MBA – Niveau

Mange ledere oplever ikke at få den ønskede succes med både mindre og mere komplekse forandringsprojekter, hvilket ofte bunder i at forandringskonteksten er læst forkert. Ved at arbejde bevidst og systematisk i tilrettelæggelsen af forandringsprojekter øges sandsynligheden for succes. På kurset “Transition Management” er der fokus på at skabe overblik over de nyeste redskaber, man kan anvende, i planlægning og design af succesfulde deltagerinvolverende udviklings- og forandringsprocesser. Du vil lære at navigere i, og kvalificeret vælge blandt, forskellige perspektiver og metoder i forhold til at tilrettelægge forandringsprojekter.

Ydermere præsenteres klassiske og moderne teorier om forsvarsmekanismer og modstandstyper, og via praktisk case-arbejde trænes deltagerne i at håndtere kompleksitet og uforudsigelighed på en konstruktiv måde.

Transition Management

Adresse: Strandvejen 19, 9000, Aalborg

Startdato: 27-02-2025 - kl. 09:00

Slutdato: 28-02-2025 - kl. 16:30


What’s in it for me:

  • Du får en systematisk tilgang til egne forandringsprocesser, der øger sandsynligheden for succes
  • Metode til analyse af fordele og ulemper af forskellige tilgange til forandring
  • Evnen til at håndtere forsvarsmekanismer og modstand i ledelse af forandringsprocesser

 

Tid og sted:

Afholdelsen af kurset foregår hos Fokus Folkeoplysning, Strandvejen 19, 9000 Aalborg.

Kurset afholdes på følgende datoer:

 

2025

27.02.2025 kl. 09.00-18.00

28.02.2025 kl. 08.30-16.30

 

2026

26.02.2026 kl. 09:00-22:00

27.02.2026 kl. 08:30-16:30

 

Forplejning:

Med i prisen får du alt materiale, herunder bøger og artikler. Derudover får du forplejning i form af morgenbrød, frokost, lækker kaffe og snacks.

 

Økonomi:

Det koster 12.500 kr. eksklusiv moms at deltage i kurset. Det dækker over undervisning, forplejning og materiale, samt et certifikat for gennemførelse.