mette-kjul-pedersen-interview

Mette fik inspiration fra alle omkring sig

Mette elsker udfordringer, for udfordringer flytter mennesker. Står man på tæer og strækker sig, kan man nå noget nyt fra øverste hylde. Stræben efter nyt er ambitiøst, og det kendetegner vel meget godt en person med to store ansvarsområder på sine skuldre. Mette er resultatorienteret – og heldigvis er verden fyldt med udfordringer, som kræver resultater, og ligger de ikke lige for kan man altid stille sig på tæer og række ud efter dem.

 

Læs Mettes historie her:

“Jeg hedder Mette Kjul Pedersen, 44 år og jeg arbejder på Nordjyske Medier. Virksomheden har været min arbejdsplads gennem snart 20 år, og jeg har besiddet flere forskellige roller. De sidste ni år har jeg arbejdet som distributions- og projektchef, hvor logistikken i forhold til levering af produkter samt udvikling af systemer og forretningen generelt har fyldt det meste af hverdagen. For et halvt års tid siden tiltrådte jeg derudover stillingen som innovationschef. Min dagligdag er derfor todelt, hvor rollen som henholdsvis distributionschef og innovationschef fylder hver sin halvdel. Jeg har læst MBA in Strategic Thinking hos Business Institute, og det har hjulpet mig til at anskue, reflektere og forstå dagligdagens udfordringer på en ny måde end tidligere, og det er jeg glad for.”

 

Hvorfor MBA in Strategic Thinking og Useful Education?

Mette Kjul Pedersen har ambitioner og har altid været glad for udfordringer. Derfor har dét at tage en MBA uddannelse været et naturligt skridt i hendes karriere: “Det var vigtigt for mig, at når man bruger så mange kræfter på noget – som at tage en MBA – at man får noget igen, som kan bruges bredt i praksis. Jeg var forud for min beslutning om at læse hos Business Institute rundt og forhøre mig hos flere andre MBA udbydere. Jeg endte dog med at vælge Business Institute af flere årsager; dels var det praktisk nemt for mig, at det ligger i Aalborg, og samtidig virkede fagudbuddet mere up-to-date.

I synes mere opdaterede på fagligt indhold, end det jeg så andre steder. Jeg fik en fornemmelse af, at de var længere fremme med det nyeste, og det tiltalte mig. Ser jeg tilbage, så har det været givende at få ny viden, som har gjort det muligt at adressere udfordringer på en ny måde.

Jeg var meget i tvivl om, hvilken uddannelsesretning jeg skulle vælge. Business Institute tilbyder tre rigtigt spændende og relevante MBA retninger, og valget var bestemt ikke nemt. Jeg endte med at vælge strategiretningen, da jeg tænkte, at denne retning ville bære mig længst og udgøre et solidt fagligt fundament. Der var både elementer af innovationsledelse og forretningsudvikling på strategiretningen, og det passede godt ind i min hverdag og til mine interesser.

Der har været både sværere og lettere opgaver, men de har alle bidraget til læring. Det har været hårdt i perioder, men man kommer ud på den anden side. Det har fungeret godt at arbejde i forskellige teams, og de forskellige opgaver har givet anledning til, at de involverede studerende har kunnet bringe sig selv i spil på flere forskellige måder med anderledes input, end det man selv sidder med. Der har været opgaver, hvor en studerende har siddet med noget faglig viden, som gjorde, at han vidste en hel masse, og hvor vi andre har kunnet byde ind med nogle nye betragtninger og perspektiver.”

 

Man lærer ikke kun fra underviseren, man lærer også af- og fra hinanden på tværs af grupperne. Det er min klare opfattelse, at opgaveløsningen bliver meget bedre af, at man arbejder sammen med andre om det. De mange forskellige input giver meget.

 

“Jeg har kunnet tage uddannelsen i anvendelse fra dag ét. Strukturen med at læse op til et modul, få undervisning og slutte af med en opgave er rigtigt god. Opgaveskrivningen tager netop udgangspunkt i ens egen virksomhed, en fra gruppens, eller flere virksomheder i samme opgave. Her får man mulighed for at sætte indholdet fra undervisningen i den rette kontekst. Man får lov at prøve teorien i praksis med det samme, og det har givet en masse sunde indspark til min praktiske hverdag.”

 

Hvordan er Business Institute som sted?

“Stemningen og atmosfæren hos Business Institute kan jeg bedst beskrive med tre ord; uformel, varm og hyggelig. Man føler sig rigtigt godt tilpas fra første gang man sætter sine ben i huset. Det er hyggeligt at være der, og man bliver sørget godt for. Alle er søde og hjælpsomme, og det har været dejligt at komme der. Det er nogle dejlige lokaler at komme i.

Det er gode undervisere, som er tilknyttet fakultetet, og hver undervisning har været spændende og sjov. Jeg har indtryk af, at der bliver reageret hurtigt på den feedback, som vi studerende løbende kommer med, hvilket er godt. Der bliver løbende forventningsafstemt og det bidrager til helhedsindtrykket. Der har gennem hele undervisningsforløbet været en tilskyndelse til refleksion over egen praksis, og det er herigennem, at den største læring opstår.”

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

“Jeg har ikke læst en MBA uddannelse andre steder, så jeg kan ikke udtale mig om de andre institutioner. Men man skal læse en uddannelse hos Business Institute, hvis man gerne vil være med på det nyeste. Det er min klare fornemmelse, at vi er helt derude, hvor den nyeste tænkning stadig kun er i sit spæde stadie.

De teorier og tanker, som er centrale hos Business Institute er det absolut nyeste, og det er bestemt ikke en skidt ting. Virkeligheden i dag er bare en anden end den var for ti-tyve år siden, alting forandrer sig med større hastighed, og derfor skal vi også kunne lede vores virksomheder på en anden måde.”

Mette Kjul Pedersens trang til udfordringer og ny læring er ikke blevet mindre efter en uddannelse hos Business Institute. Hun taler allerede om en MBA2 in Corporate Entrepreneurship som noget, der vil passe fint til hendes rolle som innovationschef. Hvis dette en dag bliver aktuelt vil vi glæde os til at se hende igen. For nu vil Mette bruge hendes tilegnede faglige egenskaber til at skabe endnu flere resultater hos Nordjyske Medier, og vi ønsker hende al held og lykke i fremtiden.