Introduktion

Verden er i konstant forandring; i dag mere end nogensinde før. At agere i paradokser er blevet til et vilkår for alle ledere, som skal navigere gennem uforudsigelighed, usikkerhed og kompleksitet, og dét kan skabe både forvirring, og i værste fald kaos, for ledere på alle niveauer

Hos Business Institute vil vi skabe indsigt, forståelse og overblik, så der kan sættes retning og skabes rum for udvikling og handlekraft. Dette er en af grundende til, at vi dette år har udarbejdet en omfattende undersøgelse blandt danske ledere, samt en afdækning af relevante tendenser og megatrends i en global kontekst. Vores sigte er, at dette kan skabe en sammenhængende forståelse af, samt indsigt i, aktuelle og fremtidige ledelsesudfordringer.

Undersøgelsen har nu resulteret i denne ledelsesberetning, som er Business Institutes bidrag til den aktuelle og fremtidige dialog om forventninger til tidssvarende ledelse i en kompleks verden. I forlængelse af denne Ledelsesberetning, har vi i fællesskab med vores Akkrediteringsråd samt 50 ledere, udarbejdet en rapport omhandlende et (inter)nationalt syn på rapporten og de problemstillinger den rejser. Du kan læse rapporten fra vores to co-creation processer her

Ledelsesudfordringer mod 2020

De følgende fokuspunkter er resultatet af de udtrykte ledelsesudfordringer af respondenterne i Business Institutes egen ledelsesundersøgelse: ’2020: Spotlight på Fremtidens Ledelse’.  

Megatrends

’CEO NOW Ledelsesberetning 2018’ har sit overordnede afsæt i 5 megatrends, som er globalt anerkendte. PricewaterhouseCoopers (PwC) har i 2016 udarbejdet en rapport, som identificerer de fem vigtigste megatrends i dag. Denne rapport hænger sammen med en rapport udarbejdet af FN i 2017 i samarbejde med Willis Tower Watson, hvori de også beskriver og nuancerer de fem megatrends, baseret på eksperters udtalelser og en verdensomspændende undersøgelse.

Definitionen af en megatrend er i denne kontekst en globalt anerkendt makroøkonomisk og geostrategisk kræft, som påvirker vores verden i dag, og som forudses at ville forme og transformere vores fremtid i mange år frem.

De 5 globale megatrends er:

  1. Skiftet i økonomisk magt fra Vesten til udviklingslande
  2. Klimaforandringer og mangel på råvarer
  3. Aldring og social forandring
  4. Teknologiske gennembrud
  5. Hurtig urbanisering

For at udtrykke denne ledelsesberetnings vigtigste punkter, har vi illustreret sammenhængen mellem emnerne i nedenstående figur.