learning-article

Men de mennesker, der formår at blive ved med at lære, har flere interessante kvaliteter tilfælles. Fire karakteristika beskriver disse personer: Motivationselvbevidsthednysgerrighed og sårbarhed.

De vil altså virkelig gerne forstå og tilegne sig nye færdigheder; de ser sig selv for hvad de er uden desillusionerende tanker om sig selv; de stiller hele tiden gode spørgsmål; og de accepterer deres egne fejl og lader sig ikke slå ud af disse men, tværtimod, gror på baggrund af fejlene.

Nogle mennesker besidder naturligt flere af disse karakteristika, men uanset hvad, så kan vi alle anvende nogle simple værktøjer for at forøge de positive aspekter fra disse fire kvaliteter.