Kristian Dahl

Titel: Stifter & Forretningsdirektør hos LEAD, Cand.Psych.Erhvervspsykologi

Kristian Dahl er en af Danmarks førende erhvervspsykologer og har med sin passion og faglighed stor succes med forandringsprojekter i store private og offentlige organisationer,  i hans undervisning,  som rådgiver og forfatter. I sit arbejde har Kristian et særligt fokus på, hvorledes der kan skabes synergi mellem organisationers strategiske målsætninger og organisationers menneskelige ressourcer.

I praksis arbejder Kristian bl.a. med ledelse gennem konsulentuddannelser, coaching af ledelsesteams, teamudviklingsforløb samt uddannelsesforløb for leder- og medarbejdergrupper. I kundegruppen er nogle af Danmarks førende private og offentlige organisationer. Bla: VESTAS, Mærsk, KMD, Deloitte, Nykredit, Integrationsministeriet, Socialministeriet, Plantedirektoratet, Københavns Kommune, Vejle Kommune og Region Syd.

Udover uddannelsen som cand. psych. har Kristian HD-O overbygningen i strategisk virksomhedsledelse og er uddannet i HRM ved Harvard University i Boston.
Han forsker ved Aalborg Universitet i ledelse og organisationsudvikling.

Kristian har publiceret en række artikler og er medforfatter til bøgerne:

   • Den professionelle proceskonsulent, Hans Reitzels Forlag
   • Teambaserede organisationer, Dansk Psykologisk Forlag
   • Ledelsesbaseret coaching, Børsens Forlag

Hos Business Institute underviser Kristian Dahl på MBA in Leadership Psychology og er en del af Business Institutes Akkrediteringsråd.