John Chr. Aasted

Titel: Ingeniør (M.Sc.), HD og MBA.

John Chr. Aasted er selvstændig virksomhedsrådgiver og professionelt bestyrelsesmedlem. Han er yderst kompetent indenfor bestyrelsesarbejde, strategi og rådgivning.

Med en baggrund som ingeniør(M.Sc.),HD og MBA har John Chr. Aasted haft flere direktions- og ledelsesposter i sin erhvervskarriere, herunder i den agroindustrielle sektor samt i contracting- og ingeniørvirksomhed. Siden 2000 har John drevet egen virksomhed, Aasted Consult, og derigennem rådgivet et utal af virksomheder inden for strategi, ledelse og organisation.

John bruger i dag hovedparten af sin tid på professionelt bestyrelsesarbejde og underviser på MBA in Top Governance uddannelsen. John er endvidere ekstern censor på Business Institutes MBA-uddannelser samt ved civilingeniøruddannelserne på Aalborg Universitet, bl.a. for retningen Global Business Engineering.