 1. januar 2018 som CEO for Combitech Danmark. På nordisk plan er virksomheden en stor Enterprise virksomhed med 2.000 management konsulenter, født med et Security DNA i forsvars- og sikkerhedsvirksomheden Saab AB. I Danmark skal vi bygge virksomheden op fra scratch med afsæt i virksomhedens innovative læringskultur. En fantastisk spændende udfordring, hvor alle mine studietimer fra Business Institute kommer i spil og hvor forudsætningen for at lykkes med strategien er at alle medarbejdere integreres i innoveringen.”

 

Hvorfor MBA in Strategic Thinking og Useful Education?

“Min ambition med MBA uddannelsen i Strategic Thinking var at styrke mit fundament for, hvordan jeg som leder bedst muligt agerer i en foranderlig verden med et innovativt mind-set. Kigger jeg tilbage så har jeg i alle mine lederjob søgt en nyudvikling og optimering af det eksisterende, hvilket jeg i stor udstrækning har haft succes med, men ønskede at styrke min teoretisk værktøjskasse til løsning af mine praktiske udfordringer. Jeg gik således ind til uddannelsen med en lyst til at udfordre mig selv fagligt.”

Lone Flohr søgte derfor en udbyder af et MBA studie, som prioriterede de absolut nyeste og mest prominente teoretikere fremfor den mere klassiske litteratur, som hun tidligere havde stiftet bekendtskab med inden for innovation, strategiudvikling, organisationsudvikling og lederskab.

“Inden jeg startede studiet var det min oplevelse at Business Institute i større udstrækning end andre udbydere af MBA uddannelser satsede på den nyeste litteratur med et klart fokus på hvordan vi som ledere bedst mulig agerer i en ikke lineær forandringsproces.”

 

Uddannelsesforløbet er intenst, men fantastisk. Det har løbende udfordret mig i mit daglige lederskab til at tænke på nye måder samt perspektivere og reflektere på et højere niveau. Tidligere søgte jeg meget bekræftelse af mine ideer, hvor jeg i dag i lige så stor udstrækning søger afkræftelse eller prøver at identificere mine egne ”blindspots.

 

“Jeg har fået nogle meget værdifulde redskaber, som jeg løbende vender tilbage til, når vores strategiudvikling skal justeres eller nye services skal innoveres – lige så vel som den reflektoriske ballast som oparbejdes i løbet af studiet har løftet mine kompetencer i direktionen og bestyrelsen til et nyt og stærkere fundament.

Det er både spændende og udfordrende at læse en MBA in Strategic Thinking hos Business Institute. Læringsvolumen på de enkelte fagmoduler er stor, men miljøet og forløbet er skruet sådan sammen, at man føler sig tilpas og kan fokusere både på uddannelsen og jobbet – hvilket er vigtigt, da man med et lederjob har rigelig travlt i forvejen.

Personligt opdelte jeg hver fagmodul i 3 læringsspor. 14 dage før hver undervisningsmodul prioriterede jeg at fokusere på det forholdsvis stort læsepensum. Derefter fulgte to intense undervisningsdage hos Business Institute, hvor brikkerne i forhold til det samlede læsepensum begynder at falde på plads, efterfulgt af mit 3 læringsspor, som var en praktisk eksamensopgave med udgangspunkt i egen virksomhed. Det var ved afleveringsopgave at den virkelige læring skete for mig og teorien blev omsat til praktisk anvendelse. Ud fra mit perspektiv holder sloganet ”Useful Education”. Jeg har fået en uddannelse, som har skabt høj læring og som stadigvæk knap 2 år efter endt uddannelse kontinuerlig bruges i praksis i de mange ledelsesmæssige facetter af mit job.

Strukturen på Business Institute inkluderer gruppearbejde med fælles eksamensaflevering efter hvert undervisningsmodul. Jeg ved ikke om jeg var heldigere end gennemsnittet, men min gruppe bestod af 4 ufattelige dygtige studerende, hvilket var en stor gave til studiet.

Det var absolut ikke problemfrit at arbejde i gruppe med fem ledere, som alle var pressede, og arbejdede betydeligt mere end 37 timer om ugen ved siden af studierne. Når det er sagt, så var læringen og venskabet i denne gruppe uvurderligt for mig.”

Hvordan er Business Institute som sted?

“Hos Business Institute hersker der en stemning af professionalisme, åbenhed og hjertevarme. Som studerende er man selv med til at sætte barren på det niveau, man gerne vil udfordres på og presses af instituttets rektor og undervisere – hvilket tiltalte mig meget.”

