Benny Reffeldt Otte

Virksomhed: Kalaallit Nunaanni Brugseni KNB
Stilling: Marketing- og kommunikationschef
Uddannelse: MBA Arctic

I seks år har Benny Reffeldt Otte arbejdet som marketing- og kommunikationschef hos Kalaallit Nunaanni Brugseni KNB – det, vi alle bare kender som Brugseni. I januar 2022 vil Benny – hvis alt går efter planen – stå med et MBA-bevis i hånden. Til den tid er der løbet meget faglig viden under broen, men han vil altid kunne tænke tilbage på, hvorfor han valgte at indskrive sig på en lederuddannelse:

Jeg manglede først og fremmest nogle teoretiske værktøjer og en mere professionel tilgang til mit arbejde. Derudover ønskede jeg at blive klogere på ledelse og blive en del af et fællesskab omkring netop dette.

Det er en bevæggrund, vi ofte støder på her hos Business Institute. Man ved, hvor man vil hen med sin karriere, men man mangler de redskaber, der skal bringe en derhen. Der er i det hele taget mange overvejelser forbundet med det at læse en MBA, hvorfor vi ligeledes oplever, at mange studerende længe overvejer, om de bør starte, før de rent faktisk mærker konvolutten og sender ansøgningen ud ad døren. Det var også tilfældet for Benny.

 

En af de allerstørste bevæggrunde for Benny var dog, at uddannelsen var lokalt forankret; at den er tilpasset den grønlandske kontekst. ”Det er den grønlandske vinkling, der er afgørende. Forholdene er alt andet lige anderledes i Grønland. Det betyder også, at det at bedrive ledelse er anderledes”, fortæller han.

 

Når Benny kigger tilbage på sit hidtidige forløb, så mener han, at studiet allerede har bragt meget godt med sig:

Det har været en vellykket rejse, og uddannelsen har udviklet mig som leder i hele vores strategiske proces og måden hvorpå vi arbejder sammen i min daglige ledergruppe. Der bliver arbejdet konkret med tingene og de bliver undersøgt, planlagt og drøftet grundigt.

Benny har med Brugseni oplevet en markant vækst den seneste tid, og netop i denne proces har han praktiseret sin uddannelse:

Det geniale er, at uddannelsen kan bruges i det daglige arbejde. Jeg står i øjeblikket og skal have implementeret en HR-strategi, og der lægger CBA-opgaven (opgave, vores studerende udarbejder i løbet af MBA’en, red.) jo lige til højrebenet.

For Benny har det hidtil været en spændende og lærerig rejse, der har givet stof til eftertanke og brugbare værktøjer til at tage sine arbejdsopgaver til helt nye højder. Vi håber, han fortsat kommer til at nyde rejsen og ønsker ham held og lykke i fremtiden.

Interesseret i en MBA?

Hent MBA Arctic-brochure her

MBA Arctic – et Grønland i udvikling

Siden 2017 har Business Institute udbudt MBA-uddannelser i Grønland, der stiller skarpt på lige netop de udfordringer, det grønlandske erhvervsliv står overfor. Grønland er i en transitionsfase, hvor både det offentlige og det private erhvervsliv er i rivende udvikling, hvorfor det som leder kræver sit at holde tungen lige i munden, når der skal navigeres i ukendte farvande.

Det er med udfordringer som urbanisering og indlandske strukturændringer, at MBA Arctic sætter kursen for, hvordan man bedst muligt når i sikker havn gennem ens lederskab. Det er med sigte mod fremtiden, at vi uddanner grønlandske ledere til at handle i nuet. Er du interesseret i at læse om vores koncept, holdninger og principper, så hent vores brochure her på siden.

Hent brochure

Registrering

Udfyld skemaet for at få adgang til dokumenterne

Jeg ønskede at udvikle mig både på det ledelsesmæssige og det personlighedsmæssige plan [...] og når jeg kigger tilbage, så har jeg fået præcis, hvad jeg kom efter
Det har været en vellykket rejse, og uddannelsen har udviklet mig som leder [...] Det geniale er, at uddannelsen kan bruges i det daglige arbejde