johnny-iversen-interview

De rette prioriteter, er nøglen til en succesfuld MBA uddannelse

En MBA uddannelse kræver meget tid og energi – men den giver mindst lige så meget i den anden ende. Johnny måtte prioritere i sin hverdag, men det har hjulpet ham med at vurdere hvad der er mest vigtigt for hans egen ledergerning.

 

Læs Johnnys historie her: 

I sommeren 2016 modtager Johnny Iversen sit eksamensbevis for en MBA in Strategic Thinking. En glædens dag, som stadig står klar for den nuværende divisionsdirektør hos EG A/S – en succesfuld software-virksomhed, der udvikler og leverer branchespecifik software til offentlige og private kunder i hele Skandinavien. Her har han i snart tre år været en del af topledelsen i EG og har ansvaret for mere end 400 medarbejdere. Ja, ansvaret virker stort, men falder i god jord hos Johnny, som efterhånden har mere end 20 års erfaring i IT-branchen.

Men det knowhow har altid været suppleret med et fagligt fundament. Lige fra datanom i IT strategi til HD i organisation og ledelse, og senest en MBA i strategi. “Én af årsagerne til at jeg startede på MBA uddannelsen i 2014 var, at jeg manglede en mere dybdegående tilgang til strategi, ledelse og organisationsudvikling. På daværende tidspunkt savnede jeg nogle fremgangsmåder, modeller og specifik viden til, hvordan jeg kunne løse de udfordringer, jeg stod overfor”, fortæller Johnny. 

“Jeg forsøgte derfor at indordne og tilpasse mit job med undervisningen. Det betød, at når jeg skrev afsluttende modulopgaver, kunne jeg koble faget til min igangværende situation på jobbet.”

 

Tid til det hele

For Johnny var én af de konkrete udfordringer blandt andet fusionen af tre organisationer, en dansk, norsk og svensk, til én samlet organisation med dertilhørende strategi- og produktudvikling. “Det var en enorm krævende proces, men jeg kunne se, at mange af mine arbejdsopgaver kunne kombineres med MBA studiet. Jeg forsøgte derfor at indordne og tilpasse mit job med undervisningen. Det betød, at når jeg skrev afsluttende modulopgaver, kunne jeg koble faget til min igangværende situation på jobbet. Når man arbejder så praksisnært med ens opgaver, så bliver det lettere at få tid til at gennemføre MBA studiet, fortæller Johnny, men han understreger også, at en MBA uddannelse kræver en dedikeret indsats. 

“Der er ingen tvivl om, at man bliver sat på prøve, når man læser en MBA. Det kræver, at man lægger tiden og energien, der skal til, og samtidig prioriterer ens tid meget nøje. Men kombinationen af undervisning, modulopgaver og ens problemstillinger på jobbet gør hele MBA’en meget nemmere, da man konstant kan teste og implementere idéer og samtidig sparre med de andre MBA studerende, der kommer fra andre brancher”, fortæller Johnny: “Det bidrager alt sammen til et konstant flow af nye tanker, vinkler og refleksioner gennem forløbet.”

Gennem sin karriere har Johnny altid haft en profil med fokus på forandringsledelse, strategi og opkøb i kapitalfondsejede virksomheder, men MBA’en gav ham adgang til at påtage sig lederrollen på det højeste organisationsniveau. I dag er det med et reflekterende sind, at han ser tilbage på sin udvikling under uddannelsen. “Jeg er blevet stærkere til at eksekvere og implementere strategi, men jeg er også blevet bedre til at håndtere uforudsigelige problemstillinger”, fortæller Johnny og tilføjer, at uddannelsen har udvidet hans horisont i forhold til hvordan opgaver og udfordringer anskues.

 

I dag er jeg meget mere objektiv og forsøger at løse problemstillinger ud fra et virksomhedsperspektiv frem for blot et afdelingsperspektiv. Det nytter ikke noget, at din afdeling er en succes, hvis de øvrige afdelinger fejler. Man må se virksomheden som en helhed med dens enkelte afdelinger, ledere og medarbejdere, og altid forholde sig objektivt til problemstillinger.

 

MBA’en har ikke blot udviklet Johnnys professionelle tilgang til ledelse og strategi. Han føler også, at uddannelsen har ændret ham rent menneskeligt. “Jeg må sige, at jeg er blevet meget bedre til at prioritere og fokusere. Når man kombinerer et tidskrævende job med et tidskrævende MBA studie, bliver man tvunget til at prioritere sine valg i hverdagen. Man lærer hurtigt at identificere dét, som betyder mest for en selv. Der er hele tiden tilvalg og fravalg, som man aktivt skal forholde sig til.” 

Udover at have effektiviseret sin tidsstyring fortæller Johnny afslutteligt, at han i dag er mere opmærksom på sine egne styrker og svagheder. “Jeg er bedre til at videreudvikle mine styrker og ligeledes bedre til at teame op med kollegaer, som kan komplementere med deres styrker. Jeg løfter ikke min organisation på 400 medarbejdere alene, det gøres i et team. Det kan kun lade sig gøre, hvis man har det rette ledelsesteam, hvor man hver især kan komplementere hinandens kompetencer.”