MBA – Niveau

I en organisatorisk virkelighed, hvor omverdensbetingelserne kræver stor agilitet og hurtige tilpasninger og af og til radikale forandringer, kommer lederens beslutningsevne under pres. “Dynamic Business Mindset” sætter fokus på lederkompetencer og den personlige del af ledelsesopgaven. Med afsæt i psykologiske adfærdsteorier ses der på byggestenene til personligheden og den del af arbejdskapaciteten, der er funderet i selvværd, selvtillid og selvdisciplin/udholdenhed. Fra forskellige teoretiske vinkler får du mulighed for at reflektere over egne eksistentielle livsvalg personligt, privat og karrieremæssigt. Det vil blive belyst, hvordan du tager lederrollen på dig, skaber følgeskab og positionerer dig i relationelle samspil. Begreber som autenticitet, integritet, værdier, personlighed og identitet præciseres og udfordres. Du får redskaber til opgaven at administrere din egen livsproces og metoder til at facilitere andres udvikling i en dialektisk proces.

Dynamic Business Mindset

Adresse: Strandvejen 19, 9000, Aalborg

Startdato: 26-09-2024 - kl. 09:00

Slutdato: 27-09-2024 - kl. 16:30


What’s in it for me:

  • Du får indsigt i egne beslutningsbiases
  • Du får indsigt i en mere rationel tilgang til beslutningstagen, både på individ og ledergruppeniveau
  • Forståelse for de etiske dilemmaer, som opstår med ledelsesopgaven

 

Tid og sted:

Afholdelsen af kurset foregår hos Fokus Folkeoplysning, Strandvejen 19, 9000 Aalborg.

Kurset afholdes på følgende datoer:

2024

26.09.2024 kl. 09.00-18.00

27.09.2024 kl. 08.30-16.30

2025

25.09.2025 kl. 09.00-18.00

26.09.2025 kl. 08.30-16.30

 

Forplejning:

Med i prisen får du alt materiale, herunder bøger og artikler. Derudover får du forplejning i form af morgenbrød, frokost, lækker kaffe og snacks.

 

Økonomi:

Det koster 12.500 kr. eksklusiv moms at deltage i kurset. Det dækker over undervisning, forplejning og materiale, samt et certifikat for gennemførelse.