MBA – Niveau

Kurset ”Leading Change” tager sit afsæt i, at ledere er i en unik position til at gøre verden til et bedre sted – og det forpligter. På trods af en stigende kompleksitet i ledelsesopgaven, må og skal ledere tage ansvar overfor de udfordringer, som verdenssamfundet står overfor. Med afsæt i centrale eksterne udfordringer med særligt fokus på FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og sekundært på digitalisering, globalisering og øget regulering fokuseres der på, hvordan man som leder kan skabe sikker-nok-handlegrund for at vende disse udfordringer til muligheder. I forlængelse heraf belyses handlerummet mellem usikkerhed og overdrevet selvsikkerhed, da det er altafgørende for at kunne navigere som den ansvarlige for ”Leading Change”.

Leading Change

Adresse: Strandvejen 19, 9000, Aalborg

Startdato: 16-05-2024 - kl. 09:00

Slutdato: 17-05-2024 - kl. 16:30


What’s in it for me:

  • Teori om den historiske udvikling af ledelsesbegrebet og de samfundsmæssige vilkår for lederskabet
  • Evnen til at sætte FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling i spil i egen organisation
  • Evnen til at navigere i paradokse ledelsesudfordringer

 

Tid og sted:

Afholdelsen af kurset foregår hos Fokus Folkeoplysning, Strandvejen 19, 9000 Aalborg.

Kurset afholdes på følgende datoer:

2024

16.05.2024 kl. 09.00-18.00

17.05.2024 kl. 08.30-16.30

2025

08.05.2025 kl. 09.00-18.00

09.05.2025 kl. 08.30-16.30

 

Forplejning:

Med i prisen får du alt materiale, herunder bøger og artikler. Derudover får du forplejning i form af morgenbrød, frokost, lækker kaffe og snacks.

 

Økonomi:

Det koster 12.500 kr. eksklusiv moms at deltage i kurset. Det dækker over undervisning, forplejning og materiale, samt et certifikat for gennemførelse.