MBA – Niveau

Succesfulde ledere ved, at i komplekse beslutningssituationer er det altid et spørgsmål om både/og og aldrig enten/eller. ”Integrative Thinking” er en metode til at arbejde med to modstridende ideer, forestillinger eller modeller på samme tid og herefter skabe en ny og bedre model, som indeholder de bedste elementer fra hver model.

”Integrative Thinkers” søger spændingsfeltet mellem modsatrettede ideer, forestillinger eller modeller for at forstå et problems reelle dybde. Det er de modsatrettede paradokser, som giver muligheden for at begynde at se nye og bedre løsninger.

På kurset indgår forskellige positioner, værktøjer og erfaringer, som bidrager til DNA’et hos ”Integrative Thinkers” og deres tilgang til problemløsning. Samtidig belyses det, hvordan forskellige tilgange kan resultere i en bedre beslutningstagen og et stærkere lederskab. Endvidere vil eksempler på ”Integrative Thinkers” blive behandlet og diskuteret i forskellige strategiske sammenhænge

Integrative Thinking

Adresse: Ceresbyen 68, 8000 Aarhus

Startdato: 12-12-2024 - kl. 09:00

Slutdato: 13-12-2024 - kl. 16:30


What’s in it for me:
• Evnen til at arbejde i dybden med modsatrettede paradokser
• Du får et ’integrativt’ mindset, der gør dig i stand til at håndtere komplekse problemer og finde løsninger
• En moderne tilgang til at skabe nye forretningsmodeller og løsninger, med udgangspunkt i uforenelige paradokser

 

Tid og sted:

Afholdelsen af kurset foregår hos Ceresbyen 68, 8000 Aarhus C.

Kurset afholdes på følgende datoer:

 

2024

12.12.2024 kl. 09.00-22.00

13.12.2024 kl. 08.30-16.30

 

Forplejning:

Med i prisen får du alt materiale, herunder bøger og artikler. Derudover får du forplejning i form af morgenbrød, frokost, middag, lækker kaffe og snacks.

 

Økonomi:

Det koster 12.500 kr. eksklusiv moms at deltage i kurset. Det dækker over undervisning, forplejning og materiale, samt et certifikat for gennemførelse.