ethical-article-review

Max H. Bazerman er forsker, forfatter og professor hos Harvard University, som beskæftiger sig med arbejde inden for forhandling, adfærdsmæssig økonomi og etik.

Artiklen “A New Model for Ethical Leadership” behandler de etiske problemstillinger, virksomheder står overfor, og ser på, hvordan leder bør reflektere over dem i deres hverdag.

Der findes metoder til, hvordan man som leder kan træffe bedre etiske beslutninger og derved skabe mere værdi. Ved at ændre ens tankegang fra ”hvad skaber mest værdi for mig” til at tilstræbe at handle så etisk forsvarligt som muligt – og derved tænke over hvad der skaber mest værdi for samfundet – får man en slags ledestjerne, der kan guide en.