Filosoffen Peter Bastian fortalte engang en historie om sin mor, Birgit Bastian, der i en sen alder besluttede sig for at blive professionel operasanger. Hun tog derfor sangtimer hos en anerkendt sanglærerinde, der var godt oppe i 80’erne, men en dag mødte hun op til sin time med røde øjne og den gamle lærerinde kunne straks høre, at hun ikke havde øvet de stykker, de havde aftalt. Birgit Bastian brød sammen og fortalte, at hun havde opdaget, at hendes mand havde været hende utro og, at hun derfor ikke havde kunnet koncentrere sig de seneste dage.

Så blev sanglærerinden vred: »Jeg er gammel og ved ikke hvor mange år, jeg har tilbage at leve i. Derfor har jeg heller ikke tænkt mig at spilde min sparsomme tid på elever, som ikke forbereder sig til mine timer. At din mand har en affære kommer ikke min undervisning ved; nu må du beslutte dig for om du vil være operasangerinde eller ej«.

Det er en vidunderlig historie om professionalisme. I vores erhverv skal vi kunne performe under alle vilkår. Kirurgen må ikke skære forkert, fordi hun har skændtes med sin mand, og mekanikeren må ikke glemme en møtrik, når han skifter mine dæk, fordi han har været til fest i går. Professionalisme handler om altid at kunne performe 100 procent – uanset vilkårene.

Erhvervsledelse er at betragte et professionelt håndværk på linje med kirurgi og bilreparation. Det er en metier, som man ikke er ’født til’, men noget man skal lære. Gør-det-selv-ledere kan selvfølgelig eksperimentere og være heldige med at finde vej til målet, men der er eksperter, som har været der før dem. Man skal lære af de akademikere og praktikere, som har tænkt over tingene før én selv, prøvet det i praksis og har beskrevet ledelse i modeller, der hurtigt og sikkert bringer én frem til det ønskede resultat. Det er her ledelse begynder at blive professionel for nu får lederen kontrol over processen.

Vi er i disse år vidne til at etablerede industrier udfordres og forstyrres af unge opkomlinge med nye ideer, teknologier og forretningsmodeller, som vokser ud af systematiserede udklækningsfabrikker støttet af venturekapital. Mange har den opfattelse, at nu kan enhver kreativ entreprenør træde direkte ind og lede en vækstvirksomhed. Det er forkert. Det første investorerne gør, når de møder de unge entreprenører, er at træne dem i basale ledelsesværktøjer. Man behøver ikke at være professionel leder for at få en idé om en ny elbil som fx Tesla. Men prøv så bagefter at få samlet nogle tusinde mennesker, som i fællesskab kan få det hele finansieret, markedsført, produceret, få skrevet kontrakterne, som holder i retten og samtidigt overveje hvilken rolle blockchain og kunstig intelligens skal spille.

Vi er som ledere hver især nødt til at designe vores egen stil at lede mennesker og organisationer efter og til at finde de værktøjer, som fungerer for os.

Pludselig bliver det klart for enhver, hvad professionelt lederskab indebærer. Man behøver værktøjer, så man kan danne sig et overblik, forstå problemstillingerne og de mennesker, der kigger på én og spørger, hvor de skal hen.

Hvilke ledelsesværktøjer, den enkelte leder vælger, og hvordan han anvender dem, beror på den platform, den pågældende har. Vi plukker hver især de stjerner på himlen, som passer til vores udfordringer og personlige lederskab. Der findes ingen generiske korrekte modeller: de introverte og ekstroverte, de kreative og analytiske, de passionerede og de tørre; alle har hver deres måde at lede på, og der er mange veje til succes.

Der er derfor, vi alle skal være vore egne ledelsesarkitekter. Vi er som ledere hver især nødt til at designe vores egen stil at lede mennesker og organisationer efter og til at finde de værktøjer, som fungerer for os. Vi skal finde ud af, hvordan vi binder de teoretiske ledelsesværktøjer sammen med vores egen praktiske ledelse. Der vil være træk, som går igen i hver enkelt lederkarriere, men der vil også ske en udvikling undervejs. I takt med at vi udvikler os og udbygger vores personlige platform, vil de fleste skifte fremtoning. Vi får måske mere mod, større indsigt og forståelse, skifter ambitionsniveau og bliver teknisk dygtigere, hvilket alt sammen indebærer, at vores adfærd som ledere udvikler sig gennem karrieren. Vi vil være vores egen ledelsesarkitekt livet igennem, og som sådan går vi fra at være håndværkere, der blot skaber det, tegningerne beskriver, til at blive kunsthåndværkere, der hver især sætter vores individuelle præg på resultatet.

Kernen i alt dette er, at hver eneste af os som professionelle ledere hele tiden lærer nyt og udvikler vort lederskab – vi møder forberedte op, så vi kan performe, når det kræves af os.

Og Birgit Bastian? Hun blev skam operasangerinde og sluttede sin karriere som lærer ved Det jydske Musikkonservatorium.