uddannelser in gronland

uddannelser in gronland Teo Dev June 22, 2022

Uddannelser i Grønland

og spørgsmål hertil

Spørgsmål til MBA Arctic

Hvor og hvornår foregår undervisningen?

Et MBA modul består af tre sammenhængende dage og foregår altid tirsdag, onsdag og torsdag fra 9.00-16.00. Uddannelsen forløber over 2 år og indeholder i alt 12 mødegange fordelt på 4 semestre.

Undervisningen foregår på Hotel Hans Egede i Nuuk.

Optagelseskrav

Adgangskravet for at læse MBA er en uddannelse svarende til minimum bachelorniveau samt mindst 3 års ledelseserfaring. Det er dog altid dit samlede kompetenceniveau, der afgør, om du kan søge om optagelse på MBA uddannelsen. Hvis du er i tvivl, om du kan søge optagelse, så tag en dialog med vores rektor, som gerne hjælper dig videre i din proces.

Hvem møder jeg på studiet?

Hos Business Institute er der stor mangfoldighed på vores MBA hold. Det betyder, at deltagerne kommer fra små og store virksomheder og organisationer, og både offentlige og private ledere deltager. Fælles for dem er, at de alle er erhvervsledere, der ønsker at styrke deres faglige og personlige kompetencer på et højt niveau. Deltagerne er typisk: 

  • mellem 30 og 60 år 
  • 60% mænd og 40% kvinder 
  • et miks mellem ledere fra den offentlige og private sektor 
  • Mangfoldige mht. virksomhedsstørrelse, funktionsområde og ledelsesniveau

Sprogkundskaber

Undervisning og opgaveskrivning foregår udelukkende på dansk. Litteraturen vil veksle mellem dansk og engelsk. Vi ønsker at benytte den bedste litteratur og de mest kompetente undervisere, og derfor kommer dele af litteraturen og enkelte undervisere fra udlandet.

Opgaver på MBA Arctic studiet

Hvert modul på 1. semester afsluttes med en refleksionsopgave på maksimalt 10 sider. Disse opgaver udarbejdes individuelt med dialoger i teams. Du påbegynder refleksionsopgaven, mens du er til undervisning, og færdiggør den efter modulundervsiningen. 
1. semester afsluttes med en tværfaglig semesteropgave. 

Hvert modul på 2. semester afsluttes med en refleksionsopgave på maksimalt 10 sider. Disse opgaver udarbejdes individuelt med dialoger i teams.  
2. semester afsluttes med en større CBA opgave på maksimalt 40 sider og et Executive Summary på maksimalt 5 sider. Opgaven udarbejdes i teams. 

På 3. semester afleveres alle modulopgaver som eksamensopgaver. Disse kan udarbejdes individuelt eller i teams. 

Endeligt afsluttes hele MBA uddannelsen med en Master Thesis på 4. semester. Omfanget af denne opgave er maksimalt 75 sider samt et Executive Summary på 15 sider. MBA afhandlingen udarbejdes typisk individuelt, men under særlige forhold kan den skrives i samarbejde med en af dine medstuderende. 

Fagligt niveau på MBA Arctic

Arbejdsbelastning: 60 ECTS. 

Akademisk niveau: Kandidat-/masterniveau. 

Tidsforbrug

Du skal i gennemsnit regne med at bruge 10 timer om ugen inklusiv undervisning, læsning og opgaveløsning. Dog kan tidsforbruget variere afhængig af dit ambitionsniveau, samt hvor læsevant du er.

It færdigheder

Det er en forudsætning, at du kan betjene en computer på dagligdagsniveau, da elektronisk kommunikation er en inkorporeret del af studiet (mailkorrespondance, opgaveskrivning, Power Point præsentationer, generel information).

Spørgsmål til PreMBA Arctic

Hvor og hvornår foregår undervisningen?

Et PreMBA modul består af 4 sammenhængende dage og foregår altid mandag-torsdag fra 9-16. Uddannelsen forløber over et lille år og indeholder i alt 3 mødegange fordelt på 2 semestre.  

Undervisningen foregår hos KNI i Sisimiut.

Tidsforbrug

Du skal i gennemsnit regne med at bruge 8-12 timer inklusiv undervisning, læsning og opgaveløsning. Dog kan tidsforbruget variere afhængig af dit ambitionsniveau, samt hvor læsevant du er. 

Opgaver på Pre MBA Arctic studiet

På første semester skrives 3 modulopgaver, som afslutter hvert modul. Efter 1. semester udarbejdes et tværfagligt projekt på maksimalt 25 sider. Opgaven udarbejdes i teams.
På 2. semester gennemføres endnu 3 modulopgaver og PreMBA uddannelsen rundes af med en DBA afhandling på maksimalt 40 sider. Denne afhandling udarbejdes i teams, men der eksamineres individuelt. 

Fagligt niveau

Arbejdsbelastning: 30 ECTS. 
Akademisk niveau: Bachelorniveau. 

Sprogkundskaber

Undervisningen, læsning og opgaveskrivning foregår udelukkende på dansk. 

It færdigheder

Det er en forudsætning, at du kan betjene en computer på dagligdagsniveau, da elektronisk kommunikation er en inkorporeret del af studiet (mailkorrespondance, opgaveskrivning, Power Point præsentationer, generel information). 

Kan jeg læse MBA efter PreMBA Arctic?

Ja, din PreMBA Arctic uddannelse giver adgang til alle Business Institutes MBA uddannelser. 

Facebook

Kontakt
info@business-institute.dk Telefon: +45 98 18 80 00
Åbningstider

Kontor- og telefontider:
Man – fre: 9-13

Hovedkontor

Business Institute ApS
Tuborg Boulevard 4
2900 Hellerup