jesper-lindholm-interviews

‘Integrative Thinking’ i et uniformeret job

Jesper har en stor interesse for, hvordan ledelse fungerer i en civil kontekst og den brobygning og det potentiale, der ligger i en civil kontekst vs. militær ledelse. Ved interviewets tilblivelse var Jesper Operationsofficer ved 1. Brigade, men er siden blevet Stabschef ved 1. Artilleriafdeling i Oksbøl.

 

Læs Jespers historie her:

Jesper Lindholm startede som menig og derefter sergent ved den Kongelige Livgarde, hvor han var i ca. 4 år. Herefter kom han på Hærens Officer skole i 3 år og har siden da arbejdet sig op gennem systemet til den stilling, som han i dag besidder. I dag er Jesper Officer, hvilket har været en fast position i hele 11 år og 7 måneder. Nuværende job er Operationsofficer ved 1. Brigade.

“En MBA hos BI har forstærket mit ‘begrebsapparat’ set i forhold til den ledelsesmæssige kontekst. Ved hjælp af disse begreber har jeg formået at tænke tankerne ud i hverdagen som officer. Det var både uddannelsens løsningstænkning indenfor lederudvikling, herunder omhandlende både resultater og relationer, som tiltalte mig.”

Hvorfor MBA in Leadership Psychology?

“Jeg undrede mig over, hvordan ledelse fungerer i en civil kontekst i forhold til der, hvor jeg arbejder. Derfor var det interessant, for mig, at udforske hvad en MBA hos Business Institute indebar. Lige præcis en MBA in Leadership Psychology tiltalte mig, da jeg havde brug for at tænke løsninger inden for lederudvikling som officer, set i forhold til både resultater og relationer. Havde der derimod ”kun” været den strategiske linje ville denne MBA uddannelse ikke være henvendt til mig, da jeg ikke sidder som direktør i en organisation og skal finde strategiske løsninger, men derimod løsninger sammen med mennesker.”

 

En MBA hos Business Institute har forstærket mit ”begrebsapparat” set i forhold til den ledelsesmæssige kontekst. Ved hjælp af disse begreber har jeg formået at tænke tankerne ud i hverdagen som officer.

 

Hvorfor Business Institute som sted?

“Stedet har mange gode kvaliteter. Undervisningsformen har fungeret særligt godt for mig, og jeg har derfor ikke haft problemer med at få tiden tilrettelagt i forbindelse med studiet. Selve tilgængeligheden og de gode anbefalinger fra andre skabte troværdighed om Business Institute.

Modulerne og de forskellige temaer, der arbejdes med, er styrker som Business Institute er særligt gode til at få formidlet, og emnerne tilknyttet min MBA var både relevante og lærerige.”

Hvorfor uddannelse hos Business Institute?

“Modulerne gav mig meget i forhold til det at have et teoretisk ståsted – man ved hvad man taler om. Specielt to moduler var særligt givende. ‘Ledelse gennem paradokser’ og ‘Integrative Thinking’. Her var der fokus på både relationer mellem menneskene i en organisation, men samtidig også det resultatorienterede. At tænke to yderpunkter ind i en organisation, for derefter at lave en kombination af disse, som skaber noget endnu bedre var også med til at inspirere mig. Til daglig i operations – og øvelsesplanlægningen kunne vi blandt andet inddrage modeller og tanker fra disse moduler, hvilket har skabt overblik og indsigt – nærmere bestemt et ‘teoretisk ståsted’.

Diversiteten på holdene er guld værd. Kombinationen af forskellige mennesker fra flere steder i erhvervslivet, både det private og offentlige, skaber værdi for alle parter, når det handler om at udvikle sig og skabe ny viden i samarbejde med andre.”

Fremtidsperspektiverne for Jesper Lindholm er at anvende MBA’en aktivt i ledelses- og planlægnings øjemed. Jesper er blandt andet med MBA’en i hånden optaget på generalstabsuddannelsen, hvor fokus er operationer; hærens kerneopgave. Da Jesper har en master hos Business Institute, er den at sidestille med en militærmaster, og der kræves blot enkelte modul som supplement. Derved anerkendes en master hos Business Institute også i forsvaret. På denne måde har Jesper allerede klædt sig godt på til de nye udfordringer, der venter ham samt sikret sig en masse nyttig viden, som kan bruges i det videre karriereforløb.

En uddannelse hos Business Institute har med andre ord været med til at åbne nogle døre for Jesper og vi ønsker ham al held og lykke i fremtiden!