michael-lund-interview

Stål og store ambitioner

Som 44-årig står Michael i dag med to MBA uddannelser, en bestyrelsesuddannelse og mange års erfaring som leder på arbejdsmarkedet. En bemærkelsesværdig indstilling og professionalisme. Motivationen bag det flotte CV har over tiden skiftet karakter og form. Hos Business Institute er vi stolte af, at Michael trods skiftende motivation trofast har benyttet sig af vores uddannelser til at styrke sin profil og viden.

 

Læs Michaels historie her:

Jeg hedder Michael Lund, og jeg er 44 år gammel samt direktør i Damstahl A/S. Før tiltrædelse af denne stilling sad jeg som direktør for stål og metaller i Sanistål A/S, og før det Group Sales Director i Dacapo Stainless. Tidligere har jeg gennem en 4-årig periode været medejer af en konsulentvirksomhed og haft en række bestyrelsesposter. Kernen i mit lederskab stammer dog fra mange års virke inden for grossistvirksomheder i stålbranchen. Jeg har altid haft den indstilling, som hedder ”at lære er at leve”, og derfor har jeg siddeløbende med min praktiske karriere uddannet mig. Den første MBA, jeg læste, MBA in Strategic Thinking, var motiveret af drømme og ambitioner om at løfte min karriere til nye højder. Siden da læste jeg en Top Governance uddannelse, da jeg sad i en stilling, hvor jeg og mine chefkollegaer ønskede at blive klogere på det spændingsfelt, som kan opstå mellem bestyrelse og direktion. Senest læste jeg en MBA uddannelse i Leadership Psychology grundet en lyst til læring kombineret med nysgerrighed.

Hvorfor MBA in Leadership Psychology og Useful Education?

Min seneste MBA uddannelse i Leadership Psychology var som sagt motiveret af en lyst til læring. Som tidligere nævnt har både ambitioner, drømme og konkrete problemstillinger været motivation for mig til at tage en uddannelse hos Business Institute, men den seneste var egentlig mest et spørgsmål om læring og fagligt input.

 

For mig handlede uddannelseforløbet ikke om at få endnu et eksamensbevis – det handlede om at blive inspireret og klogere på nye områder. Jeg vil beskrive undervisningsformen som genial. En central ting ved MBA’en har været, at jeg har kunnet identificere mig selv med de cases, som anvendes i undervisningen.

 

Jeg vil beskrive undervisningsformen som værende mere dialog end forelæsning, hvilket passede mig rigtigt godt. Jeg mener, at der opstår mere læring gennem interaktionen mellem de studerende og underviser end gennem en firkantet forelæsning. Som studerende på Business Institute er man fælles om at skabe læringen og værdien for hinanden.

Michael Lund ser uddannelsesforløbet hos Business Institute som et forløb bestående af tre trin; før-under-efter. Først forbereder man sig til de to dages undervisning gennem litteraturlæsning, så kommer man til undervisningsdagene og får andres input, og slutteligt runder man forløbet af med en skriftlig opgave, hvor stoffet kommer ind under huden. “Det gav mig et godt overblik, da hvert emne blev gjort færdigt inden påbegyndelse af noget nyt. Man får som sagt mulighed for at få stoffet ind under huden. Opgaveskrivningen gør teorien forståelig i et praktisk perspektiv, og derigennem kan man konkret anvende indholdet af uddannelsen i sin egen organisation på et tidligt tidspunkt”.

En af de helt centrale kompetencer, jeg har fået – både på et personligt og ledelsesmæssigt plan – er evnen til at prioritere. Jeg har lært at turde vende ryggen til noget, som er mindre vigtigt.

Derudover er jeg blevet mere reflekterende i min hverdag, og jeg har fået en større tiltro til at følge min mavefornemmelse, når det en gang i mellem går stærkt. Rent ledelsesmæssigt har uddannelserne været en løftestang til mit daglige arbejde hos Damstahl A/S. Teoretisk er jeg blevet velinformeret. Jeg har meget erfaring og teoretisk ballast at trække på, og derfor tør jeg i højere grad gå med min intuition.

Hvordan er Business Institute som sted?

Atmosfæren er i min optik intet mindre end fantastisk, og kan vel bedst beskrives som en kombination mellem noget højtideligt og afslappet. Højtideligheden skal forstås idet, at der er højt til loftet – også læringsmæssigt, da undervisningen ikke er stoppet ned i nogle dødsyge rammer. Det afslappede kommer både fra de studerende, men også fra underviserne og menneskerne i huset generelt. Miljøet er helt centralt for oplevelsen, og det bliver ikke bedre.

 

Som uddannelsessted er Business Institute i mine ord intet mindre end genial. Lige fra uddannelsesstrukturen, forløbet, atmosfæren i huset, underviserne osv. Der hviler en atmosfære, som kan være svær at beskrive selv efter tre uddannelsesforløb.

 

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

Du skal tage en uddannelse hos Business Institute grundet relevans og nærvær. Gennem mit uddannelsesforløb hos Business Institute er jeg modnet, og mine holdninger er blevet flyttet. Jeg er blevet skarpere på nogle helt fundamentale ting såsom: hvordan angriber jeg en kompleks problemstilling, hvordan analyserer jeg den og hvordan præsenterer jeg den. Sammenspillet mellem disse er blevet styrket gennem min tid hos Business Institute, og det er faktisk rigtig vigtigt. Det er simpelthen ikke nok kun at kunne analysere, hvis du ikke kan præsentere og adressere problemet. Jeg er på den måde fået en større helhedsforståelse for hele problemløsningsprocessen.

Særligt den sidste uddannelse i Leadership Psychology satte for mig et stort spørgsmålstegn ved den hardcore strategiske tankegang, som siger, at der kun er én rigtig vej eller fremgangsmåde. Ledelsesfeltet bliver til stadighed præget mere og mere af paradokstænkning, og her har Leadership Psychology givet et rigtig godt input. Som sådan er jeg blevet bedre til at bevæge mig i det spændingsfelt, der opstår, når man accepterer, at der ikke nødvendigvis kun er én mulig løsning på en problemstilling.

Michael Lund vil, på trods af mange år på skolebænken, ikke udelukke, at han vil vende tilbage og uddanne sig yderligere i fremtiden. Det næste stykke tid skal dog gå med vedligeholdelse af det netværk, som han blev en del af gennem sin seneste MBA uddannelse. Michael føler, at netværket fortjener at blive respekteret og holdt ved lige, og derfor vil han i den kommende fremtid dedikere mere tid til netop dette. Vi ønsker Michael al held og lykke i fremtiden!