Morten Fogsgaard

Titel: Erhvervspsykolog ved Udviklingskonsulenterne A/S

Morten Fogsgaard er Cand. psych. og ErhvervsPhD-stipendiat i ledelse- og organisationspsykologi ved Aalborg Universitet. Hans daglige virke er hos Udviklingskonsulenterne A/S. Endvidere er han ekstern lektor ved Psykologisk Institut, Århus universitet, hvor han underviser i arbejds- og organisationspsykologi, interventionsmetoder og organisationsudvikling.

Morten Fogsgaard er chefkonsulent  hos UKON, som er et af de førende organisationspsykologiske konsulenthuse, der hjælper ledere, når der skal indfries ambitiøse mål – eller når svære udfordringer begrænser organisationens fremdrift.
UKON består af veluddannede konsulenter med solid rådgivnings- og ledelseserfaring, der gennem 25 år har rådgivet førende private og offentlige organisationer, både i Danmark og internationalt.

Deres unikke evne til at skabe værdi for kunder ligger i de helhedsløsninger, de leverer ved at binde det strategiske sammen med udvikling af organisationen og de menneskelige ressourcer. UKONs ydelser der integrerer:
•Strategi- og organisationsudvikling
•Ledelses- og teamudvikling
•Individuel vækst 

Morten brænder for at arbejde med, og videreudvikle, arbejds- og organisationspsykologien både i teori og praksis.  Jeg arbejder aktuelt med konsultation og forskning inden for ledelsesudvikling, ledelse af tværgående samarbejdsprocesser, udvikling af ledelsesteams samt magt og indflydelse i organisationer.

Morten har udgivet en række artikler og senest været medforfatter til bogen ‘Magt i organisationer.’ Endvidere underviser han på masteruddannelsen i Ledelses- og Organisationspsykologi (LOOP) ved Aalborg Universitet samt Master of public Governance ved Copenhagen Business School.

Hos Business Institute underviser Morten Fogsgaard i videnskabsteori.