uddannelser in danmark

uddannelser in danmark Teo Dev June 22, 2022

Uddannelser i Danmark

og spørgsmål hertil

Spørgsmål til MBA

Hvor og hvornår foregår undervisningen?

Et MBA modul består af to sammenhængende dage og foregår altid torsdag 9-22 og fredag 8.30-16.30. Den klassiske MBA forløber over 2 år og indeholder i alt 14 mødegange fordelt på 4 semestre. Hvis du går den fleksible vej, så er mødedagene de samme, men antal mødegange og tiden, det tager for dig at gennemføre, er helt tilpasset dine behov.

Undervisningen foregår hos FOKUS Folkeoplysning, hvor mangfoldighed, samskabelse og hubmiljø præger dagligdagen. 
I samme bygning ligger KaffeFairen social økonomisk virksomhed, der arbejder for at fremme beskæftigelse og unges mulighed for uddannelse – alt sammen i Business Institutes ånd – og det er her, du spiser alle dine måltider.  
Adressen er: Strandvejen 19, 9000 Aalborg. 

KaffeFair og FOKUS ligger centralt i Aalborg, tæt på centrum og Aalborgs fantastiske havnefront. Der er 200 meter til togstationen Aalborg Vestby og ca. 10 minutters kørsel fra Aalborg Lufthavn. Er du i bil, så benyt P-huset på Badehusvej, Badehus 5, 9000 Aalborg – det ligger blot få minutter fra undervisningslokationen.

Optagelseskrav

Adgangskravet for at læse MBA er en uddannelse svarende til minimum bachelorniveau samt mindst 3 års ledelseserfaring. Det er dog altid dit samlede kompetenceniveau, der afgør, om du kan søge om optagelse på MBA uddannelsen. Hvis du er i tvivl, om du kan søge optagelse, så tag en dialog med vores studieleder, som gerne hjælper dig videre i din proces. 

Opgaver på MBA studiet

Hvert modul på 1. semester afsluttes med en refleksionsopgave på maksimalt 10 sider. Disse opgaver udarbejdes individuelt med dialoger i teamsDu påbegynder refleksionsopgaven, mens du er til undervisning, og færdiggør den efter modulundervsiningen. 

1. semester afsluttes med en tværfaglig semesteropgave. 

Hvert modul på 2. semester afsluttes med en refleksionsopgave på maksimalt 10 sider. Disse opgaver udarbejdes individuelt med dialoger i teams2. semester afsluttes med en større CBA opgave på maksimalt 40 sider og et Executive Summary på maksimalt 5 sider. Opgaven udarbejdes i teams. 

På 3. semester afleveres alle modulopgaver som eksamensopgaver. Disse kan udarbejdes individuelt eller i teams. 

Endeligt afsluttes hele MBA uddannelsen med en Master Thesis på 4. semester. Omfanget af denne opgave er maksimalt 75 sider samt et Executive Summary på 15 sider. MBA afhandlingen udarbejdes typisk individuelt, men under særlige forhold kan den skrives i samarbejde med en af dine medstuderende. 

Tidsforbrug

Du skal i gennemsnit regne med at bruge 10 timer om ugen inklusiv undervisning, læsning og opgaveløsning. Dog kan tidsforbruget variere afhængig af dit ambitionsniveau, samt hvor læsevant du er.  

Hvem studerer MBA?

Hos Business Institute er der stor mangfoldighed på vores MBA hold. Det betyder, at deltagerne kommer fra små og store virksomheder og organisationer, og både offentlige og private ledere deltager. Fælles for dem er, at de alle er erhvervsledere, der ønsker at styrke deres faglige og personlige kompetencer på et højt niveau. Deltagerne er typisk: 

  • Mellem 30 og 60 år 
  • 60% mænd og 40% kvinder 
  • Både ledere fra den offentlige og private sektor 
  • Oftest bosat i Danmark, fra hele landet 
  • Mangfoldige mht. virksomhedsstørrelse, funktionsområde og ledelsesniveau 

Sprogkundskaber

Undervisningen foregår hovedsageligt på dansk. Dog vil enkelte moduler foregå på engelsk, da vi både har danske og udenlandske undervisere tilknyttet vores fakultet. Opgaveskrivning på MBA foregår på dansk. Litteraturen vil veksle mellem dansk og engelsk. Vi ønsker at benytte den bedste litteratur og de mest kompetente undervisere, og derfor kommer dele af litteraturen og enkelte undervisere fra udlandet.

