MBA – Niveau

På kurset ”Design-Driven Innovation” betragtes strategidannelse, som en meningsskabende proces. Kurset tager udgangspunkt i, hvordan mening danner grundlaget for udvikling af strategier, produkter, services og processer. Du arbejder praktisk med at anvende konkrete værktøjer og veldokumenterede metoder til at understøtte og kvalificere innovation, nytænkning og vidensdeling. Gennem kurset opnås en solid teoretisk forståelse af innovation og kreativitet mere generelt og giver deltagerne viden til at kunne forstå og videreudvikle deres kompetencer i processtyring af projekter, teams, organisationer og lignende, hvor der forventes et nyskabende output.

(Kurset afholdes med en udenlandsk underviser og foregår på engelsk)

Design-Driven Innovation

Adresse: Ceresbyen 68, 8000 Aarhus C

Startdato: 06-03-2025 - kl. 09:00

Slutdato: 07-03-2025 - kl. 16:30


What’s in it for me:

  • En visuel og kommunikativ metode til at se andre strategiske udfaldsrum
  • Evnen til at give den nuværende strategi dybde og bredde
  • Du sætter dine personlige innovative kompetencer i spil

 

Tid og sted:

Afholdelsen af kurset foregår hos Ceresbyen 68, 8000 Aarhus C.

Kurset afholdes på følgende datoer:

 

2025

06.03.2025 kl. 09.00-12.00

07.03.2025 kl. 08.30-16.30

 

Forplejning:

Med i prisen får du alt materiale, herunder bøger og artikler. Derudover får du forplejning i form af morgenbrød, frokost, middag, lækker kaffe og snacks.

 

Økonomi:

Det koster 12.500 kr. eksklusiv moms at deltage i kurset. Det dækker over undervisning, forplejning og materiale, samt et certifikat for gennemførelse.