MBA – Niveau

Kurset ”Paradox Thinking” giver en praktisk indførelse i, hvordan ledere kan bevare handlekraften i en hverdag præget af paradokser og modsætningsfyldte krav. På kurset arbejdes der med at skabe sikker-nok handlekraft i et ledelsesrum, der ofte er fyldt af kaos og tvivl.  At håndtere kompleksitet står i dag som en helt central ledelsesopgave og skal betragtes som et grundvilkår, man som leder skal forholde sig til. Den centrale aktivitet på kurset er øvelser, som tjener til at begribe, hvorledes paradokser kan fungere som mental ramme for at træffe ledelsesmæssige beslutninger i deltagernes egne organisationer.

Paradox Thinking

Adresse: Ceresbyen 68, 8000 Aarhus

Startdato: 03-10-2024 - kl. 09:00

Slutdato: 04-10-2024 - kl. 16:30


What’s in it for me:

  • Evnen til at sikre sikker-nok handlekraft i egne ledelsesbeslutninger
  • At forstå hvad ledelsesopgaven kalder på her og nu
  • At lede ud fra den konkrete ledelseskontekst og dermed træffe de rette til- og fravalg

 

Tid og sted:

Afholdelsen af kurset foregår hos Ceresbyen 68, 8000 Aarhus C.

Kurset afholdes på følgende datoer:

 

2024

03.10.2024 kl. 09.00-18.00

04.10.2024 kl. 08.30-16.30

 

Forplejning:

Med i prisen får du alt materiale, herunder bøger og artikler. Derudover får du forplejning i form af morgenbrød, frokost, lækker kaffe og snacks.

 

Økonomi:

Det koster 12.500 kr. eksklusiv moms at deltage i kurset. Det dækker over undervisning, forplejning og materiale, samt et certifikat for gennemførelse.