Fagligt niveau på MBA studiet

Arbejdsbelastning: 60 ECTS. 
Akademisk niveau: Kandidat- /masterniveau. 
 

IT færdigheder

Det er en forudsætning, at du kan betjene en computer på dagligdagsniveau, da elektronisk kommunikation er en inkorporeret del af studiet (mailkorrespondance, opgaveskrivning, Power Point præsentationer, generel information).

Spørgsmål til MBA⁺

Hvor og hvornår foregår undervisningen?

Et MBA modul består af to sammenhængende dage og foregår altid torsdag 9-22 og fredag 8.30-16.30. Uddannelsen forløber over 1 år og indeholder i alt 6 mødegange fordelt på 2 semestre 

Undervisningen foregår hos FOKUS Folkeoplysning, hvor mangfoldighed, samskabelse og hubmiljø præger dagligdagen. 
I samme bygning ligger KaffeFair, en social økonomisk virksomhed, der arbejder for at fremme beskæftigelse og unges mulighed for uddannelse – alt sammen i Business Institutes ånd – og det er her, du spiser alle dine måltider.  
Adressen er: Strandvejen 19, 9000 Aalborg. 

KaffeFair og FOKUS ligger centralt i Aalborg, tæt på centrum og Aalborgs fantastiske havnefront. Der er 200 meter til togstationen Aalborg Vestby og ca. 10 minutters kørsel fra Aalborg Lufthavn. Er du i bil, så benyt P-huset på Badehusvej, Badehus 5, 9000 Aalborg – det ligger blot få minutter fra undervisningslokationen. 

Optagelseskrav

Du kan læse MBA⁺ uddannelse med en færdiggjort MBA uddannelse fra Business Institute eller anden uddannelsesinstitution. Nogle ledere læser videre få år efter deres første MBA, mens andre venter mange år, før de vender tilbage til studierne. Uanset hvor lang tid det er siden, du læste din første MBA, er du velkommen på MBA⁺.

Hvem studerer typisk MBA⁺?

Hos Business Institute er der stor mangfoldighed på vores MBA hold. Det betyder, at deltagerne kommer fra små og store virksomheder og organisationer, og både offentlige og private ledere deltager. Fælles for de, der læser MBA², er, at de alle har en MBA grad og mange års ledelseserfaring.  

På MBA² starter du direkte på 3. semester sammen med et igangværende MBA hold. 

Tidsforbrug

Du skal i gennemsnit regne med at bruge 10 timer om ugen inklusiv undervisning, læsning og opgaveløsning. Dog kan tidsforbruget variere afhængig af dit ambitionsniveau, samt hvor læsevant du er.  

Opgaver på MBA⁺ studiet

På 3. semester afleveres alle modulopgaver som eksamensopgaver. Disse kan udarbejdes individuelt eller i teams. 

Endeligt afsluttes hele MBA uddannelsen med en Master Thesis på 4. semester. Omfanget af denne opgave er maksimalt 75 sider samt et Executive Summary på 15 sider. MBA afhandlingen udarbejdes typisk individuelt, men under særlige forhold kan den skrives i samarbejde med en af dine medstuderende. 

Hvis du udelukkende ønsker at deltage på uddannelsen for at få en faglig opgradering, behøver du ikke skrive endnu en Master ThesisDu kan dermed afslutte dit studieforløb direkte efter 3. semester og få et certifikat for din læring. 

Fagligt niveau på MBA⁺

Arbejdsbelastning: 30 ECTS. Akademisk niveau: Kandidat-/masterniveau 

Sprogkundskaber

Undervisningen foregår hovedsageligt på dansk. Dog vil enkelte moduler foregå på engelsk, da vi både har danske og udenlandske undervisere tilknyttet vores fakultet. Opgaveskrivning på MBA foregår på dansk. Litteraturen vil veksle mellem dansk og engelsk. Vi ønsker at benytte den bedste litteratur og de mest kompetente undervisere, og derfor kommer dele af litteraturen og enkelte undervisere fra udlandet. 

IT færdigheder

Det er en forudsætning, at du kan betjene en computer på dagligdagsniveau, da elektronisk kommunikation er en inkorporeret del af studiet (mailkorrespondance, opgaveskrivning, Power Point præsentationer, generel information). 

Kontakt
Åbningstider

Kontor- og telefontider:
Man – fre: 9-13

Hovedkontor

Business Institute ApS
Tuborg Boulevard 4
2900 Hellerup