lone-hauritz-interview

Sygeplejerske og jernstøberier – kan de lære af hinanden?

Offentlige institutioner og Universitetshospitaler kan være en tung dreng at danse med; men Lone tog udfordringen op da hun skrev sit speciale om større agilitet hos Aarhus Universitetshospital

 

Livslang læring er et must – og det bliver mere og mere aktuelt

At tage en MBA uddannelse ved siden af sit job er hårdt arbejde, og man kommer ikke sovende til det. Men det er en af de bedste ting, jeg har gjort for mig selv i mit ledelsesliv, og var det hele værd. 

Hvilken vej Lone Hauritz skulle vælge at supplere sin erhvervserfaring med var ikke svær: “MBA specialets mål var at øge læringsværdien til brug for det fremtidige ledelsesarbejde samt inddrage udvalgte ledere på AUH i processen. Det var intentionen, at specialet kunne bruges til at inspirerer til det videre ledelsearbejde i organisationen. Den teoretiske tilgang gav et værdifuldt ståsted til at styrke refleksionen, erkendelserne og løsningen af de ledelsesmæssige udfordringer”.

Lone har altid været drevet af at uddanne sig for kontinuerligt at kunne dygtiggøre sig i et krævende lederjob med konstante omstillinger, ændrede mål, mindre økonomisk råderum og øgede krav om effektivitet. Dette kræver mange ting, men bl.a. innovation, agilitet og viden samt evner til at håndterer paradokserne er nogle af dem. Drivkraften til at tage endnu en lederuddannelse, som supplement til sin erhvervserfaring, lå derfor ikke fjern.

Lone er meget optaget af ”Hvordan ledere i henholdsvis den offentlige – og private sektor kan lære, vidensdele og inspirere hinanden?” Derfor valgte Lone at tage en MBA in Leadership Psychology hos Business Institute.  

Modulerne fangede mig hurtigt, og hver gang vi havde haft et modul, var der en stejl læringskurve, da denne viden kunne omsættes i mit daglige arbejde.

 

Vi arbejdede på MBA uddannelsen i teams, hvor vi skrev eksamensopgaver om hinandens virksomheder. Det at arbejde i teams havde stor betydning for motivationen, vidensdeling og mulighed for sparring undervejs. Dette gjorde særligt uddannelsen til en meget stor fornøjelse og læringsværdien høj

 

Efter at have fået et teoretisk ståsted og værktøjskassen var fyldt godt op, skulle der afslutningsvis skrives MBA speciale. Lone var ikke i tvivl om, at specialet om AUH skulle skrives sammen med et af teammedlemmerne fra det private, som Lone havde fulgtes med under hele uddannelsen. “Jeg ville gerne arbejde sammen med Peter Frost Jepsen, der er CCO hos Vald. Birn, der er et af Nordeuropas største jernstøberier, og han sagde heldigvis JA.  Overskriften på specialet lød: ”Paradigmeskifte – Aarhus Universitetshospital på vej mod større agilitet”.

Lone Hauritz og hendes medstuderende lagde en strategi for opgaven, og de gik i gang med at lave analyser, interviews og test på 3 ledelsesniveauer, hvor datagrundlaget sammen med teorierne skabte den nødvendige validitet til, at denne kunne bruges på AUH efterfølgende. Hospitalets ledelse, og 14 afdelingsledelser, på samme niveau som Lone, blev interviewet. Her var fokus at analysere paratheden til at håndtere de udfordringer AUH stod over for samt i hvilken grad, der var den nødvendige agilitet.

 

Implementering af specialet

Specialets indhold havde stor interesse fra hospitalsledelsens side, hvor specialet blev fremlagt og drøftet. I dag er der en ny hospitalsledelse, men strategien og måden at lede organisationen på læner sig på mange områder op af de anbefalinger, vi fremlagde i specialet.

Specialet blev læst på AUH, men det var ikke det eneste sted. Direktøren hos Vald. Birn læste også specialet. “Vi havde i teamet, undervejs i uddannelsen, kunnet konkludere i samtlige af de opgaver, vi skrev sammen, at de ledelsesmæssige udfordringer – vi som ledere i den offentlige og private sektor har, og de ledelsesmæssige redskaber, der kan bruges som løsningsmodel, er de samme”. 

Blot er der i den offentlige sektor en ekstra dimension – nemlig den politiske.

 

Læs om Lones uddannelse ved at klikke her