The Digital Journey

Insead Business School udgav fra August-December 2017 en artikelsamling omhandlende ”The Digital Journey”. Der er indtil videre udgivet fem artikler i serien, men det kommer en sjette artikel på et senere tidspunkt. Den foreløbige artikelsamling vil danne fundamentet for det fremadrettede skriv, hvor vi vil referere til de væsentligste pointer. Artikelsamlingen består for nu af fem artikler:

  • A 10-Point Framework for the Digital Journey
  • Who You Need for Your Digital Journey
  • Scanning and Responding to Digital Change
  • Overcoming Resistance to Digital Change
  • The Structures That Can Support Your Digital Journey

Ifølge artiklerne bliver tre overordnede elementer i en forretning påvirket under den digitale rejse, som hver har tilhørende underelementer. Disse elementer er visualiseret i nedenstående figur.