MBA – Niveau

På kurset ”Dynamic Management Models” er der fokus på at skabe indblik i de nyeste teorier og metoder til styring og ledelse via design af ledelsesmodel på individ og organisationsniveau. En undersøgelse af performance management slår fast, at de fleste organisationer synes at praktisere en tilgang til performance management, som de selv anser for ineffektiv. Hvorfor det? Og hvad er alternativerne til klassisk performance management 1.0 med dens standardisering og kvantificering, hvor der opstilles KPI’er og medarbejdernes præstationer vurderes halv- eller helårligt op imod formelle resultatkontrakter og normtal? Disse spørgsmål undersøges på kurset, og du vil lære at navigere i, og kvalificeret vælge blandt, forskellige perspektiver og metoder til performance management. ”Dynamic Management Models” handler om smidige styrings- og vurderingssystemer, som er integreret i en dagligdags ledelsespraksis, der nedbryder KPI’er, opstiller meningsfulde mål og giver kontinuerlig, konkret og konstruktiv feedback på adfærd.

 

Dynamic Management Models

Adresse: Strandvejen 19, 9000, Aalborg

Startdato: 30-10-2024 - kl. 09:00

Slutdato: 01-11-2024 - kl. 16:30


What’s in it for me:

  • Metoder til at styre komplekse og uforudsigelige arbejds- og udviklingssituationer, der forudsætter nye løsningsmodeller
  • Evnen til at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde
  • Smidige styrings- og vurderingssystemer til at opstille meningsfulde mål, der giver kontinuerlig, konkret og konstruktiv feedback på adfærd

 

Tid og sted:

Afholdelsen af kurset foregår hos Fokus Folkeoplysning, Strandvejen 19, 9000 Aalborg.

Kurset afholdes på følgende datoer:

 

2024

30.10.2024 kl. 09.00-18.00

01.11.2024 kl. 09.00-18.00

2025

30.10.2025 kl. 09.00-18.00

31.10.2025 kl. 08.30-16.30

 

Forplejning:

Med i prisen får du alt materiale, herunder bøger og artikler. Derudover får du forplejning i form af morgenbrød, frokost, lækker kaffe og snacks.

 

Økonomi:

Det koster 12.500 kr. eksklusiv moms at deltage i kurset. Det dækker over undervisning, forplejning og materiale, samt et certifikat for gennemførelse.