I den danske offentlige sektor findes der mange dygtige ledere, men selv disse har også udfordringer og plads til forbedringer. Med dette udgangspunkt nedsatte regeringen Ledelseskommissionen for at understøtte bedre ledelse i den offentlige sektor. Kommissionen bedømmer udfordringer, styrker og vilkår for hele sektoren og giver konkrete anbefalinger til, hvorledes det er muligt at fremme ledelseskvaliteten i det offentlige Danmark.

Ledelseskommissionens arbejde hviler på den helt afgørende præmis, at kvaliteten af ledelse er afgørende for, hvor godt de offentlige opgaver bliver løst.

I dag befinder de offentlige ledere sig i en foranderlig verden rent politisk, økonomisk, klima- og sikkerhedsmæssigt, teknologisk og socialt, hvilket gør det sværere at navigere som offentlig leder. Eksempelvis har digitaliseringen samt den teknologiske udvikling været med til at revolutionere måden, hvorpå offentlige organisationer opererer, og samtidig har de sociale medier skabt en ny politisk virkelighed. Disse tendenser er kun stigende, og offentlige ledere bør derfor se ændringerne som muligheder frem for trusler. Automatiseringen er ikke nødvendigvis ensbetydende med fyrringsrunder, men kan derimod betyde mere tid til offentlig omsorg og kernevelfærd. For de offentlige ledere bliver det en ledelsesopgave i sig selv at forstå, håndtere og udnytte disse fremtidige forandringer, og derfor har Ledelseskommissionen udarbejdet en rapport med i alt 28 anbefalinger inden for syv områder til, hvordan man kan styrke ledelse i den offentlige sektor.