jacob-lindholm-interviews

Fra psykiater til ledelsescoach

Fra psykiater til ledelsescoach

Hos Business Institute ønsker vi at fortælle vores studerendes historier. Det gør vi, fordi det giver et indblik i, hvad uddannelse betyder for dem i deres dagligdag, og hvordan det bidrager til at finde nye løsninger på de udfordringer, som de møder i deres egne jobfunktioner. Hvis du søger svar på, hvordan MBA Arctic kan bidrage til dit lederskab, kan dette interview med Jacob Lindholm forhåbentligt hjælpe dig på vej.

Jacob er oprindeligt uddannet psykiater og har tidligere været leder i sundhedsvæsenet i Nuuk og i Danmark. De sidste knap fem år har han arbejdet i egen konsulentvirksomhed med blandt andet ledelses- og organisationsudvikling og facilitering af forandringsprocesser. Her oplevede han, at hans opgaver primært drejede sig om at rådgive organisationer i akut krise, hvor skaden allerede var sket. Dette fandt han utilfredsstillende. Samtidig kunne han se, at han selv havde behov for at styrke sine kompetencer, så han ikke kun skulle trække på sin egen ledererfaring og viden om mennesker og grupper som psykiater.

Essentielt for Jacobs valg af uddannelse var, at hans MBA-grad skulle afspejle den hverdag og arbejdskontekst, han opererer i. Derfor var MBA Arctic det åbenlyse valg for ham med sit afsæt i den grønlandske kontekst:

Dét at skulle tage turen til Danmark, hver gang jeg skal have undervisning, vil gøre det uoverkommeligt. Det betyder meget at læse med nogen fra samme lokalmiljø. Det centraliserer snakken, da vi ikke behøver at forklare den grønlandske kontekst

Da Jacob startede på MBA Arctic hos Business Institute søgte han viden på ekspertniveau om strategi, organisationer og forandringsprocesser. Han ønskede at føle sig sikker på, at han var kvalificeret til at hjælpe kunder inden for alle brancher og på alle niveauer i de største organisationer. Han ønskede en generel lederuddannelse, så han både kunne rådgive ledere i det offentlige og i det private erhvervsliv.

Ligeledes, var det vigtigt for ham, at uddannelsen skulle være praktisk-orienteret, og at han kunne tage sin nye viden direkte med sig ind i sin egen virksomhed og benytte de nye værktøjer i forhold til de udfordringer, han oplever i sin hverdag. Da han allerede havde taget én lang akademisk uddannelse, vægtede det højt hos ham, at udbyttet af MBA-uddannelsen ikke først ville vise sig efter en årerække, men med det samme.

Da vi taler med Jacob, fremhæver han især den ’linse’, de studerende lærer at se et problem gennem, som et yderst nyttigt værktøj. Hertil fortæller han:

Det er en linse, som sætter tingene i perspektiv og lærer os at se ting, vi ellers ikke ser. Og det er især denne metode, jeg kan bruge i mit daglige arbejde. Her hjælper jeg nemlig mennesker med at se de ting, de ikke selv ser, men som de har mulighed for at se ved hjælp af de modeller eller metaforer, vi lærer om på uddannelsen

Jacob fortæller, at uddannelsen har været medvirkende til, at halvdelen af hans kundegruppe samt den type af arbejdsopgaver, han før havde, nu er skiftet ud. Især mener han, at strategimodulet på uddannelsen har været nyttig i forhold til at give ham et nyt syn på hvilke forretningsmuligheder, der kunne skabe værdi i hans egen og kundernes virksomheder.

Jacob fortæller ydermere, at MBA-uddannelsen også har medført en personlig udvikling:

MBA Arctic har presset mig ud af min comfortzone og sat en udvikling i gang. En udvikling, jeg ikke selv havde taget skridtet til, hvis det ikke havde været for uddannelsen

Denne personlige udvikling har blandt andet medført, at Jacob nu identificerer sig mere med sin konsulentfunktion end sin ellers dybt rodfæstede psykiaterrolle. Han har fået større sikkerhed, når han sammen med sine kunder skal analysere deres aktuelle situation og en langt større palet af handlemuligheder til at skabe resultater.

Jacob mangler nu blot at skrive sit speciale og kan om et halvt år se frem til en festdag, hvor han med sine medstuderende får MBA-hatten på. Hos Business Institute ser vi frem til fortsat at følge Jacobs udvikling.