MBA – Niveau

Kurset ”Sustainability Perspectice” åbner forskellige makroperspektiver indenfor bæredygtighed, for at skabe et strategisk og ledelsesmæssigt mulighedsunivers. På kurset trænes du i praktisk at anvende konkreteværktøjer og begreber som bæredygtighed, cirkulær økonomi, deleøkonomi, ESG, FN´s 17 Verdensmål, FN´s Global Compact samt CSR. Perspektiverne giver dig et analytisk beredskab til at navigere i en bæredygtig strategi- og ledelsesudvikling, og du får blandt andet teoretisk og metodisk indsigt i: fremtidsscenarier, PESTEL analysen samt trend og risikovurdering.

Sustainability Perspective

Adresse: Strandvejen 19, 9000, Aalborg

Startdato: 22-08-2024 - kl. 09:00

Slutdato: 23-08-2024 - kl. 16:30


What’s in it for me:

  • Forskellige teoretiske perspektiver på bæredygtighed
  • Evnen til at navigere i forskellige metaperspektiver indenfor et bredere bæredygtigheds-spektrum
  • Evnen til at sætte bæredygtighed ind i en strategisk og ledelsesmæssig kontekst

 

Tid og sted:

Afholdelsen af kurset foregår hos Fokus Folkeoplysning, Strandvejen 19, 9000 Aalborg.

Kurset afholdes på følgende datoer:

2024

22.08.2024 kl. 09.00-18.00

23.08.2024 kl. 08.30-16.30

2025

21.08.2025 kl. 09.00-18.00

22.08.2025 kl. 08.30-16.30

 

Forplejning:

Med i prisen får du alt materiale, herunder bøger og artikler. Derudover får du forplejning i form af morgenbrød, frokost, lækker kaffe og snacks.

 

Økonomi:

Det koster 12.500 kr. eksklusiv moms at deltage i kurset. Det dækker over undervisning, forplejning og materiale, samt et certifikat for gennemførelse.