Download rapporten

Dette dokument præsenterer to co-creation loops, som er en tilføjelse til vores CEO NOW Ledelsesberetning 2018. Du kan læse hele vores Ledelsesberetning her

Disse loops repræsenterer både nationale og internationale lederes syn på beretningen, som alle følgeligt er blevet medforfattere på dokumentet.

De to loops har følgende indhold:

  1. Loop: Resultatet af en co-creation proces med vores akkrediteringsråd. I denne proces svarede akkrediteringsrådets medlemmer på, hvilke elementer der mangler i beretningen, og hvilke elementer der kunne gavne af yderligere fokus.
  2. Loop:Resultatet af en co-creation proces med 50 ledelsesinteresserede. Deltagerne blev under denne proces uddelt i teams, som definerede, hvad de ligeledes mente kunne bruge større uddybelse i CEO NOW Ledelsesberetning 2018.