Henrik Krog

Virksomhed: Hulvej Privatskole
Stilling: Skoleleder
Uddannelse: Fleksibel MBA

Det kan være svært at forudse, hvad fremtiden byder og hvordan din hverdag ser ud to år fra nu. For Henrik var det en stor årsag til, at han undgik de traditionelle MBA uddannelser; han ville selv have kontrol over sin egen læringsrejse. Det fik han med en Fleksibel MBA. 

Fleksibilitet i fokus 

“Jeg har støvsuget markedet for lederuddannelser, og jeg synes, at de lidt mere traditionelle MBA’er er en smule fastlåste i deres tilgang. En Fleksibel MBA var derfor et meget bedre match for mig.”

Den 30. august startede vi et nyt MBA hold op hos Business Institute. En af de nye studerende er Henrik Krog, som er skoleleder for Hulvej Privatskole i Horsens. Der er dog en ting, som adskiller Henrik fra de fleste af de nye studerende; hans uddannelsestype. Henrik har nemlig valgt at læse en Fleksibel MBA, hvilket er Danmarks første MBA med fleksibilitet i højsædet. Derfor hev vi Henrik til side under de første uddannelsesdage for at stille ham nogle spørgsmål. Da vi spørger ind til Henriks valg af uddannelse, er der specielt to ting, han fremhæver:

Uddannelsen giver mig mulighed for selv at skabe mit helt eget uddannelsesforløb, og jeg kan gøre det i mit helt eget tempo. Derudover havde Business Institute et spændende udbud af fag, som gjorde uddannelsen ekstra attraktiv.

Som Henrik selv udtrykker det, favner hans stilling som skoleleder bredt. Derfor har han en forventning om, at hans MBA kommer til at afspejle dette. Hans interesser er også bredt ud over vores tre MBA specialeretninger: Strategic Thinking, Corporate Entrepreneurship og Leadership Psychology. Som han selv udtrykker det:

”Jeg vil prioritere strategi for at skabe vækst, det psykologiske aspekt i forhold til HR og kundeforståelse, og så vil jeg gerne ind og have fat i det innovative – det er klart et felt, hvor vi på skolen kan udvikle os.”

Dynamiske processer

Henriks ønsker til udvikling på Hulvej Privatskole reflekterer også disse interesser. Øverst på ønskelisten over udvikling er blandt andet at skabe en mere kundeorienteret tilgang til at drive skole. Derfor er målet at opbygge en mere dynamisk relation imellem skolen og kunderne, hvor man hele tiden tilpasser forståelsen for kunden (forældrene) kombineret med børnenes behov via målrettet indsats. Det er en tilgang, hvor man er til for kunden og ikke omvendt. Ved at spejle sig i det private erhvervs tilgang tror Henrik på, at man som offentlig organisation kan lære meget. Således kan der bliver skabt en omhu og kundevenlig kommunikation, som virkelig kan rykke meget på skolen:

”Det er min opgave som skoleleder at få skabt en professionel robusthed hos alle skolens medarbejdere, og at styrke deres kommunikative og professionelle virkemidler. Herved kan en mere konstruktiv, objektiv og saglig tilgang til et meget sensitivt kundesegment (forældre) skabes. Forældrehenvendelser vedr. barnets skolegang, kritiske som positive, skal ikke tolkes som utidig indblanding. Forældrene må gerne stille spørgsmålstegn ved læringsstilen, klasserumsledelsen, fagfordelingen, osv. – Selvfølgelig må de det! Vi har jo med deres mest dyrebare eje at gøre.”

Målsætningen er for Henrik at nå til et sted, hvor skolens medarbejdere tilstræber at møde kundens bekymringer, frustrationer og vrede så professionelt som muligt – i alle situationer.

Når det kommer til at være kommunikativt anlagt, er Henrik i topform. Derfor tror han også på, at det ikke vil blive et problem at få skabt sociale relationer i løbet af uddannelsesforløbet, på trods af at han ikke kommer til at følges med et enkelt hold. Han deltog i foråret ved et af vores introducerende Deep Dive kurser, og han har fra sine to besøg hos instituttet fået en god mavefornemmelse:

“De to gange jeg har været her, har jeg oplevet, at alle jeg møder er åbne og klar på en dialog. Og man kan jo hente rigtig mange ting ved at have en simpel dialog.”

Vi ønsker Henrik god vind på sin læringsrejse.

Interesseret i en MBA?

Hent MBA-brochure her