Vi ønsker Lone Flohr, CEO hos Combitech Danmark, al held og lykke i fremtiden og håber, at hun vil søge lige så mange nye og spændende udfordringer!

“Vi kan forstyrre hinandens verdener.”

Læs interview

“Vi kan forstyrre hinandens verdener.”

Er det offentlige og private nødvendigvis modsætninger, der ikke kan lære og drage nytte af hinanden? Ikke ifølge Anette, som ser et stort potentiale i at tage inspiration fra den private sektor med videre til sin egen verden i det offentlige. 

Offentlig ledelse

Jeg tror på, at private og offentlige medarbejdere kan lære utroligt meget af hinanden, og dynamikken er jo det bedste ved sådan en blanding. Vi kan forstyrre hinandens verdener.

Anette Bäckström har i 23 år arbejdet på Aarhus Universitetshospital, hvoraf de sidste 8 år har været i stillingen som afdelingssygeplejerske på Skadestuen, der er en del af Akutafdelingen. Det er meget tydeligt, at Anette er en kvinde, der brænder for sit fag, og som tager sin rolle som leder alvorligt. Hun har dog ikke altid gået med ønsket om at blive leder – om end hun altid har fundet ledelse interessant. I stedet er passionen for ledelse opstået gennem oplevelser i erhvervslivet:

 

På et tidspunkt fik jeg en forfærdelig leder, der fik mig til at tænke, at det kunne jeg gøre bedre. Senere i livet blev jeg selv souschef; dette var i en periode, hvor fusioner i sundhedsvæsenet endnu var en relativ ukendt proces. Her fik jeg smag for ledelsens kaos og kvalitet.

 

Førstnævnte har ofte fået Anette til at reflektere over, hvad en god leder er, og hvordan det er muligt at blive dygtig til denne disciplin. Og sidstnævnte var for Anette en proces med ’learning by doing’, der ikke altid var lige sjovt. Det var i den proces, hun anerkendte, at hendes ledelsesmæssige værktøjskasse manglede indhold til at styrke sit lederskab. For 10 år siden ledte denne tanke Anette til at tage en diplom i ledelse. Det var en tid med små børn i huset og mange nye læringsprocesser i rollen som souschef. Det var på det tidspunkt i hendes liv det rette valg, men allerede for nogle år siden, begyndte hun igen at tænke, at en opdatering af teoretisk håndværk og erhvervelse af ny inspiration kunne være tiltrængt: 

 

De sygeplejersker, som jeg er leder for i dag, er alle bacheloruddannede, så jeg skal ikke hvile på de vidensmæssige laurbær. Og så trængte jeg til at blive luftet i nogle andre kredse end den hospitalsverden, jeg befinder mig i, i hverdagen.

 

Derfor besluttede Anette sig for at læse en MBA in Leadership Psychology frem for en Master i offentlig ledelse. Anette ser ofte kolleger og folk i den samme branche tage uddannelser tilrettelagt og møntet på ledelse i det offentlige. Men hun følte, at hun med en MBA ville opnå en helt anden og bredere sparring ved at dele studie med mennesker, der er ansat i det private eller i NGO’er. Krydsningen mellem private og offentlige ledere var også grunden til, at Anette endte med at ville læse MBA hos Business Institute, da samspillet mellem det offentlige og det private er fremhævet. Herudover var hun slet ikke i tvivl om valget af MBA retning, og derfor kan hun se frem til en specialisering i Leadership Psychology.

Efter sine to første undervisningsdage udtrykte Anette:

“Jeg er høj og jeg er flad. Høj på at blive en del af et forum, hvor man kan koble teori med praksis; det er jo et privilegie. Flad, fordi jeg stadig skal finde ud af, hvordan jeg finder balancen mellem studie, arbejde og tid derhjemme. Men jeg må finde og bruge de åndehuller, som der er.”

 

Implementerbare moduler

Efter det første modul i strategi kan Anette allerede mærke, at det kribler i fingrene for at komme på arbejde og begynde at bruge den nye viden i praksis. I den forbindelse udtrykker hun dog en udfordring i forhold til at bruge den nye viden i den offentlige situation:

”Jeg har et oversættelsesarbejde i at omsætte den nye viden, der omhandler succeskriterier og ‘grønne tal’ på bundlinjen, til det offentlige rum med politisk afsatte midler, der ikke skal skabe overskud.”

Når det så er sagt, udtrykker Anette en ro over Business Institutes uformelle atmosfære og sammenspillet mellem de nye studerende på hendes hold. Efter den første dag sagde hun:

“Første dag har givet store forventninger til resten af læringsrejsen.”

‘Integrative Thinking’ i et uniformeret job

Læs interview

‘Integrative Thinking’ i et uniformeret job

Jesper har en stor interesse for, hvordan ledelse fungerer i en civil kontekst og den brobygning og det potentiale, der ligger i en civil kontekst vs. militær ledelse. Ved interviewets tilblivelse var Jesper Operationsofficer ved 1. Brigade, men er siden blevet Stabschef ved 1. Artilleriafdeling i Oksbøl.

 

Læs Jespers historie her:

Jesper Lindholm startede som menig og derefter sergent ved den Kongelige Livgarde, hvor han var i ca. 4 år. Herefter kom han på Hærens Officer skole i 3 år og har siden da arbejdet sig op gennem systemet til den stilling, som han i dag besidder. I dag er Jesper Officer, hvilket har været en fast position i hele 11 år og 7 måneder. Nuværende job er Operationsofficer ved 1. Brigade.

“En MBA hos BI har forstærket mit ‘begrebsapparat’ set i forhold til den ledelsesmæssige kontekst. Ved hjælp af disse begreber har jeg formået at tænke tankerne ud i hverdagen som officer. Det var både uddannelsens løsningstænkning indenfor lederudvikling, herunder omhandlende både resultater og relationer, som tiltalte mig.”

Hvorfor MBA in Leadership Psychology?

“Jeg undrede mig over, hvordan ledelse fungerer i en civil kontekst i forhold til der, hvor jeg arbejder. Derfor var det interessant, for mig, at udforske hvad en MBA hos Business Institute indebar. Lige præcis en MBA in Leadership Psychology tiltalte mig, da jeg havde brug for at tænke løsninger inden for lederudvikling som officer, set i forhold til både resultater og relationer. Havde der derimod ”kun” været den strategiske linje ville denne MBA uddannelse ikke være henvendt til mig, da jeg ikke sidder som direktør i en organisation og skal finde strategiske løsninger, men derimod løsninger sammen med mennesker.”

 

En MBA hos Business Institute har forstærket mit ”begrebsapparat” set i forhold til den ledelsesmæssige kontekst. Ved hjælp af disse begreber har jeg formået at tænke tankerne ud i hverdagen som officer.

 

Hvorfor Business Institute som sted?

“Stedet har mange gode kvaliteter. Undervisningsformen har fungeret særligt godt for mig, og jeg har derfor ikke haft problemer med at få tiden tilrettelagt i forbindelse med studiet. Selve tilgængeligheden og de gode anbefalinger fra andre skabte troværdighed om Business Institute.

Modulerne og de forskellige temaer, der arbejdes med, er styrker som Business Institute er særligt gode til at få formidlet, og emnerne tilknyttet min MBA var både relevante og lærerige.”

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

“Modulerne gav mig meget i forhold til det at have et teoretisk ståsted – man ved hvad man taler om. Specielt to moduler var særligt givende. ‘Ledelse gennem paradokser’ og ‘Integrative Thinking’. Her var der fokus på både relationer mellem menneskene i en organisation, men samtidig også det resultatorienterede. At tænke to yderpunkter ind i en organisation, for derefter at lave en kombination af disse, som skaber noget endnu bedre var også med til at inspirere mig. Til daglig i operations – og øvelsesplanlægningen kunne vi blandt andet inddrage modeller og tanker fra disse moduler, hvilket har skabt overblik og indsigt – nærmere bestemt et ‘teoretisk ståsted’.

Diversiteten på holdene er guld værd. Kombinationen af forskellige mennesker fra flere steder i erhvervslivet, både det private og offentlige, skaber værdi for alle parter, når det handler om at udvikle sig og skabe ny viden i samarbejde med andre.”

Fremtidsperspektiverne for Jesper Lindholm er at anvende MBA’en aktivt i ledelses- og planlægnings øjemed. Jesper er blandt andet med MBA’en i hånden optaget på generalstabsuddannelsen, hvor fokus er operationer; hærens kerneopgave. Da Jesper har en master hos Business Institute, er den at sidestille med en militærmaster, og der kræves blot enkelte modul som supplement. Derved anerkendes en master hos Business Institute også i forsvaret. På denne måde har Jesper allerede klædt sig godt på til de nye udfordringer, der venter ham samt sikret sig en masse nyttig viden, som kan bruges i det videre karriereforløb.

En uddannelse hos Business Institute har med andre ord været med til at åbne nogle døre for Jesper og vi ønsker ham al held og lykke i fremtiden!